Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 6608/BYT-TCCB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4487 công văn

1

Công văn 6608/BYT-TCCB hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6608/BYT-TCCB V/v hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ, viên chức ngành y tế Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2005

Ban hành: 22/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2012

2

Công văn 3691/BYT-TCCB năm 2017 tổ chức đánh giá độc lập kết quả thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT và 3638/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3691/BYT-TCCB V/v tổ chức đánh giá độc lập kết quả thực hiện Quyết định số 2151 và Quyết định 3638 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017

Ban hành: 29/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

3

Công văn 3634/BYT-TCCB năm 2017 xử lý cá nhân tự giới thiệu, tự nhận là người thân, người nhà lãnh đạo do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3634/BYT-TCCB V/v xử lý các cá nhân tự giới thiệu, tự nhận là người thân, người nhà lãnh đạo Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2017

Ban hành: 27/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2017

4

Công văn 8796/BYT-TCCB năm 2016 điều chỉnh tiêu chí chấm điểm kết quả triển khai thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8796/BYT-TCCB V/v điều chỉnh một số tiêu chí chấm điểm kết quả triển khai thực hiện QĐ 2151/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 09/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

5

Công văn 7259/BYT-TCCB năm 2016 về khảo sát xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7259/BYT-TCCB v/v khảo sát xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành y tế Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 04/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2016

6

Công văn 6639/BYT-TCCB năm 2016 về tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6639/BYT-TCCB V/v tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế năm 2016 Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 06/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2016

7

Công văn 5845/BYT-TCCB năm 2016 thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5845/BYT-TCCB V/v thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

Ban hành: 29/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2016

8

Công văn 5439/BYT-TCCB năm 2016 về chấn chỉnh dịch vụ thuê, khoán tại cơ sở khám, chữa bệnh và cơ sở y tế do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5439/BYT-TCCB V/v chấn chỉnh các dịch vụ thuê, khoán tại các cơ sở khám, chữa bệnh và các cơ sở y tế Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2016

Ban hành: 12/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

9

Công văn 1415/BYT-TCCB năm 2016 góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1415/BYT-TCCB V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh

Ban hành: 17/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2016

10

Công văn 9261/BYT-TCCB năm 2015 về đề nghị tăng cường phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện nội dung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9261/BYT- TCCB V/v đề nghị tăng cường phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện nội dung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài

Ban hành: 27/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2015

11

Công văn 4553/BYT-TCCB năm 2015 đề nghị phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4553/BYT-TCCB V/v đề nghị phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện KH “Đổi mới phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

Ban hành: 29/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

12

Công văn 3141/BYT-TCCB năm 2015 đăng ký số lượng Báo cáo viên dự tập huấn Kỹ năng giao tiếp do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3141/BYT-TCCB V/v đăng ký số lượng Báo cáo viên dự tập huấn Kỹ năng giao tiếp Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2015  

Ban hành: 14/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

13

Công văn 492/BYT-TCCB năm 2014 thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- Số: 492/BYT-TCCB V/v thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người. Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014

Ban hành: 11/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2014

14

Công văn 6608/VPCP-KGVX năm 2014 về kết quả cấp gạo hỗ trợ học sinh năm học 2013-2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6608/VPCP-KGVX V/v kết quả cấp gạo hỗ trợ cho học sinh năm học 2013 - 2014 Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2014

Ban hành: 28/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2014

15

Công văn 6608/CT-TTHT năm 2014 về thời điểm lập hóa đơn tính thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6608/CT-TTHT V/v: Lập hóa đơn Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2014 Kính

Ban hành: 13/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2014

16

Công văn 6105/BYT-TCCB năm 2013 thông báo đơn vị đầu mối điều phối về hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6105/BYT-TCCB V/v Thông báo đơn vị đầu mối điều phối về hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người. Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 30/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2013

17

Công văn 6608/VPCP-KGVX năm 2013 hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6608/VPCP-KGVX V/v hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Hà Nội, ngày

Ban hành: 11/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2013

18

Công văn 3068/BYT-TCCB về tổ chức thi nâng ngạch bác sỹ, dược sỹ cao cấp năm 2010 do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3068/BYT-TCCB V/v tổ chức thi nâng ngạch BSCC, DSCC năm 2010 Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2010 Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ

Ban hành: 14/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2010

19

Công văn 1416/BYT-TCCB về đăng ký thi nâng ngạch bác sỹ chính, dược sỹ chính, bác sỹ cao cấp, dược sỹ cao cấp do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1416/BYT-TCCB V/v đăng ký thi nâng ngạch BSC, DSC, BSCC, DSCC. Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 16/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2010

20

Công văn 6608/BNN-HTQT triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực SPS - GMS do ADB tài trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6608/BNN-HTQT V/v: Triển khai dự án HTKT tăng cường năng lực SPS - GMS do ADB tài trợ Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm

Ban hành: 08/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status