Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 272-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 50312 công văn

1

Công văn số 272/CP-VH ngày 13/03/2003 của Chính phủ về việc kết thúc hoạt động của Tổ Công tác 35 của Thủ tướng Chính phủ

272/CP-VH,Công văn 272 2003,Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 272/CP-VH V/v kết thúc hoạt động của Tổ Công tác 35 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2003

Ban hành: 13/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

2

Công văn 272/CP-KTTH của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu bảo thuế tại Khu kinh tế cửa khẩu

272/CP-KTTH,Công văn 272 2002,Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 272/CP-KTTH Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2002 CÔNG VĂN CỦA CHÍNH PHỦ SỐ

Ban hành: 18/03/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

3

Công văn 272/TTg-CN năm 2021 thực hiện Hợp đồng BT của Đài Tiếng nói Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

272/TTg-CN,Công văn 272 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thực hiện Hợp đồng BT Đài Tiếng nói Việt Nam,Hợp đồng BT của Đài Tiếng nói Việt Nam,Dự án của Đài Tiếng nói Việt Nam,Đầu tư,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

4

Công văn 272/BXD-KTXD năm 2019 về hợp đồng xây dựng của Công ty Kiến trúc và Xây dựng Thái Cường do Bộ Xây dựng ban hành

272/BXD-KTXD,Công văn 272 2019,Bộ Xây dựng,Hợp đồng xây dựng,Xử lý vi phạm hợp đồng xây dựng ,Giá hợp đồng xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/BXD-KTXD V/v trả lời

Ban hành: 13/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2019

5

Công văn 272/TCT-CS năm 2019 về lập hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

272/TCT-CS,Công văn 272 2019,Tổng cục Thuế,Lập hóa đơn,Xác định ngày lập hóa đơn,Lập hóa đơn chứng từ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

6

Công văn 272/BDU2 năm 2016 báo cáo đột xuất tình hình vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Dương ban hành

272/BDU2,Công văn 272,Tỉnh Bình Dương,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/BDU2 V/v báo cáo đột xuất tình hình vay,

Ban hành: 09/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

7

Công văn 272/CNTT-CSHT năm 2018 về tăng cường đảm bảo an toàn dữ liệu số trên môi trường mạng do Cục Công nghệ thông tin ban hành

272/CNTT-CSHT,Công văn 272 2018,Cục Công nghệ thông tin,Dữ liệu ,Đảm bảo an toàn,Đảm bảo an toàn thông tin mạng,Công nghệ thông tin BỘ Y TẾ CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2018

8

Công văn 272/BXD-KTXD năm 2018 về tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị định 32/2015/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn Nghị định do Bộ Xây dựng ban hành

272/BXD-KTXD,Công văn 272 2018,Bộ Xây dựng,Đầu tư xây dựng,Chi phí đầu tư xây dựng công trình ,Cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/BXD-KTXD V/v:

Ban hành: 08/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2018

9

Công văn 272/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

272/CT-TTHT,Công văn 272 2018,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Thuế thu nhập cá nhân,Thuế thu nhập cá nhân Hồ Chí Minh ,Chính sách thuế thu nhập cá nhân ,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2018

10

Công văn 272/HTQTCT-HT năm 2017 về hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

272/HTQTCT-HT,Công văn 272 2017,Cục Hộ tịch quốc tịch chứng ,Hướng dẫn nghiệp vụ,Hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch,Nghiệp vụ hộ tịch ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

11

Công văn 272/TCT-CS năm 2015 về thuế giá trị gia tăng đối với thức ăn chăn nuôi ở khâu nhập khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

272/TCT-CS,Công văn 272 2015,Tổng cục Thuế,Thuế GTGT thức ăn chăn nuôi nhập khẩu ,Thuế giá trị gia tăng,Thuế GTGT thức ăn chăn nuôi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------

Ban hành: 22/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

12

Công văn 272/UBND-ĐTMT năm 2015 về tổ chức thực hiện Luật Xây dựng 2014 theo nội dung Công văn 3482/BXD-HĐXD do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

272/UBND-DTMT,Công văn 272,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức thực hiện,Tổ chức thực hiện Luật Xây dựng,Luật xây dựng,Luật Xây dựng 2014,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

13

Công văn 272/BXD-KHCN năm 2014 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

272/BXD-KHCN,Công văn 272 2014,Bộ Xây dựng,hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 272/BXD-KHCN V/v Hướng dẫn áp

Ban hành: 11/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2014

14

Công văn 272/BNV-ĐT năm 2014 đăng tải Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp do Bộ Nội vụ ban hành

272/BNV-DT,Công văn 272 2014,Bộ Nội vụ, Tài liệu bồi dưỡng chuyên viên,đăng tải Tài liệu bồi dưỡng chuyên viên,Lao động - Tiền lương,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 23/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2014

15

Công văn 272/BTC-TCHQ năm 2014 áp dụng bảo lãnh chung do Bộ Tài chính ban hành

272/BTC-TCHQ,Công văn 272 2014,Bộ Tài chính,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/BTC-TCHQ V/v áp dụng bảo lãnh chung Hà Nội,

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

16

Công văn 272/BKHCN-SHTT về đề xuất hoạt động chung và dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ thực hiện trong 2 năm 2012 - 2013 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

272/BKHCN-SHTT,Công văn 272 2011,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ,Sở hữu trí tuệ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 272/BKHCN-SHTT V/v đề xuất các hoạt động

Ban hành: 14/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2011

17

Công văn 272/GSQL-GQ3 năm 2014 về đính chính công văn do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

272/GSQL-GQ3,Công văn 272 2014,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 272/GSQL-GQ3 V/v đính

Ban hành: 07/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2014

18

Công văn 272/UBND-VHXH về hướng dẫn xét khen thưởng hàng năm do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

272/UBND-VHXH,Công văn 272 2009,Tỉnh Kiên Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 272/UBND-VHXH V/v hướng dẫn xét khen thưởng hàng năm.

Ban hành: 20/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2011

19

Công văn số 272/TCT-CS về việc lập lại hoá đơn và khai bổ sung điều chỉnh hồ sơ khai thuế do Tổng cục Thuế ban hành

272/TCT-CS,Công văn 272 2009,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 272/TCT-CS V/v lập lại hoá đơn Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2009

Ban hành: 21/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2009

20

Công văn 272/TCHQ-GSQL về thủ tục hải quan theo điều kiện giao hàng DDP do Tổng cục Hải quan ban hành

272/TCHQ-GSQL,Công văn 272 2009,Tổng cục Hải quan,Thủ tục hải quan theo điều kiện giao hàng DDP ,Điều kiện giao hàng DDP ,Thủ tục hải quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.95.131.146