Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6145/VPCP-CCHC ngày 05 năm 11 năm 2002 của Văn phòng Chính phủ về việc sơ kết thực hiện Nghị định số 93/2001/NĐ-CP

Số hiệu: 6145/VPCP-CCHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đình Thuần
Ngày ban hành: 05/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6145/VPCP-CCHC
V/v sơ kết thực hiện Nghị định số 93/2001/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Sau khi xem xét Báo cáo số 68/BC-UB ngày 16/10/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Nghị định 93/CP thể hiện tinh thần phân cấp mạnh mẽ của Chính phủ, nhằm tạo điều kiện cho Thành phố giải quyết nhanh hơn, có hiệu quả hơn các vấn đề kinh tế - xã hội trước yêu cầu mới.

Hơn 10 tháng qua, thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 93/CP của Chính phủ và đã làm được một số công việc. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện còn chậm. Lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh cần chỉ đạo tập trung, sâu sát hơn, nhất là việc ban hành các quy định thuộc thẩm quyền để bảo đảm cho việc triển khai Nghị định đồng bộ, đạt hiệu quả. Yêu cầu UBND Thành phố phối hợp với các bộ, ngành liên quan, chuẩn bị sơ kết một năm thực hiện Nghị định 93/CP của Chính phủ trong tháng 12/2002.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Uỷ ban nhân dân Thành phố biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Vũ Đình Thuần

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6145/VPCP-CCHC ngày 05 năm 11 năm 2002 của Văn phòng Chính phủ về việc sơ kết thực hiện Nghị định số 93/2001/NĐ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.158
DMCA.com Protection Status