Điều kiện nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

15/04/2021 09:25 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng Điều kiện nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng.

Điều kiện nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

Ngày có hiệu lực

Căn cứ pháp lý

Điều 48. Cơ sở phá dỡ tàu biển

Cơ sở phá dỡ tàu biển là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm điều kiện sau đây:

1. Được xây dựng và hoạt động theo quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật bảo đảm cho việc phá dỡ tàu biển.

3. Hoàn thành các yêu cầu về đánh giá tác động môi trường trong hoạt động phá dỡ tàu biển theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Điều 49. Quy định chi tiết về phá dỡ tàu biển

Chính phủ quy định chi tiết về việc phá dỡ tàu biển.

30/12/2019

Bộ Luật Hàng hải 2015

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

- Nghị định 82/2019/NĐ-CP quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng

 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,791

THỦ TỤC CẤP PHÉP KINH DOANH LIÊN QUAN

TIN TỨC LIÊN QUAN

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn