Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 153/GSQL-GQ1 năm 2015 thực hiện Thông tư 42/2013/TT-BCT về quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 153/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 26/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V
HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 153/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Thông tư số 42/2013/TT-BCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 6869/HQHP-GSQL ngày 22/09/2014 của Hải quan thành phố Hải Phòng về việc thực hiện Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương quy định quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

Ngày 12/02/2015, Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) có công văn số 161/CHC-QLTC gửi Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến về vấn đề này. Theo đó, việc cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp (không phân biệt nồng độ, hàm lượng) thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 82/2013/NĐ-CP. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ quy định tại Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ và công văn số 161/CHC-QLTC ngày 12/02/2015 của Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

(Gửi kèm công văn số 161/CHC-QLTC của Cục Hóa chất-Bộ Công Thương).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 153/GSQL-GQ1 năm 2015 thực hiện Thông tư 42/2013/TT-BCT về quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.341
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33