Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN CHI LINH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 78928 văn bản

1

Quyết định 941/QĐ-BXD năm 2009 công nhận thị trấn Sao Đỏ, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

941/QD-BXD,Quyết định 941 2009,Bộ Xây dựng,Công nhận,Thị trấn Sao đỏ,Huyện Chí Linh,Đô thị loại IV,Tỉnh Hải Dương,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 941/QĐ-BXD Hà

Ban hành: 24/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2010

2

Quyết định 14/2008/QĐ-UBND về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHÍ LINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, quận, thị xã, thành

Ban hành: 17/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2015

3

Nghị quyết 124/2009/NQ-HĐND đề nghị công nhận thị trấn Sao Đỏ huyện Chí Linh là đô thị loại IV do Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XIV, kỳ họp thứ 15 ban hành

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN THỊ TRẤN SAO ĐỎ HUYỆN CHÍ LINH LÀ ĐÔ THỊ LOẠI IV HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 15 Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ Ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ - CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và

Ban hành: 09/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2010

4

Nghị định 09/2002/NĐ-CP về việc giải thể thị trấn nông trường Chí Linh để thành lập thị trấn Bến Tắm thuộc huyện Chí Linh và đổi tên xã Ninh Thọ thành xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

09/2002/ND-CP,Nghị định 09 2002,Chính phủ,Giải thể thị trấn,Đổi tên xã,Thị trấn nông trường Chí Linh,Thị trấn Bến Tắm,Huyện Chí Linh,Xã Ninh Thọ,Xã Hồng Phong,Huyện Ninh Giang,Tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/01/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Quyết định 52-BT năm 1978 về việc thành lập thị trấn sao đỏ trực thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Hưng do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

52-BT,Quyết định 52-BT 1978,Phủ Thủ tướng,Thành lập thị trấn,Tỉnh Hải Hưng,Huyện Chí Linh,Thị trấn Sao đỏ,Bộ máy hành chính PHỦ THỦ TƯỚNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 52-BT Hà Nội, ngày 27 tháng 03

Ban hành: 27/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

6

Quyết định 19-CP năm 1981 về việc mở rộng thị trấn Phả Lại và điều chỉnh địa giới các xã Cổ Thành, Nhân Huệ thuộc Huyện Chí Linh tỉnh Hải Hưng do Hội đồng Chính phủ ban hành

19-CP,Quyết định 19-CP 1981,Hội đồng Chính phủ,Huyện Chí Linh,Tỉnh Hải Hưng,Mở rộng thị trấn,Thị trấn Phả Lại,Xã Cổ Thành,Điều chỉnh địa giới xã,Xã Nhân Huệ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19-CP Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/01/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2009

7

Nghị quyết 90/2019/NQ-HĐND về đặt tên đường, công viên trên địa bàn huyện Đức Linh, huyện Tánh Linh, huyện Tuy Phong và thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

2019 NGHỊ QUYẾT ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, CÔNG VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC LINH, HUYỆN TÁNH LINH, HUYỆN TUY PHONG VÀ THỊ XÃ LA GI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22

Ban hành: 19/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2020

8

Quyết định 690/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

12/TTr-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2021 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 76/TTr-STNMT ngày 05 tháng 3 năm 2021. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tánh Linh, với các chỉ tiêu chủ yếu sau: 1. Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (Phụ lục 1 kèm theo). 2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2021

9

Quyết định 442/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xét đề nghị của UBND huyện Di Linh tại Tờ trình số 234/TTr-UBND ngày 31/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 86/TTr-STNMT ngày 23/02/2021. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2021

10

Quyết định 1775/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

chỉ tiêu chủ yếu theo phụ lục đính kèm. (Có phụ lục và danh mục dự án đính kèm) Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, UBND huyện Vĩnh Linh có trách nhiệm: 1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; 2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Ban hành: 03/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

11

Quyết định 736/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

2020 của huyện Tánh Linh, với các chỉ tiêu chủ yếu sau: 1. Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 (Phụ lục I kèm theo). 2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2020 (Phụ lục II kèm theo). 3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 (Phụ lục III kèm theo). 4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2020 (Phụ lục IV kèm theo).

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2020

12

Quyết định 735/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

735/QD-UBND,Quyết định 735 2020,Tỉnh Bình Thuận,Kế hoạch sử dụng đất 2020,Kế hoạch sử dụng đất huyện Đức Linh Bình Thuận,Kế hoạch sử dụng đất Bình Thuận,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2020

13

Quyết định 1022/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

khác trong năm 2019 và các nghị quyết khác của HĐND tỉnh; Xét đề nghị của UBND huyện Gio Linh tại Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 10/3/2020 và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1022/TTr-STNMT ngày 15 tháng 4 năm 2020, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Gio Linh với các chỉ tiêu

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

14

Quyết định 2560/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

3284/TTr-STNMT ngày 30 tháng 12 năm 2019, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Trà Lĩnh với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 1- Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2020: Theo biểu 06/CH; 2- Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020: Theo biểu 07/CH; 3- Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2020:

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

15

Quyết định 834/QĐ-UBND kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận

Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 176/TTr-STNMT ngày 28 tháng 3 năm 2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đức Linh, với các chỉ tiêu chủ yếu sau: 1. Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 (Phụ lục 1 kèm theo). 2. Kế hoạch thu hồi

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2017

16

Quyết định 1282/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tánh Linh, với các chỉ tiêu chủ yếu sau: 1. Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 (Phụ lục I kèm theo). 2. Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2019 (Phụ lục II kèm theo). 3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 (Phụ lục III kèm theo). 4. Kế

Ban hành: 22/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2019

17

Quyết định 787/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 HUYỆN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết

Ban hành: 10/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

18

Quyết định 810/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

ngày 29 tháng 3 năm 2019; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1053/TTr-STNMT ngày 05 tháng 4 năm 2019, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Gio Linh với các chỉ tiêu chủ yếu theo phụ lục đính kèm. (Có phụ lục và danh mục dự án kèm theo) Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định

Ban hành: 11/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

19

Quyết định 2261/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Trà Lĩnh với các chỉ tiêu chủ yếu sau: 1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2019: Theo Biểu 06/CH; 2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019: Theo Biểu 07/CH; 3. Kế hoạch thu hồi đất năm 2019: Theo Biểu 08/CH; 4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng: Theo biểu

Ban hành: 31/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2019

20

Quyết định 1218/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1218/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 11 tháng 5 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN CHỦ

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11