Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 26/VBHN-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 64522 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 2978/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

16/VBHN-BTC ngày 17/6/2015 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Căn cứ Điều 6 Thông tư hợp nhất số 26/VBHN-BTC ngày 14/9/2015 của Bộ Tài chính quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Căn cứ các quy định trên, do khách hàng là người trực tiếp sử dụng dịch vụ

Ban hành: 06/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2017

2

Công văn 26/BTP-VĐCXDPL năm 2021 về trả lời kiến nghị của công dân về hiệu lực của Thông tư liên tịch số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC do Bộ Tư pháp ban hành

26/BTP-VDCXDPL,Công văn 26 2021,Bộ Tư pháp,Trả lời kiến nghị của công dân,Hiệu lực của 35/2005/TTLT/BLĐTB-XH-BTC,Hiệu lực của Thông tư liên tịch số 35/2005,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

3

Công văn 26/TCT-CS năm 2021 về chính sách tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

26/TCT-CS,Công văn 26 2021,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn chính sách tiền thuê đất,Hướng dẫn tiền thuê đất,Chính sách tiền thuê đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

4

Công văn 26/CNTT-HTA năm 2020 về hướng dẫn quản lý và sử dụng chữ ký số do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

26/CNTT-HTA,Công văn 26 2020,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Hướng dẫn quản lý và sử dụng chữ ký số,Quản lý và sử dụng chữ ký số,Sử dụng chữ ký số,Bảo hiểm,Công nghệ thông tin BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

5

Công văn 26/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa mặt hàng cẩu hàng do Tổng cục Hải quan ban hành

26/TCHQ-TXNK,Công văn 26 2019,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa,Kết quả phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

6

Công văn 26/BXD-KTXD năm 2018 về thực hiện hợp đồng trọn gói trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

26/BXD-KTXD,Công văn 26 2018,Bộ Xây dựng,Hợp đồng trọn gói,Hoạt động xây dựng,Các hoạt động xây dựng ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/BXD-KTXD V/v kiến nghị của bà Nguyễn Kim

Ban hành: 09/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2018

7

Công văn 26/TANDTC-TCCB năm 2018 về góp ý phương án tổ chức tòa chuyên trách do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

26/TANDTC-TCCB,Công văn 26 2018,Tòa án nhân dân tối cao,Tổ chức Tòa chuyên trách,Thành lập Tòa chuyên trách ,Hồ sơ tổ chức Tòa chuyên trách,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

8

Công văn 26/TTg-CN năm 2018 về sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh-Bộ Quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

26/TTg-CN,Công văn 26 2018,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế quản lý hoạt động ,Quản lý hoạt động,Quản lý hoạt động quốc tế,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/TTg-CN V/v

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2018

9

Công văn 26/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

26/TCT-CS,Công văn 26 2018,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng,Chính sách thuế giá trị gia tăng ,Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

10

Công văn 12560/BTC-TCHQ năm 2021 triển khai thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg về thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành

12560/BTC-TCHQ,Công văn 12560 2021,Bộ Tài chính,Thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg về thúc đẩy sản xuất,Lưu thông trong bối cảnh phòng chống dịch Covid19,Xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng chống COVID19,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 03/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2021

11

Công văn 26/TCHQ-GSQL năm 2017 xác nhận nhập khẩu đối với thân máy, tổng thành máy, khung xe ô tô, xe gắn máy do Tổng cục Hải quan ban hành

26/TCHQ-GSQL,Công văn 26,Tổng cục Hải quan,Khung xe gắn máy,Giấy xác nhận nhập khẩu,Tờ khai hải quan,Xử lý xe ô tô xe gắn máy,Xuất nhập khẩu,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

12

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BNNPTNT năm 2016 Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

07/VBHN-BNNPTNT,Công văn 07 2016,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kiểm tra nguồn gốc lâm sản ,Kiểm tra lâm sản,Hồ sơ lâm sản hợp pháp,Văn bản hợp nhất ,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2016

13

Công văn 26/SXD-QLHĐXD năm 2016 điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Công văn 2156/BXD-KTXD do Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình ban hành

26/SXD-QLHDXD,Công văn 26,Tỉnh Hòa Bình,Điều chỉnh đơn giá,Đơn giá nhân công,Đơn giá nhân công xây dựng,Xác định đơn giá nhân công,Chi phí đầu tư xây dựng,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH HÒA BÌNH SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2016

14

Công văn 26/LĐTBXH-BHXH năm 2015 thực hiện Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

26/LDTBXH-BHXH,Công văn 26 2016,Bộ Lao động - Thương binh và X,Bộ Lao động Thương binh và xã hội,Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội,Chế độ tai nạn lao động,Phê duyệt thang lương bảng lương ,Trợ cấp bệnh nghề nghiệp,Bảo hiểm BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2016

15

Công văn 26/BXD-VLXD năm 2015 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

26/BXD-VLXD,Công văn 26 2015,Bộ Xây dựng,Xuất khẩu khoáng sản,Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản,Thủ tục xuất khẩu khoáng sản ,Khoáng sản làm vật liệu xây dựng,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2015

16

Công văn 14524/BTC-NSNN về kinh phí giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP năm 2016 do Bộ Tài chính ban hành

14524/BTC-NSNN V/v kinh phí giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP năm 2016 Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Về đề nghị bản cấp kinh phí thực hiện Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ tại Văn bản số 1967/UBND-NC ngày

Ban hành: 14/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2016

17

Công văn 26/TCHQ-GSQL năm 2015 thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

26/TCHQ-GSQL,Công văn 26 2015,Tổng cục Hải quan,Thủ tục hải quan,Hàng hóa,Hàng hóa gửi kho ngoại quan,Kho ngoại quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

18

Công văn 4641/BTC-NSNN năm 2016 về kinh phí thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4641/BTC-NSNN V/v kinh phí thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Về đề nghị bổ sung kinh phí

Ban hành: 06/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

19

Công văn 4984/TCHQ-GSQL hướng dẫn Điều 26 Thông tư 222/2009/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

4984/TCHQ-GSQL V/v hướng dẫn thực hiện Điều 26 Thông tư số 222/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2011 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố có cửa khẩu cảng biển trong quá trình thực hiện việc giám sát hải

Ban hành: 11/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2011

20

Công văn 26/BXD-KTXD năm 2014 giải đáp vướng mắc trong thanh toán khối lượng 612m cọc khoan nhồi (F1000) cho hạng mục cầu đi bộ số 1 - gói thầu XL8.TP4. Dự án thành phần 4 thuộc Tiểu dự án Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

26/BXD-KTXD,Công văn 26,Bộ Xây dựng,Hợp đồng xây dựng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/BXD-KTXD V/v giải đáp vướng mắc trong thanh

Ban hành: 26/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249