Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" TCXD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 23 công văn

1

Công văn 1879/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

trình Cầu Sông Lô. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan tương ứng với từng thời kỳ. Hợp đồng thi công xây dựng số 121/2010/HĐ-TCXD ngày 29/6/2010 được ký kết vào tháng 6/2010, do đó việc thực hiện hợp đồng

Ban hành: 18/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2014

2

Công văn số 1451/BXD-VP về thực hiện chuyên đề "Phát triển nhà ở cho sinh viên, công nhân và người có thu nhập thấp" do Bộ Xây dựng ban hành

truyền của ngành Xây dựng đã có công văn số 125/TCXD ngày 05/7/2009 và số 136/TCXD ngày 15/7/2009 gửi Bộ Xây dựng đề nghị được thực hiện chuyên đề về "Phát triển nhà ở cho sinh viên, công nhân và người có thu nhập thấp". Chuyên đề là diễn đàn trao đổi và cập nhật thông tin kịp thời đến đông đảo bạn đọc những hoạt động và kết quả bước đầu trên phạm

Ban hành: 17/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2009

3

Công văn 102/BXD-KTXD hướng dẫn xác định đơn giá khối lượng phát sinh trong hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng theo thỏa thuận tại Điều 29 của hợp đồng thi công xây lắp số 66/HĐ-TCXD-2010 ngày 20/12/2010 giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng - Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cần Thơ và Công ty TNHH một thành viên tổng công ty Thái Sơn. Căn cứ ý kiến nêu trên, Ban quản lý

Ban hành: 12/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2011

4

Công văn 18/BXD-QLN hướng dẫn tính toán xác định quy mô căn hộ trong dự án nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành

Nội. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 323:2004 "Nhà ở cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế" được ban hành theo Quyết định số 26/2004/QĐ-BXD ngày 02/11/2004 của Bộ Xây dựng là tiêu chuẩn hướng dẫn khuyến khích áp dụng. 2. Theo quy định của Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành, đối với căn hộ

Ban hành: 23/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2011

5

Công văn số 58/BXD-VLXD về việc trả lời Công ty cổ phần giám định Vinacontrol về tiêu chuẩn LAS-XD trong Thông tư Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

phù hợp với Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về "Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng" và TCXD VN 297-2003 "Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Tiêu chuẩn công nhận". Đồng thời, các phép thử đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng phải được công nhận và thí nghiệm

Ban hành: 24/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2009

Ban hành: 14/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2008

7

Công văn 1403/UBND-XDGT năm 2016 xử lý gỗ, củi thu hồi khi thực hiện cắt sửa, thay thế cây xanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội

TC-XD ngày 03/3/2016, cụ thể: 1.1. Giao Sở Xây dựng, UBND quận, huyện, thị xã: khi thực hiện cắt sửa, thay thế cây xanh trên địa bàn theo phân cấp quản lý có trách nhiệm tổ chức thu hồi, đo đạc khối lượng, phân loại gỗ, củi và xử lý gỗ, củi như sau: - Đối với gỗ thu hồi (Gỗ tròn nguyên khai có đường kính đầu nhỏ từ 10 cm đến dưới 20 cm,

Ban hành: 11/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2016

8

Công văn 147/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định. Theo đó, tất cả các gói thầu ký hợp đồng xây dựng theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định từ sau ngày có hiệu lực của Thông tư số 09/2008/TT-BXD đều không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. Vì vậy, hợp đồng thi công xây dựng số 01/2008/TCXD/QT-HG ký

Ban hành: 05/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

9

Công văn 148/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định. Theo đó, tất cả các gói thầu ký hợp đồng xây dựng theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định từ sau ngày có hiệu lực của Thông tư số 09/2008/TT-BXD đều không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. Vì vậy, hợp đồng thi công xây dựng số 01/2008/TCXD/QT-HG ký

Ban hành: 05/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

10

Công văn 1324/BXD-KTXD về chi phí đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2011 Kính gửi: - Sở Tài chính tỉnh Bến Tre; - Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre. Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1511/LS –TC-XD ngày 14/6/2011 của Liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Bến Tre về chi phí đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý

