Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 33-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 51974 văn bản

1

Quyết định 33-HĐBT năm 1987 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường của huyện Thủ Đức và các quận 6, 8, 10, 11 thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

33-HDBT,Quyết định 33-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới hành chính,Quận 6,Quận 8,Quận 10,Quận 11,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 1987

Ban hành: 14/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

2

Quyết định 33-HĐBT năm 1986 về giá bán thuốc trừ sâu và một số vật liệu xây dựng cho hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp và hộ nông dân do Hội đồng bộ trưởng ban hành

33-HDBT, Quyết định 33-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Giá vật liệu xây dựng, Giá thuốc trừ sâu, Hộ nông dân, Sản xuất nông nghiệp, Hợp tác xã, Thương mại HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33-HĐBT Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 1986

Ban hành: 01/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

3

Nghị định 33-HĐBT năm 1984 Điều lệ quản lý giá do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

33-HDBT,Nghị định 33-HDBT 1984,Hội đồng Bộ trưởng,Quản lý xã,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33-HĐBT Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 1984

Ban hành: 27/02/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2012

4

Chỉ thị 33-HĐBT năm 1982 thực hiện chính sách đối với hạ sĩ quan và binh sĩ xuất ngũ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

33-HDBT, Chỉ thị 33-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Lao động- Tiền lương, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33-HĐBT Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 1982 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HẠ SĨ QUAN VÀ

Ban hành: 02/03/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

5

Thông tư 12/VGNN-PPCĐ-1985 hướng dẫn thi hành Điều lệ quản lý giá kèm theo Nghị định 33-HĐBT-1984 do Uỷ ban Vật giá Nhà nước ban hành

năm 1985 THÔNG TƯ CỦA UỶ BAN VẬT GIÁ NHÀ NƯỚC SỐ 12/VGNN-PPCĐ NGÀY 6 THÁNG 5 NĂM 1985 HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU LỆ QUẢN LÝ GIÁ (BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 33-HĐBT NGÀY 27-2-1984 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG) Ngày 27-2-1984, Hội đồng Bộ trưởng đã ra Nghị định số 33-HĐBT ban hành Điều lệ quản lý giá. Đồng thời giao

Ban hành: 06/05/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

6

Quyết định 33A-HĐBT năm 1987 về việc chia một số xã của huyện Tây Sơn thuộc tỉnh Nghĩa Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

33a-HDBT, Quyết định 33a-HDBT, Hội đồng Bộ trưởng, Chia xã, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Nghĩa Bình, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33a-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 1987 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA MỘT SỐ

Ban hành: 14/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

7

Quyết định 33B-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn của các thị xã Bạc Liêu, cà Mau và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

33B-HDBT,Quyết định 33B-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới,Thị xã Bạc Liêu,Tỉnh Cà Mau,Huyện Cái Nước,Huyện Đầm Dơi,Huyện Ngọc Hiển,Huyện Vĩnh Lợi,Huyện Giá Rai,Tỉnh Minh Hải,Huyện Hồng Dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 14/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

8

Quyết định 33C-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện An Hải, Đồ Sơn và Tiên Lãng thuộc thành phố Hải Phòng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

33C-HDBT,Quyết định 33C-HDBT 1987,Hội đồng Bộ trưởng,Huyện Tiên Lãng,Thành phố Hải Phòng,Huyện An Hải,Huyện Đồ Sơn,Phân vạch địa giới thị xã,Phân vạch địa giới thị trấn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 33C-HĐBT Hà Nội,

Ban hành: 14/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

9

Kế hoạch 33/KH-UBND về phát triển sản xuất chăn nuôi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

33/KH-UBND,Tỉnh Thái Bình,Phát triển sản xuất chăn nuôi năm 2020,Phát triển chăn nuôi Thái Bình,Phát triển sản xuất chăn nuôi năm 2020 Thái Bình ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2020

10

Văn bản hợp nhất 33/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật về các loại kíp nổ do Bộ Công thương ban hành

33/VBHN-BCT,Văn bản hợp nhất 33 2020,Bộ Công thương,Quy chuẩn kỹ thuật các loại kíp nổ ,Hợp nhất Thông tư Quy chuẩn các loại kíp nổ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các loại kíp nổ BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2020

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

11

Nghị quyết 33/NQ-CP năm 2020 về tạm dừng chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân các nước Nhật Bản, Nga và Belarus do Chính phủ ban hành

33/NQ-CP,Nghị quyết 33 2020,Chính phủ,Tạm dừng,Chế độ chính sách,Miễn thị thực,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/NQ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 19/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2020

12

Kế hoạch 33/KH-UBND về hội nhập quốc tế năm 2020 do tỉnh Cà Mau ban hành

33/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Hội nhập kinh tế quốc tế Cà Mau,Chương trình hành động hội nhập quốc tế,Hội nhập kinh tế quốc tế Cà Mau 2020,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

13

Kế hoạch 33/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2020

33/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Quảng Ninh ,Phòng chống tệ nạn xã hội,Phòng chống tệ nạn xã hội năm 2020,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

14

Kế hoạch 33/KH-UBND về hoạt động “Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020”

33/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

15

Kế hoạch 33/KH-UBND về đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn năm 2020 do Thành phố Hà Nội ban hành

33/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Đẩy mạnh xuất khẩu,Chính sách hàng xuất khẩu,Hàng xuất khẩu,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/KH-UBND Hà Nội,

Ban hành: 12/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

16

Kế hoạch 33/KH-UBND về phòng, chống mại dâm năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

33/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/KH-UBND Sơn La, ngày 06 tháng 02 năm 2020 KẾ HOẠCH

Ban hành: 06/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

17

Thông báo 33/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

33/TB-VPCP,Thông báo 33 2020,Văn phòng Chính phủ,Tỉnh Hà Nam,Kết luận của thủ tướng,Phát triển kinh tế xã hội ,Thương mại,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33

Ban hành: 30/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2020

18

Quyết định 33/QĐ-UBDT về giao thực hiện nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

33/QD-UBDT,Quyết định 33 2020,Uỷ ban Dân tộc,Thủ tướng Chính phủ,Giao nhiệm vụ,Trình Chính phủ,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2020

19

Quyết định 33/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng

33/QD-UBND,Quyết định 33 2020,Tỉnh Cao Bằng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 33/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 15 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

20

Quyết định 33/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

33/QD-UBND,Quyết định 33 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 09 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 09/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.230