Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 93/1999/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 47886 công văn

1

Công văn 12834/VPCP-KGVX năm 2017 về điều chỉnh thời gian trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 64/2013/NĐ-CP, 93/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12834/VPCP-KGVX V/v điều chỉnh thời gian trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 64/2013/NĐ-CP, Nghị định số 93/2014/NĐ-CP

Ban hành: 30/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2017

2

Công văn 93/UBDT-KHTC năm 2019 vướng mắc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các nhà thầu nước ngoài của các dự án ODA không hoàn lại do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/UBDT-KHTC V/v vướng mắc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các nhà thầu nước ngoài của các dự án ODA không hoàn lại. Hà Nội, ngày

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

3

Công văn 93/BXD-QLN năm 2018 trả lời văn bản 823/SKHĐT-DNĐT do Bộ Xây dựng ban hành

án này phải được thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở (Khoản 1 Điều 19). Nội dung hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở. Theo đó, chủ đầu tư có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

4

Công văn 93/BXD-KHCN năm 2018 về hướng dẫn áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: Tổng Công ty MBland

Ban hành: 24/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

5

Công văn 93/TCHQ-TXNK năm 2018 về đề nghị khai bổ sung thông tin mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành

08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ thì người khai hải quan phải tự kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai. Căn cứ vào điểm 2.7 mục II chú giải chương 98 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị Định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính Phủ thì mặt hàng thép không hợp kim, dạng thanh và dạng cuộn cuốn

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

6

Công văn 93/BNN-VPĐP năm 2018 về hướng dẫn bổ sung thực hiện chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/BNN-VPĐP V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2018

7

Công văn 93/TCT-KK năm 2016 vướng mắc chính sách thuế trong việc xác định doanh thu tính thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Thuế tỉnh Điện Biên Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2808/CT-KTrT ngày 19/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Điện Biên vướng mắc về chính sách thuế trong việc xác định doanh thu tính thuế của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Phương Anh. Căn cứ Khoản 3 Điều 2, Khoản 3 Điều 20, Khoản 3 Điều 35 Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11

Ban hành: 08/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2016

8

Công văn số 1185/CP-CCHC ngày 04/10/2002 của Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 93/2001/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1185/CP-CCHC V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 93/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2002 Kính gửi: Đồng

Ban hành: 04/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

9

Công văn về việc thực hiện Nghị định số 23/1999/NĐ-CP

THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 23/1999/NĐ-CP Kính gửi: - Các Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an, Tài chính - Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương

Ban hành: 30/06/2000

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

10

Công văn 8462/BKH-KTĐN về việc thông báo đơn vị đầu mối quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 8462/BKH-KTĐN V/v Thông báo đơn vị đầu mối quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN theo quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009

Ban hành: 03/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2009

11

Công văn 93/BVTV-QLT năm 2015 đăng ký thuốc bảo vệ thực vật do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/BVTV-QLT V/v đăng ký thuốc BVTV Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 14/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

12

Công văn 93/LĐTBXH-LĐTL năm 2015 về chi trả trợ cấp thôi việc đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

chấm dứt hợp đồng lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo quy định tại Điều 42 của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. 3. Theo quy định tại Điều 43 của Bộ luật Lao động năm 1994 và Điều 15 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ thì trong thời hạn 07

Ban hành: 09/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

13

Công văn 93/TCHQ-TXNK năm 2015 về thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

phố Hồ Chí Minh tại công văn số 4439/HQHCM-GSQL nêu trên, thì dự án Khu tứ giác Bến Thành (The One HoChiMinh city) của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco không thuộc các trường hợp miễn thuế quy định tại Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ và Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên,

Ban hành: 08/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2015

14

Công văn 93/GSQL-GQ1 năm 2017 về kiểm tra chuyên ngành đối với mặt hàng sữa bột do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/GSQL-GQ1 V/v Kiểm tra chuyên ngành đối với mặt hàng sữa bột Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 17/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2017

15

Công văn số 6145/VPCP-CCHC ngày 05 năm 11 năm 2002 của Văn phòng Chính phủ về việc sơ kết thực hiện Nghị định số 93/2001/NĐ-CP

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 6145/VPCP-CCHC V/v sơ kết thực hiện Nghị định số 93/2001/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2002 Kính gửi: Uỷ ban

Ban hành: 05/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

16

Công văn 93/TXNK-QLN xác nhận nợ thuế do Cục thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa Xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 93/TXNK-QLN V/v xác nhận nợ thuế Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 11/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2013

17

Công văn 93/BNN-TCTL năm 2013 tham gia ý kiến về đề nghị của Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí thực hiện Dự án đầu tư xây dựng củng cố đê kè cửa sông Nhật Lệ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/BNN-TCTL V/v tham gia ý kiến về đề nghị của Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí thực hiện Dự án ĐTXD củng cố đê kè cửa sông Nhật

Ban hành: 08/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2013

18

Công văn 12/VPCP-ĐMDN năm 1999 đính chính Nghị định 07/1999/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

4 NĂM 1999 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH VĂN BẢN QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC (Ban hành kèm theo Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm1999 của Chính phủ ) Do sơ suất trong trong in ấn, Văn phòng Chính phủ xin đính chính lại khoản 1 Điều 1 Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước, ban hành kèm theo Nghị định

Ban hành: 03/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

19

Công văn 93/CCTTHC về giải đáp một số câu hỏi trong quá trình triển khai công việc của các Tổ công tác bộ, ngành, địa phương do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 93/CCTTHC V/v giải đáp một số câu hỏi trong quá trình triển khai công việc của các TCT bộ, ngành,

Ban hành: 12/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2010

20

Công văn 93/BXD-KTXD điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếp do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/BXD-KTXD V/v điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếp. Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2012 Kính gửi: Sở Xây

Ban hành: 21/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.209.104.7