Cắt giảm thủ tục hành chính theo tinh thần cơ chế, chính sách phải thông thoáng

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
28/12/2023 19:29 PM

Thường trực Chính phủ vừa có chỉ đạo gì về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính?

Ngày 23/12/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 537/TB-VPCP về kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

Cắt giảm thủ tục hành chính theo tinh thần cơ chế, chính sách phải thông thoáng

Cắt giảm thủ tục hành chính theo tinh thần cơ chế, chính sách phải thông thoáng (Hình từ internet)

Cắt giảm thủ tục hành chính theo tinh thần cơ chế, chính sách phải thông thoáng

Theo Thông báo 537/TB-VPCP năm 2023, cần làm rõ một số khó khăn, hạn chế của năm 2023 như:

(i) Sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, đặc biệt là công nghiệp phục hồi chậm.

(ii) Công nghiệp chế biến chế tạo còn nhiều hạn chế; còn xảy ra tình trạng mất điện cục bộ trong tháng 5, tháng 6 năm 2023;

(iii) Một số chỉ tiêu chủ yếu như tăng trưởng GDP, tăng năng suất lao động… chưa đạt mục tiêu đề ra.

(iv) Thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

(v) Thủ tục hành chính còn rườm rà, nhất là thủ tục đầu tư.

(vi) Một bộ phận cán bộ, công chức còn né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ.

(vii) Đời sống một bộ phận người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn…

Bên cạnh đó, làm rõ nguyên nhân của các khó khăn, hạn chế, nhất là: (i) Thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp. (ii) Vướng mắc pháp lý chậm được tháo gỡ, đặc biệt là về đất đai…

Cũng theo Thông báo 537/TB-VPCP năm 2023, một số nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới được đưa ra như sau:

(i) Tiếp tục ưu tiên cho thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

(ii) Có giải pháp quyết liệt, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2024 và giai đoạn 2021 – 2025.

(iii) Tiếp tục thực hiện quyết liệt, thực chất, hiệu quả 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

(iv) Tập trung xử lý, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, góp phần khơi thông các nguồn lực của nền kinh tế cho phát triển nhanh, bền vững.

(v) Nghiên cứu, có giải pháp khắc phục dứt điểm tình trạng “lõm sóng”, thiếu điện ở một số địa bàn.

(vi) Tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn.

(vii) Đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính theo tinh thần cơ chế, chính sách phải thông thoáng, điều hành phải thông minh, hạ tầng thông suốt.

(v) Bám sát các Kết luận 64-KL/TW của Trung ương, Kết luận 65-KL/TW của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương.

Như vậy, đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính theo tinh thần cơ chế, chính sách phải thông thoáng, điều hành phải thông minh, hạ tầng thông suốt là một trong những nhiệm vụ giải pháp được đặt ra tại Thông báo 537/TB-VPCP năm 2023.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,616

CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn