Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1075/QLCL-CL1 về lùi thời hạn áp dụng Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 1075/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Trần Bích Nga
Ngày ban hành: 25/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1075/QLCL-CL1
V/v lùi thời hạn áp dụng Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật;
- Các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng.

 

Ngày 24/6/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1794/QĐ-BNN-QLCL gia hạn hiệu lực áp dụng Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu đến ngày 01/9/2010.

(Xem Quyết định số 1794/QĐ-BNN ngày 24/6/2010 kèm theo)

Để tránh vướng mắc trong hoạt động nhập khẩu hàng hóa thực phẩm có nguồn gốc động vật vào Việt Nam, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đề nghị các đơn vị như sau:

1. Các doanh nghiệp nhập khẩu chủ động nghiên cứu kỹ văn bản có liên quan (Quyết định số 1794/QĐ-BNN-QLCL ; Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ; Thông tư 29/2010/TT-BNNPTNT), thông báo tới đối tác để nước xuất khẩu tiến hành các thủ tục đăng ký xuất khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật vào Việt Nam (bản tiếng Việt, tiếng Anh các văn bản nói trên và giải đáp các câu hỏi thường gặp có liên quan được đăng tải trên website của Cục tại địa chỉ: http://www.nafiqad.gov.vn).

2. Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng phổ biến nội dung công văn này tới các doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị kịp thời gửi văn bản về Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản để được hỗ trợ giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lương Lê Phương (để báo cáo);
- PCTPT Nguyễn Như Tiệp (để báo cáo);
- PCT P.H Hào (để biết);
- Cục Thú y (để phối hợp);
- Các Cơ quan Chất lượng Nam Bộ, Trung Bộ, VASEP (để biết);
- Lưu CL2, CL1.  

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1075/QLCL-CL1 về lùi thời hạn áp dụng Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.250
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202