Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 272/TCT-CS năm 2015 về thuế giá trị gia tăng đối với thức ăn chăn nuôi ở khâu nhập khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 272/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đoàn Xuân Phương
Ngày ban hành: 22/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 272/TCT-CS
Vv thuế GTGT đối với thức ăn chăn nuôi ở khâu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Tng cục Hải quan

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4652/HQHCM-TXNK ngày 25/12/2014 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, công văn số 23122014 của Công ty TNHH DSM Nutritional Products Việt Nam, công văn số 30/12/2014/CV-QL ngày 30/12/2014 của Công ty TNHH QL Việt Nam Agroresources, công văn số 0114/ITPSA ngày 9/1/2015 của Công ty TNHH Itpsa Việt Nam, công văn số 04/2015.GFC ngày 8/01/2015 của Công ty CP sản xuất TMDV GFC, công văn không số ngày 31/12/2014 của Công ty TNHH Grobest Industrial, công văn số 02/2014/CV-BTC ngày 24/12/2014 của Công ty TNHH TM Nam Chinh và công văn số 004/14-CAO-VAT ngày 6/01/2015 của Công ty TNHH Bayer Việt Nam đề nghị hướng dẫn áp dụng thuế GTGT đối với mặt hàng thức ăn chăn nuôi ở khâu nhập khẩu từ ngày 01/01/2015.

Về vấn đề này, ngày 15/01/2015 Tổng cục Thuế đã có tờ trình báo cáo Bộ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại tờ trình của Tổng cục Thuế:

- Ngày 20/01/2015, Tổng cục Thuế đã có công văn số 222/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thuế GTGT đối với thức ăn chăn nuôi bán nội địa.

- V thuế GTGT đối với thức ăn chăn nuôi ở khâu nhập khẩu, tiếp theo văn bản số 221/TCT-VP ngày 20/01/2015, Tổng cục Thuế kính chuyển các công văn nêu trên để Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan địa phương và doanh nghiệp.

Xin cảm ơn sự hp tác của Quý Tổng cục./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo)
-
Vụ CS;
-
Lưu: VT, VP (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đoàn Xuân Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 272/TCT-CS năm 2015 về thuế giá trị gia tăng đối với thức ăn chăn nuôi ở khâu nhập khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.100
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202