Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 93/TCHQ-TXNK năm 2018 về đề nghị khai bổ sung thông tin mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 93/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 08/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 93/TCHQ-TXNK
V/v đề nghị khai bổ sung

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần thép chính xác Sunway.
(154/26 Võ Thị Sáu, P.8, Q.3, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 010310CV/2017-SW ngày 3/10/2017 của Công ty cổ phần thép chính xác Sunway đề nghị khai bổ sung thông tin mã HS trên tờ khai nhập khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 25 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ thì người khai hải quan phải tự kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai.

Căn cứ vào điểm 2.7 mục II chú giải chương 98 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị Định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính Phủ thì mặt hàng thép không hp kim, dạng thanh và dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng thuộc nhóm 98.39 phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định tại một trong các Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1766:1975 và TCVN 8996:2011 (ISO 4954:1993) do Bộ Khoa học và công nghệ công bố.

Như vậy, tại thời điểm Doanh nghiệp khai báo nhập khẩu đã có quy định đối với mặt hàng đáp ứng TCVN 1766:1975 hoặc TCVN 8996:2011, khai báo vào chương 98, nhóm 98.39.

Căn cứ khoản c Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính: người khai hải quan phát hiện sai sót trong việc kê khai sau thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa nhưng trước khi thông quan thì thực hiện khai bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Do đó, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn theo đúng quy định nêu trên.

Căn cứ Điều 30 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ thì trường hợp người khai hải quan không đồng ý với kết luận của cơ quan hải quan về tên hàng, mã số thì người khai hải quan được lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định để thực hiện việc giám định hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần thép chính xác Sun way biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 93/TCHQ-TXNK năm 2018 về đề nghị khai bổ sung thông tin mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.220
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.140.153