Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THANH LAP THANH PHO "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 64872 công văn

1

Công văn 5973/CT-TTHT năm 2018 về chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

5973/CT-TTHT,Công văn 5973 2018,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Chi phí,Chi phí doanh nghiệp,Thành lập doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2018

2

Công văn 20057/CT-TTHT năm 2018 về chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

20057/CT-TTHT,Công văn 20057 2018,Cục thuế thành phố Hà Nội,Chi phí thành lập doanh nghiệp,Thành lập doanh nghiệp,Đăng ký thành lập doanh nghiệp ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2018

3

Công văn 76650/CT-TTHT năm 2018 về cách lập hóa đơn khi bán hàng và chi phí thành lập Chi nhánh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

76650/CT-TTHT,Công văn 76650 2018,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn,Hóa đơn bán hàng,Thành lập chi nhánh,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2018

4

Công văn 425/CT-TTHT năm 2020 về ngày lập và ngày ký hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

425/CT-TTHT,Công văn 425 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn,Hóa đơn điện tử ,Chữ ký số,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2020

5

Công văn 333/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

333/CT-TTHT,Công văn 333 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn,Hướng dẫn,Thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2020

6

Công văn 92129/CT-TTHT năm 2019 về trích lập dự phòng cổ phiếu chưa niêm yết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

92129/CT-TTHT,Công văn 92129 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Trích lập dự phòng,Cổ phiếu,Chứng khoán chưa niêm yết,Thuế - Phí - Lệ Phí,Chứng khoán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2019

7

Công văn 91780/CT-TTHT năm 2019 về thời điểm lập hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

91780/CT-TTHT,Công văn 91780 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Xác định thời điểm,Lập hóa đơn,Hóa đơn điện tử ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2019

8

Công văn 87526/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

87526/CT-TTHT,Công văn 87526 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hóa đơn điện tử ,Hướng dẫn hóa đơn điện tử ,Hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

9

Công văn 86230/CT-TTHT năm 2019 về xử lý thu hồi hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

86230/CT-TTHT,Công văn 86230 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Thu hồi hóa đơn đã lập,Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập,Cục Thuế thành phố Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

10

Công văn 58412/CT-TTHT năm 2019 về xử lý hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

58412/CT-TTHT,Công văn 58412 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Xử lý hóa đơn đã lập,Hóa đơn đã lập,Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2019

11

Công văn 39721/CT-TTHT năm 2019 về tỷ giá lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

39721/CT-TTHT,Công văn 39721 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn,Chính sách thuế về lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

12

Công văn 81364/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn đối với hoạt động phát sóng, truyền thanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

81364/CT-TTHT,Công văn 81364 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn,Hóa đơn ,Phát sóng truyền hình,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 81364/CT-TTHT

Ban hành: 29/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

13

Công văn 2754/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2754/CT-TTHT,Công văn 2754 2019,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hóa đơn chứng từ,Lập hóa đơn chứng từ,Hóa đơn chứng từ Hồ Chí Minh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2019

14

Công văn 2246/CT-TTHT năm 2019 về trích lập quỹ dự phòng nợ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2246/CT-TTHT,Công văn 2246 2019,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Quỹ dự phòng,Trích lập quỹ dự phòng ,Xử lý số dư quỹ dự phòng,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2019

15

Công văn 9391/CT-TTHT năm 2019 về ủy nhiệm lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

9391/CT-TTHT,Công văn 9391 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn,Lập hóa đơn chứng từ,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Chính sách thuế về lập hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2019

16

Công văn 1281/CT-TTHT năm 2019 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1281/CT-TTHT,Công văn 1281 2019,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Nguyên tắc lập hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

17

Công văn 6222/CT-TTHT năm 2019 về xử lý hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

6222/CT-TTHT,Công văn 6222 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Xử lý hóa đơn đã lập,Thu hồi hóa đơn đã lập,Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

18

Công văn 5147/CT-TTHT năm 2019 về trích lập dự phòng đầu tư tài chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

5147/CT-TTHT,Công văn 5147 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Trích lập dự phòng,Đầu tư tài chính,Lập dự phòng đầu tư tài chính ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

19

Công văn 55952/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế khi góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê để thành lập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

55952/CT-TTHT,Công văn 55952 2019,Cục thuế thành phố Hà Nội,Góp vốn bằng tài sản,Chính sách thuế,Bổ sung chính sách thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2019

20

Công văn 76024/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn giá trị gia tăng điều chỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

76024/CT-TTHT,Công văn 76024 2018,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn giá trị gia tăng,Lập hóa đơn điều chỉnh ,Hoá đơn giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175