Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 5013/CT-TTHT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22177 công văn

1

Công văn 5013/CT-TTHT về chính sách thuế đối với hoạt động quản lý nhà chung cư do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5013/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế đối với hoạt động quản lý nhà chung cư. TP.Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 2012

Ban hành: 02/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

2

Công văn 5013/TCHQ-TXNK năm 2015 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 5013/TCHQ-TXNK v/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2015

Ban hành: 02/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2015

3

Công văn 5013/TCT-CS năm 2014 vướng mắc xác định đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5013/TCT-CS V/v: vướng mắc xác định đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất. Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 13/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

4

Công văn 47758/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47758/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Ngân hàng

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

5

Công văn 47760/CT-TTHT năm 2017 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47760/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2017

6

Công văn 47761/CT-TTHT năm 2017 đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47761/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Cổng thông tin

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2017

7

Công văn 46429/CT-TTHT năm 2017 thông tin sai trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46429/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Xí nghiệp

Ban hành: 10/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2017

8

Công văn 46419/CT-TTHT năm 2017 kinh phí bảo trì và lệ phí trước bạ nhà chung cư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46419/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Ông Lê Thanh

Ban hành: 10/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2017

9

Công văn 46422/CT-TTHT năm 2017 chữ ký và tiêu thức trên hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46422/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 10/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2017

10

Công văn 46406/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46406/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế. Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Viện Chính

Ban hành: 10/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2017

11

Công văn 46418/CT-TTHT năm 2017 về kê khai thuế tại đơn vị nhập khẩu ủy thác do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46418/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Công ty cổ

Ban hành: 10/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2017

12

Công văn 46426/CT-TTHT năm 2017 chi phí lãi vay được trừ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46426/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 10/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2017

13

Công văn 46428/CT-TTHT năm 2017 thuế thu nhập cá nhân cư trú người nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46428/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 10/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2017

14

Công văn 46424/CT-TTHT năm 2017 hoạch toán phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46424/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 10/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2017

15

Công văn 46425/CT-TTHT năm 2017 xử lý hàng hết hạn sử dụng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46425/CT-TTHT V/v xử lý hàng hết hạn sử dụng Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 10/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2017

16

Công văn 46405/CT-TTHT năm 2017 chính sách thuế về thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46405/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế. Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Ông Nguyễn

Ban hành: 10/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2017

17

Công văn 46632/CT-TTHT năm 2017 về hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ của doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46632/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH BEMAC

Ban hành: 10/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2017

18

Công văn 46631/CT-TTHT năm 2017 kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46631/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Công ty cổ phần

Ban hành: 10/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2017

19

Công văn 46569/CT-TTHT năm 2017 thông tin sai trên hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46569/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 10/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2017

20

Công văn 46409/CT-TTHT năm 2017 về thông tin hình thức thanh toán trên hóa đơn do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46409/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Chi nhánh

Ban hành: 10/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

TVPL:
DMCA.com Protection Status