Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 5013/CT-TTHT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 21332 công văn

1

Công văn 5013/CT-TTHT về chính sách thuế đối với hoạt động quản lý nhà chung cư do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5013/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế đối với hoạt động quản lý nhà chung cư. TP.Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 7 năm 2012

Ban hành: 02/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

2

Công văn 5013/TCHQ-TXNK năm 2015 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 5013/TCHQ-TXNK v/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo Điều ước quốc tế Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2015

Ban hành: 02/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2015

3

Công văn 5013/TCT-CS năm 2014 vướng mắc xác định đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5013/TCT-CS V/v: vướng mắc xác định đối tượng được gia hạn nộp tiền sử dụng đất. Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 13/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

4

Công văn 8081/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế đối với thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8081/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH KC

Ban hành: 06/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2017

5

Công văn 8079/CT-TTHT năm 2017 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với Uber do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8079/CT-TTHT V/v hướng dẫn thuế GTGT, TNCN đối với các cá nhân kinh doanh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với Uber

Ban hành: 06/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2017

6

Công văn 9593/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế đối với nguyên tắc lập hóa đơn hàng hóa và dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9593/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Công ty Cổ

Ban hành: 06/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2017

7

Công văn 8082/CT-TTHT năm 2017 chính sách thuế về phát hành hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8082/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Cổng Thông

Ban hành: 06/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2017

8

Công văn 8078/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế đối với khoản thu tiền bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của Công an Thành phố Hà Nội do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8078/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Công an

Ban hành: 06/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2017

9

Công văn 8080/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm trồng trọt mới qua sơ chế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8080/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH nhà

Ban hành: 06/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2017

10

Công văn 7429/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7429/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 01/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2017

11

Công văn 6741/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng về sản phẩm và dịch vụ phần mềm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6741/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH công

Ban hành: 24/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2017

12

Công văn 6744/CT-TTHT năm 2017 vướng mắc mức thu lệ phí môn bài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6744/CT-TTHT V/v giải đáp vướng mắc mức thu lệ phí môn bài Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017 Kính

Ban hành: 24/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2017

13

Công văn 5421/CT-TTHT năm 2017 trả lời chính sách thuế đối với khoản có tính chất tiền lương, tiền công do Cục thuế thành phố Hà Nội

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5421/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 16/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2017

14

Công văn 4669/CT-TTHT năm 2017 về áp dụng giá thu từ phí chuyển sang giá dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 4669/CT-TTHT V/v giải đáp vướng mắc chính sách thuế Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 10/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2017

15

Công văn 4668/CT-TTHT năm 2017 về chính sách hóa đơn đối với khoản tiền tạm ứng cho nhà thầu phụ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 4668/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 10/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2017

16

Công văn 4677/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4677/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 10/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

17

Công văn 4676/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4676/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 10/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

18

Công văn 4671/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng khi mua hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu để xuất khẩu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4671/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Công ty CP

Ban hành: 10/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

19

Công văn 4678/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế đối với đối tượng được tạo hóa đơn tự in do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4678/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 10/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2017

20

Công văn 4540/CT-TTHT năm 2017 về chính sách khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi trả cổ tức do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 4540/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2017 Kính gửi: Tổng công ty

Ban hành: 09/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status