Án lệ 29/12/2017 08:11 AM

Chính thức công bố thêm 06 án lệ mới

Ngày 28/12/2017, Tòa án Nhân dân tối cao ban hành Quyết định 299/QĐ-CA về việc công bố án lệ.

06 ÁN LỆ VỪA ĐƯỢC CÔNG BỐ

Theo đó, công bố thêm 06 án lệ mới được thông qua ngày 14/12/2017 sau đây:

- Án lệ số 11/2017/AL về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc sở hữu của bên thế chấp.

- Án lệ số 12/2017/AL về xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa.

- Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ.

- Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng.

- Án lệ số 15/2017/AL về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.

- Án lệ số 16/2017/AL về việc công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng.

Quyết định 299/QĐ-CA có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 30,037

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn