Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 25/2013/TT-BNNPTNT, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 76361 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 5512/TCHQ-GSQL năm 2013 thực hiện Thông tư 05/2013/TT-BNNPTNT do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 5512/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Thông tư số 05/2013/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời công văn số 2940/HQHCM-GSQL ngày 26/8/2013 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh về thực hiện Thông tư số 05/2013/TT-BNNPTNT ngày 21/01/2013 của Bộ

Ban hành: 18/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2013

2

Công văn 6577/BGTVT-QLXD phổ biến Thông tư 30/2013/TT-BNNPTNT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư 30/2013/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT. Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: - Các Tổng cục, Cục Quản lý chuyên ngành; - Các Sở Giao thông vận tải; - Các Ban QLDA thuộc Bộ GTVT; - Các Tổng công ty, tập đoàn kinh tế thuộc Bộ; - Các trường, Viện thuộc Bộ.

Ban hành: 08/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

3

Công văn 05/GSQL-GQ1 năm 2013 vướng mắc thực hiện Thông tư 40/2013/TT-BNNPTNT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

05/GSQL-GQ1,Công văn 05 2014,Cục Giám sát quản lý về hải qu,vướng mắc TT40,vướng mắc TT40/2013/TT-BNNPTNT,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/GSQL-GQ1

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2014

4

Công văn 1292/GSQL-GQ1 năm 2013 giấy phép CITES nhập khẩu gỗ theo Thông tư 40/2013/TT-BNNPTNT do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

V/v giấy phép CITES nhập khẩu gỗ theo Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh. Ngày 17/12/2013, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã có công văn số 1279/GSQL-GQ1 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc cấp giấy phép CITES nhập khẩu

Ban hành: 18/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2013

5

Công văn 2374/QLCL-CL1 năm 2013 hướng dẫn triển khai Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

hướng dẫn triển khai Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2013 Kính gửi: - Cơ quan QLCL NLTS Trung bộ, Nam bộ; - Các Trung tâm CL NLTS vùng; - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thủy sản có xuất khẩu. Ngày

Ban hành: 17/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2013

6

Công văn 1279/GSQL-GQ1 năm 2013 về giấy phép CITES nhập khẩu gỗ theo Thông tư 40/2013/TT-BNNPTNT do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

phép CITES nhập khẩu gỗ theo Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2013 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Ngày 13/12/2013, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 10600/VPCP-KTN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc cấp giấy phép CITES đối với

Ban hành: 17/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2013

7

Công văn 2113/QLCL-TTPC năm 2013 thực hiện Thông tư 34/2013/TT-BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số: 2113/QLCL-TTPC V/v thực hiện Thông tư 34/2013/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2013 Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Để nắm được tổ chức Bộ phận tham

Ban hành: 12/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2013

8

Công văn 1965/QLCL-TTPC năm 2013 triển khai Thông tư 34/2013/TT-BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số: 1965/QLCL-TTPC V/v triển khai Thông tư 34/2013/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2013 Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Ngày 17/7/2013, Cục Quản lý Chất

Ban hành: 25/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2013

9

Công văn 1075/QLCL-CL1 về lùi thời hạn áp dụng Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

-------------- Số: 1075/QLCL-CL1 V/v lùi thời hạn áp dụng Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2010 Kính gửi: - Các doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật; - Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng.

Ban hành: 25/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2010

10

Công văn 2917/BVTV-QLT năm 2013 thống nhất thực hiện Thông tư 03/2013/TT-BNNPTNTvà 14/2013/TT-BNNPTNT về thuốc bảo vệ thực vật do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Để thống nhất thực hiện một số nội dung của hai Thông tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) ban hành: Thông tư 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11/01/2013 về quản lý thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và Thông tư 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25/02/2013 Quy định cấp Giấy chứng nhận

Ban hành: 06/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

11

Công văn 3470/BNN-VP thu hồi Thông tư 36/2013/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3470/BNN-VP,Công văn 3470,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3470/BNN-VP V/v thu hồi Thông tư số 36/2013/TT-BNNPTNT

Ban hành: 31/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

12

Công văn 1210/QLCL-TTPC thực hiện Thông tư 34/2013/TT-BNNPTNT do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1210/QLCL-TTPC V/v triển khai thực hiện Thông tư số 34/2013/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản các tỉnh, thành phố

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

13

Công văn 886/QLCL-CL1 năm 2013 giải trình nội dung tại Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

--------------- Số: 886/QLCL-CL1 V/v: giải trình một số nội dung tại Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013 Kính gửi: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) Trên cơ sở các nội dung đã thảo luận tại buổi làm việc ngày 31/5/2013 giữa đại diện của

Ban hành: 31/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2014

14

Công văn 101/SPS-BNNPTNT năm 2022 về chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc đáp ứng quy định Lệnh 248 do Văn phòng SPS Việt Nam ban hành

101/SPS-BNNPTNT,Công văn 101 2022,Văn phòng SPS Việt Nam,Đăng ký sản xuất thực phẩm xuất khẩu,Đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu,Đăng ký sản xuất thực phẩm xuất khẩu Trung Quốc,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VĂN PHÒNG SPS VIỆT NAM -------

Ban hành: 19/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2022

15

Công văn 53/KL-ĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT do Cục Kiểm lâm ban hành

rừng thông thường So với quy định tại Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016, Thông tư số 17/2017/TT-BNNPTNT ngày 11/9/2017 và Thông tư so 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012, Thông tư 27 chỉ quy định trình tự, thủ tục khai thác gỗ, thực vật rừng ngoài gỗ và động vật rừng thông thường. Thông tư 27 không quy định khai thác chính gỗ rừng

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2019

17

Công văn 1186/BVTV-KH năm 2020 hướng dẫn triển khai Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

1186/BVTV-KH,Công văn 1186 2020,Cục Bảo vệ thực vật,Triển khai Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT,Hướng dẫn triển khai Thông tư 04/2020/TT-BNNPTNT,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2021

18

Công văn 25/TANDTC-PC năm 2021 về rà soát quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm và sơ kết thực tiễn thi hành Nghị định 102/2017/NĐ-CP do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

25/TANDTC-PC,Công văn 25 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Sơ kết thực tiễn thi hành Nghị định 102/2017/NĐ-CP,Rà soát quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm,Quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

19

Công văn 25/TTg-NN năm 2021 về xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến thuộc dự án tái định cư thủy điện Hủa Na, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

25/TTg-NN,Công văn 25 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chênh lệch giá trị đất nông nghiệp nơi đi và nơi đến,Dự án thủy điện Hủa Na Nghệ An,Xử lý chênh lệch giá trị đất nông nghiệp dự án thủy điện,Bất động sản,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2021

20

Công văn 709/TCTS-NTTS năm 2019 triển khai quy định mới tại Luật Thủy sản và Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT do Tổng cục Thủy sản ban hành

V/v triển khai một số quy định mới tại Luật Thủy sản và Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019 Kính gửi: Cơ sở sản xuất, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản Luật Thủy sản năm 2017 và Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ

Ban hành: 25/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228