Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 42/2013/TT-BCT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 63976 công văn

1

Công văn 1064a/HC-QLTC năm 2017 về vướng mắc thực hiện Thông tư 42/2013/TT-BCT do Cục Hóa chất ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC HÓA CHẤT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1064a/HC-QLTC V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 42/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2017 Kính

Ban hành: 27/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2017

2

Công văn 71/GSQL-GQ1 năm 2016 vướng mắc thực hiện Thông tư 42/2013/TT-BCT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/GSQL-GQ1 V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 42/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 13/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

3

Công văn 153/GSQL-GQ1 năm 2015 thực hiện Thông tư 42/2013/TT-BCT về quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 153/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Thông tư số 42/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015

Ban hành: 26/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2015

4

Công văn 28/HC-QLHC năm 2019 về báo cáo sử dụng tiền chất công nghiệp do Cục Hóa chất ban hành

sulphuric acid 5%, số lượng 10 lít/tháng dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm thì có phải báo cáo về việc sử dụng tiền chất theo Thông tư 42/2013/TT-BCT không?. 2. Hiện nay Thông tư 42/2013/TT-BCT đã được bãi bỏ, các đơn vị sản xuất, kinh doanh sử dụng tiền chất công nghiệp thực hiện chế độ báo cáo theo Phụ lục số 5, Thông tư 32/2017/TT-BCT

Ban hành: 09/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

5

Công văn 50/GSQL-GQ1 năm 2016 về thủ tục nhập khẩu nước rửa bát do Cục Giám sát Quản lý về Hải quan ban hành

hướng dẫn tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/1/2014, Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011, Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương, Thông tư số 44/2011/TT-BYT ngày 6/12/2011 của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn liên quan, đối chiếu với hàng hóa Công ty dự

Ban hành: 08/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2016

6

Công văn 8432/BCT-XNK năm 2013 vướng mắc thực hiện Thông tư 05/2013/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8432/BCT-XNK V/v Vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 05/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: Tổng

Ban hành: 20/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2013

7

Công văn 739/BCT-CNN năm 2014 đính chính Thông tư 21/2013/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 739/BCT-CNN V/v đính chính Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Bộ Công Thương Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2014

8

Công văn 3574/BCT-XNK thực hiện Thông tư 05/2013/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3574/BCT-XNK V/v thực hiện Thông tư số 05/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương    Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013 Kính

Ban hành: 24/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2013

9

Công văn 7678/TCHQ-GSQL năm 2017 về nhập khẩu hóa chất và tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 113/2017/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Bộ Công Thương. Trên cơ sở kết quả cuộc họp với đại diện Cục Hóa chất - Bộ Công Thương, Cục Hải quan một số tỉnh, thành phố và doanh nghiệp liên quan đến việc cấp giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp theo Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013, xác nhận khai báo hóa

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

10

Công văn 1042/GSQL-GQ1 năm 2017 về xuất khẩu tiền chất từ nội địa vào doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

và cửa ra, vào, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan.” Theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 42/2013/TT-BCT thì: “tổ chức, cá nhân trong khu chế xuất khi nhập khẩu tiền chất từ các doanh nghiệp nội địa phải có Giấy phép của Bộ Công Thương. Tổ chức, cá nhân

Ban hành: 25/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2017

11

Công văn 3110/BCT-HC năm 2013 Giấy xác nhận khai báo hóa chất theo Thông tư 40/2011/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3110/BCT-HC V/v Giấy xác nhận khai báo hóa chất theo Thông tư số 40/2011/TT-BCT Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013

Ban hành: 10/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2013

12

Công văn 1829/TCHQ-GSQL vướng mắc về Thông tư 05/2013/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1829/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc về Thông tư 05/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2013 Kính

Ban hành: 10/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2013

13

Công văn 204/BCT-XNK năm 2019 thực hiện Thông tư 56/2018/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 204/BCT-XNK V/v triển khai thực hiện Thông tư số 56/TT-BCT Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: Ủy

Ban hành: 10/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2019

14

Công văn 9618/BCT-TTTN năm 2013 về cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá theo Nghị định 67/2013/NĐ-CP và Thông tư 21/2013/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9618/BCT-TTTN V/v cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá theo Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Thông tư 21/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

15

Công văn 9146/BCT-TTTN năm 2013 thực hiện quy định của Nghị định 67/2013/NĐ-CP và Thông tư 21/2013/TT-BCT về kinh doanh sản phẩm thuốc lá do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9146/BCT-TTTN V/v thực hiện quy định của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Thông tư 21/2013/TT-BCT về kinh doanh sản phẩm thuốc lá. Hà Nội,

Ban hành: 09/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2013

16

Công văn 10717/BCT-XNK năm 2013 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10717/BCT-XNK V/v vướng mắc khi thực hiện TT 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Bộ

Ban hành: 21/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2013

17

Công văn 5445/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 05/2013/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5445/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư 05/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 13/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2013

18

Công văn 42/TCHQ-TXNK năm 2019 về xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/TCHQ-TXNK V/v xác định trước mã số hàng hóa Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019 Kính gửi:

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

19

Công văn 5475/TCHQ-GSQL năm 2013 hướng dẫn xử lý vướng mắc thực hiện Thông tư 59/2013/TT-BTC và 05/2013/TT-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5475/TCHQ-GSQL V/v hướng dẫn xử lý vướng mắc thực hiện Thông tư 59/2013/TT-BTC và Thông tư 05/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2013

20

Công văn 9720/BCT-XNK năm 2017 về thực hiện Thông tư 11/2017/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9720/BCT-XNK V/v triển khai thực hiện Thông tư số 11/2017/TT-BCT Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: Ủy

Ban hành: 19/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.234.20