Ban hành: 08/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2011

11

Công văn 80/BXD-HĐXD năm 2015 giải đáp vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

kiện địa chất khu vực xây dựng công trình và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn đã được phê duyệt và quy định hiện hành. Đề cương cần được tư vấn thiết kế lập hoặc thỏa thuận trước khi trình chủ đầu tư phê duyệt tiến hành thí nghiệm. Tiêu chuẩn “TCXD 190:1996 - Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu” (mục

Ban hành: 15/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2015

12

Công văn 409/BXD-KHCN về công tác khảo sát hiện trạng và kết cấu công trình hiện hữu do Bộ Xây dựng ban hành

+TCXD 171:89 Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén của bê tông. +TCXDVN 239:2005 Bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình. +TCVN 3972:1995 Trắc địa công trình. Việc khảo sát đánh giá hiện trạng nhà và công trình (tuỳ theo mục đích khảo sát

Ban hành: 22/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2009

13

Công văn số 1316/BXD-HTKT về việc phúc đáp công văn số 607/SXD-XDCB của Sở Xây dựng Tỉnh Kiên Giang do Bộ Xây dựng ban hành

hợp địa phương “Chỉ có thể thi công đóng cọc bằng thiết bị búa rơi tự chế“ thì thiết bị thi công phải được xác nhận có đủ khả năng thi công cọc theo các yêu cầu của TCXD 190 : 1996 “Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thi công vμ nghiệm thu” và TCXDVN 286 : 2003 “Đóng vμ ép cọc - Tiêu chuẩn thi công vμ nghiệm thu” đồng thời đơn vị thi công phải

Ban hành: 07/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2008

14

Công văn số 2005/BXD-TCCB về việc triển khai Pháp lệnh Người tàn tật trong giảng dạy, đào tạo học sinh, sinh viên các trường chuyên nghiệp, học nghề về xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

dụng; gồm: - Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2002 "Quy chuẩn xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng". - Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 264:2002 "Nhà và công trình-Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng". - Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 265:2002 "Đường và

Ban hành: 20/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2007

15

Công văn số 1305/BXD-KTTC của Bộ xây dựng về việc Hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng.

sát thường xuyên, liên tục theo nội dung công việc của hợp đồng kinh tế đã ký kết; 2- Việc thiết kế hệ thống thu lôi chống sét cho các công trình xây dựng thực hiện theo qui định của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số TCXD 46: 1984. Theo đó, chiều cao công trình chỉ là một trong những căn cứ để tính toán thiết kế hệ thống thu lôi chống sét cho

Ban hành: 05/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2006

16

Công văn số 375/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc trả lời công văn số 1172/UBKHCNMT11

Xây dựng đã xây dựng và ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt nam là loại văn bản pháp quy kỹ thuật bắt buộc áp dụng; Còn các tiêu chuẩn chuyên ngành xây dựng chuyển ký hiệu thành TCXD, trong đó đa số các tiêu chuẩn xây dựng thuộc loại tự nguyện áp dụng, riêng các số tiêu chuẩn liên quan đến an toàn sinh mạng, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường,

Ban hành: 08/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Công văn 247/SXD-GD&QLCL hướng dẫn quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD và thông báo phòng thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động trên địa bàn tỉnh Lai Châu

tỉnh; - UBND các huyện, thị xã; - Các chủ đầu tư, các ban QLDA. Căn cứ Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật xây dựng; Căn cứ tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 297 : 2003 “ Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng – Tiêu chuẩn công nhận”; Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của

Ban hành: 23/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2012

19

Công văn số 1915/BXD-GĐ về việc chủ động phòng chống động đất và hạn chế các thiệt hại gây ra cho người và các công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

chuẩn TCXD 198: 1997 “Nhà cao tầng - Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép toàn khối”. - Hướng dẫn xây dựng chống động đất cho vùng Điện Biên. Danh mục và nội dung của Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan tới phòng chống động đất được đưa trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: www.xaydung.gov.vn. Theo Quy chuẩn

Ban hành: 22/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2008

20

Công văn 656/SXD-GĐ&QLCL năm 2013 hướng dẫn công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng và kết cấu, cấu kiện công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu

thực hiện theo tiêu chuẩn TCXD 46-2007. IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ 1. Chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng công trình xây dựng, chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện đưa vào thi công công trình xây dựng. Trong quá trình thực hiện dự án chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu thi công xuất trình các phiếu chứng nhận chất lượng

Ban hành: 23/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.105