Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 25/2004/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22158 văn bản

1

Chỉ thị 25/2004/CT-UB về tăng cường công tác phòng chống Sốt xuất huyết do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 25/2004/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2004 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT. Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các sở - ngành, Đoàn thể đã phối hợp cùng ngành Y tế thành phố thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch Sốt xuất

Ban hành: 07/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2013

2

Chỉ thị 25/2004/CT-UB tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số: 25/2004/CT-UB Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2004 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG QUỸ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI. Quỹ nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước giao cho các tổ chức thuê, sử dụng là khối tài sản quý giá, là thành quả Cách mạng và công

Ban hành: 18/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2012

3

Chỉ thị 25/2004/CT-UB về tiếp tục kiện toàn, củng cố về tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

25/2004/CT-UB,Chỉ thị 25 2004,Tỉnh An Giang,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25/2004/CT-UB Long Xuyên, ngày 30 tháng 07 năm 2004 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TIẾP TỤC KIỆN TOÀN, CỦNG CỐ VỀ TỔ CHỨC, NÂNG

Ban hành: 30/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

4

Chỉ thị 25/CT-TTg năm 2019 về giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

25/CT-TTg,Chỉ thị 25 2019,Thủ tướng Chính phủ,Vùng kinh tế trọng điểm,Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ,Phát triển bền vững,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/CT

Ban hành: 11/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2019

5

Quyết định 25/2004/QĐ-UB về quy định tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum.

25/2004/QD-UB,Quyết định 25 2004,Tỉnh Kon Tum,Tổ chức Sở Xây dựng Kon Tum,Hoạt động Sở Xây dựng Kon Tum,Sở Xây dựng Kon Tum,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2013

6

Quyết định 25/2004/QĐ-UB về quản lý và sử dụng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

25/2004/QD-UB,Quyết định 25 2004,Tỉnh Nghệ An,Quản lý sử dụng,Tỉnh Nghệ An,Quỹ đền ơn đáp nghĩa,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 25/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2010

7

Chỉ thị 25/CT-UB năm 2004 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí xăng dầu do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

25/CT-UB,Chỉ thị 25 2004,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/CT-UB Huế, ngày 19 tháng 07

Ban hành: 19/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2013

8

Quyết định 25/2004/QĐ-UB phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểuđược bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 7,khóa III, nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

25/2004/QD-UB,Quyết định 25 2004,Thành phố Hồ Chí Minh,Bầu cử,Đại biểu Hội đồng nhân dân,Số đại biểu được bầu,Quận 7,Khóa 3 III,Nhiệm kỳ 2004 – 2009,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25/2004/QĐ-UB

Ban hành: 20/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

9

Quyết định 25/2004/QĐ-UB quy định giá tính thuế tài nguyên tối thiểu đối với sản phẩm quặng sắt khai thác, sử dụng, vận chuyển, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

25/2004/QD-UB,Quyết định 25 2004,Tỉnh Yên Bái,Bổ sung,Giá tính thuế tài nguyên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 25/2004/QĐ-UB

Ban hành: 28/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2010

10

Quyết định 25/2004/QĐ-UB thành lập Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

25/2004/QD-UB,Quyết định 25 2004,Thành phố Cần Thơ,Ban Quản lý Khu chế xuất,Thành lập ban quản lý,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2004/QĐ-UB

Ban hành: 02/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2014

11

Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2018 về tổ chức thực hiện đồng bộ giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

25/CT-UBND,Chỉ thị 25 2018,Tỉnh Thừa Thiên Huế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 20/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2018

12

Chỉ thị 25/CT-TTg năm 2018 về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

25/CT-TTg,Chỉ thị 25 2018,Thủ tướng Chính phủ,Thúc đẩy xuất khẩu,Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu ,Phát triển sản xuất,Xuất nhập khẩu THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/CT

Ban hành: 31/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2018

13

Chỉ thị 25/2004/CT-BGDĐT về nhiệm vụ của toàn ngành giáo dục trong năm 2004 - 2005 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

25/2004/CT-BGDDT,Chỉ thị 25,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 25/2004/CT-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2004 CHỈ THỊ VỀ

Ban hành: 02/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2007

14

Chỉ thị 25/2004/CT-TTg về tăng cường công tác kết hợp quân - dân y chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và bộ đội trong giai đoạn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

25/2004/CT-TTg,Chỉ thị 25 2004,Thủ tướng Chính phủ,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 25/2004/CT-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2004

Ban hành: 29/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

15

Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

25/CT-UBND,Chỉ thị 25 2017,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 15/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2017

16

Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

25/CT-UBND,Chỉ thị 25 2017,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/CT-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20

Ban hành: 20/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2017

17

Chỉ thị 25/CT-UBND năm 2017 về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 do thành phố Hải Phòng ban hành

25/CT-UBND,Chỉ thị 25 2017,Thành phố Hải Phòng,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/CT-UBND Hải Phòng, ngày 29 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 29/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2017

18

Chỉ thị 25/2005/CT-UB về việc tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái

25/2005/CT-UB,Chỉ thị 25 2005,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 25/2005/CT-UB Yên Bái, ngày 05 tháng 12 năm 2005

Ban hành: 05/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2014

19

Chỉ thị 25/2005/CT-UB triển khai thực hiện Nghị định 108/2005/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/CP về đăng ký và quản lý hộ khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội

25/2005/CT-UB,Chỉ thị 25,Thành phố Hà Nội,Thực hiện Nghị định 108/2005/NĐ-CP,Thực hiện đăng ký quản lý hộ khẩu,Đăng ký quản lý hộ khẩu,Đăng ký quản lý hộ khẩu Hà Nội,Quản lý hộ khẩu Hà Nội,Đăng ký hộ khẩu Hà Nội,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự UỶ BAN NHÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 21/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

20

Chỉ thị 25/CT-TTg năm 2017 về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

25/CT-TTg,Chỉ thị 25 2017,Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống ma túy,Cai nghiện ma túy,Công tác cai nghiện ma túy ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/CT

Ban hành: 05/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.122.219