Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 57/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31902 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 57/NQ-CP năm 2022 về nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội do Chính phủ ban hành

--------------- Số: 57/NQ-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2022 NGHỊ QUYẾT VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỂ CHẾ LIÊN KẾT VÙNG KINH TẾ - XÃ HỘI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ

Ban hành: 21/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2022

2

Nghị quyết 57/NQ-CP năm 2019 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục do Chính phủ ban hành

57/NQ-CP,Nghị quyết 57 2019,Chính phủ,Kết quả pháp điển ,Tín ngưỡng Tôn giáo,Xây dựng pháp luật,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/NQ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm

Ban hành: 23/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2019

3

Nghị quyết 57/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Yên Bái do Chính phủ ban hành

57/NQ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH YÊN BÁI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Xét đề

Ban hành: 17/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2018

4

Nghị quyết 57/NQ-CP năm 2017 về không ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính, ngân sách đặc thù đối với thành phố Đà Nẵng theo Nghị định 144/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

57/NQ-CP,Nghị quyết 57 2017,Chính phủ,Cơ chế tài chính,Ngân sách đặc thù,Cơ chế ngân sách đặc thù,Thành phố Đà Nẵng,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/NQ-CP

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

5

Nghị quyết 57/NQ-CP năm 2016 phê duyệt “Hiệp định song phương và tài liệu kèm theo để thực hiện Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ giữa Việt Nam - Hoa Kỳ” do Chính phủ ban hành

Số: 57/NQ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “HIỆP ĐỊNH SONG PHƯƠNG VÀ TÀI LIỆU KÈM THEO ĐỂ THỰC HIỆN ĐẠO LUẬT TUÂN THỦ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC TÀI KHOẢN Ở NƯỚC NGOÀI CỦA HOA KỲ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ”

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2016

6

Nghị quyết 57/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2015

Số: 57/NQ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2015 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 7 NĂM 2015 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Ban hành: 06/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2015

7

Nghị quyết 57/NQ-CP năm 2014 đàm phán ký Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt giữa Việt Nam và Xu-đăng do Chính phủ ban hành

57/NQ-CP,Nghị quyết 57 2014,Chính phủ,Hiệp định về miễn thị thực,Miễn thị thực,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/NQ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

Ban hành: 06/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2014

8

Nghị quyết 57/NQ-CP năm 2013 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Cần Thơ do Chính phủ ban hành

57/NQ-CP,Nghị quyết 57 2013,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020,Kế hoạch sử dụng đất 5 năm ,Quy hoạch đất Cần Thơ ,Quy hoạch sử dụng đất,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 57/NQ-CP

Ban hành: 04/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2013

9

Nghị quyết 57/NQ-CP năm 2012 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Ninh Bình do Chính phủ ban hành

57/NQ-CP,Nghị quyết 57 2012,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020,Kế hoạch sử dụng đất 5 năm ,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 57/NQ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 09

Ban hành: 17/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

10

Nghị quyết 57/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Chính phủ ban hành

57/NQ-CP,Nghị quyết 57 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/NQ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2011 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 29/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2011

11

Nghị quyết 57/NQ-CP năm 2010 về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Chính phủ ban hành

57/NQ-CP,Nghị quyết 57 2010,Chính phủ,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 57/NQ-CP Hà Nội,

Ban hành: 15/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2010

12

Nghị quyết 57/NQ-CP về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Chính phủ ban hành

57/NQ-CP,Nghị quyết 57 2009,Chính phủ,Chương trình hành động chính phủ,Công tác phụ nữ,Thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 57/NQ-CP

Ban hành: 01/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2009

13

Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

57/NQ-HDND,Nghị quyết 57 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2022,Phát triển kinh tế xã hội Vĩnh Phúc,Kế hoạch phát triển kinh tế Vĩnh Phúc 2022,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 21/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2022

14

Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2021 thông qua phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025

57/NQ-HDND,Nghị quyết 57 2021,Tỉnh Bắc Giang,Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang,Cấp vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển Bắc Giang,Phương án cấp vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------ CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2022

15

Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Lai Châu ban hành

Giàng Páo Mỷ Biểu số 01 (Mẫu biểu số 48 NĐ 31/2017/NĐ-CP) QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 (Kèm theo Nghị quyết số: 57/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Lai Châu) Đơn vị tính: Đồng STT Nội dung Dự toán Quyết toán

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2022

16

Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2021 về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022 do tỉnh Điện Biên ban hành

57/NQ-HDND,Nghị quyết 57 2021,Tỉnh Điện Biên,Mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Điện Biên,Mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2022,Nhiệm vụ phát triển kinh tế bảo đảm quốc phòng,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2022

17

Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2021 về sáp nhập, giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

57/NQ-HDND,Nghị quyết 57 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Sáp nhập đổi tên thôn tổ dân phố Lạng Sơn,Giải thể đổi tên thôn tổ dân phố Lạng Sơn,Đổi tên thôn tổ dân phố Lạng Sơn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2022

18

Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2021 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bình Thuận năm 2022

57/NQ-HDND,Nghị quyết 57 2021,Tỉnh Bình Thuận,Dự toán thu ngân sách nhà nước 2022,Dự toán chi ngân sách tỉnh Bình Thuận,Phương án phân bổ ngân sách Bình Thuận,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2022

19

Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau năm 2022

57/NQ-HDND,Nghị quyết 57 2021,Tỉnh Cà Mau,Kế hoạch tổ chức Kỳ họp Hội đồng nhân dân,Tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân,Tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân Cà Mau,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2022

20

Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã do tỉnh Thái Bình ban hành

57/NQ-HDND,Nghị quyết 57 2021,Tỉnh Thái Bình,Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã,Đảm bảo cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã Thái Bình,Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã Thái Bình,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.114.32