Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 5013/CT-TTHT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 23194 công văn

1

Công văn 5013/CT-TTHT về chính sách thuế đối với hoạt động quản lý nhà chung cư do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5013/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế đối với hoạt động quản lý nhà chung cư. TP.Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 2012

Ban hành: 02/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

2

Công văn 5013/TCHQ-TXNK năm 2015 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 5013/TCHQ-TXNK v/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2015

Ban hành: 02/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2015

3

Công văn 5013/TCT-CS năm 2014 vướng mắc xác định đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5013/TCT-CS V/v: vướng mắc xác định đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất. Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 13/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

4

Công văn 5013/TCHQ-TXNK vướng mắc phân loại và áp dụng mức thuế máy bơm phòng nổ dùng trong hầm lò do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5013/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc phân loại và áp dụng mức thuế máy bơm phòng nổ dùng trong hầm lò Hà Nội, ngày 20 tháng

Ban hành: 20/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2012

5

Công văn 5013/BGDĐT-GDĐH tổng kết thực hiện Chỉ thị 296/CT-TTg về đổi mới quản lý đại học giai đoạn 2010-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5013/BGDĐT-GDĐH V/v: Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý đại học giai đoạn 2010-2012

Ban hành: 03/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2012

6

Công văn 77930/CT-TTHT năm 2017 về hướng dẫn nghĩa vụ thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 77930/CT-TTHT V/v hướng dẫn nghĩa vụ thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 30/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

7

Công văn 78006/CT-TTHT năm 2017 về thuế nhà thầu đối với vận tải quốc tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 78006/CT-TTHT V/v thuế nhà thầu đối với vận tải quốc tế Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Công

Ban hành: 30/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

8

Công văn 77490/CT-TTHT năm 2017 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn thay thế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 77490/CT-TTHT V/v khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn thay thế Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017 Kính

Ban hành: 28/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

9

Công văn 77116/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế về hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 77116/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH HS

Ban hành: 27/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

10

Công văn 77340/CT-TTHT năm 2017 về mất hóa đơn liên 2 bị sai tên, địa chỉ do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 77340/CT-TTHT V/v mất hóa đơn liên 2 bị sai tên, địa chỉ. Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 27/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

11

Công văn 77120/CT-TTHT năm 2017 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 77120/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Trung tâm Quảng

Ban hành: 27/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

12

Công văn 76801/CT-TTHT năm 2017 về chuyển lỗ hoạt động sản xuất kinh doanh của năm trước khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp kỳ tiếp theo do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76801/CT-TTHT V/v chuyển lỗ hoạt động SXKD của năm trước khi quyết toán thuế TNDN kỳ tiếp theo Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 24/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

13

Công văn 76797/CT-TTHT năm 2017 về xử lý đối với hóa đơn lập sai do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76797/CT-TTHT V/v xử lý đối với hóa đơn lập sai Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Chi cục Thuế

Ban hành: 24/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

14

Công văn 76800/CT-TTHT năm 2017 về khấu trừ và quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi trả lương Net do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76800/CT-TTHT V/v khấu trừ và quyết toán thuế TNCN khi trả lương Net Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 24/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

15

Công văn 76799/CT-TTHT năm 2017 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76799/CT-TTHT V/v quyết toán thuế TNCN Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Công ty cổ phần

Ban hành: 24/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

16

Công văn 76568/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76568/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 23/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

17

Công văn 76516/CT-TTHT năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm nông sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76516/CT-TTHT V/v thuế GTGT đối với sản phẩm nông sản Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Công

Ban hành: 23/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

18

Công văn 76517/CT-TTHT năm 2017 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi trả thu nhập cho cá nhân không ký hợp đồng lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76517/CT-TTHT V/v khấu trừ thuế TNCN khi trả thu nhập cho các cá nhân không ký hợp đồng lao động Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm

Ban hành: 23/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

19

Công văn 76518/CT-TTHT năm 2017 về quy định thanh tra, kiểm tra thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76518/CT-TTHT V/v quy định về thanh tra, kiểm tra thuế Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Cổng

Ban hành: 23/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

20

Công văn 76519/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76519/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Cổng thông tin

Ban hành: 23/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status