Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Văn bản ban hành từ năm 2003 - 2004 hết hiệu lực bởi Luật ban hành VBQPPL 2015

09/07/2016 16:26 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật tiếp danh mục văn bản ban hành từ năm 2003 - 2004 hết hiệu lực theo Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Ngày ban hành

Tên văn bản

Ngày hết hiệu lực

24/12/2004

Thông tư 289/2004/TT-UBTDTT hướng dẫn Nghị định 141/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao do Uỷ ban Thể dục Thể thao ban hành

01/07/2016

29/11/2004

Thông tư 268/2004/TT-UBTDTT hướng dẫn Nghị định 144/2004/NĐ-CP về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra thể dục thể thao do Ủy ban thế dục thể thao ban hành

01/07/2016

11/11/2004

Thông tư 63/2004/TT-BNN hướng dẫn Nghị định 139/2004/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

01/07/2016

16/09/2004

Nghị định 165/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Giáo dục về quản lý hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục

01/07/2016

07/09/2004

Thông tư 118/2004/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 65/2002/NĐ-CP về công tác phòng không nhân dân do Bộ Quốc phòng ban hành

01/07/2016

23/07/2004

Nghị định 147/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

01/07/2016

28/06/2004

Thông tư 63/2004/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 106/2004/NĐ-CP về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

01/07/2016

21/06/2004

Thông tư 18/2004/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện Điều lệ trường đại học ban hành kèm Quyết định 153/2003/QĐ-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

01/07/2016

19/06/2004

Thông tư 89/2004/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 161/2003/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới biển do Bộ Quốc phòng ban hành

01/07/2016

31/05/2004

Nghị định 129/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh

01/01/2017

31/05/2004

Nghị định 128/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước

01/01/2017

19/05/2004

Nghị định 125/2004/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 03/2000/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp

01/07/2016

23/04/2004

Nghị định 116/2004/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 81/CP năm 1995 Hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật

01/07/2016

12/04/2004

Thông tư 31/2004/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 118/2003/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành

01/07/2016

20/02/2004

Thông tư 12/2004/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 79/2003/NĐ-CP về Quy chế thực hiện dân chủ ở xã và áp dụng đối với phường, thị trấn do Bộ Nội vụ ban hành

01/07/2016

13/02/2004

Nghị định 40/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thống kê

01/07/2016

10/01/2004

Nghị định 19/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003

01/07/2016

24/12/2003

Nghị định 168/2003/NĐ-CP quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường bộ

01/07/2016

14/11/2003

Thông tư 123/2003/TT-BNN hướng dẫn Nghị định 11/2002/NĐ-CP về quản lý các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và quá cảnh các loài động vật, thực vật hoang dã do Bộ Nội vụ ban hành

01/07/2016

11/09/2003

Thông tư 86/2003/TT-BTC hướng dẫn mẫu tờ cổ phiếu và sổ chứng nhận cổ đông trong các công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

01/07/2016

31/07/2003

Nghị quyết 05/2003/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Trọng tài thương mại do Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

01/07/2016

31/07/2003

Thông tư 73/2003/TT-BTC hướng dẫn Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

01/07/2016

06/06/2003

Nghị định 60/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước

01/01/2017

05/06/2003

Thông tư 65/2003/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 41/2002/NĐ-CP về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đối với doanh nghiệp trong quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

01/07/2016

03/06/2003

Thông tư 15/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo Nghị định 109/2002/NĐ-CP do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

01/07/2016

27/05/2003

Nghị quyết 04/2003/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các vụ án kinh tế do Hội đồng thẩm phán-Toà án nhân dân tối cao ban hành

01/07/2016

28/04/2003

Thông tư 17/2003/TT-BGDĐT hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 Nghị định 88/2001/NĐ-CP về thực hiện phố cập giáo dục trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào ban hành

01/07/2016

01/04/2003

Thông tư 26/2003/TT-BTC hướng dẫn về thời điểm tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

01/07/2016

>> Xem thêm danh sách văn bản hết hiệu lực được ban hành năm 2005 bởi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,321

Các tin khác

TIN TỨC LIÊN QUAN

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn