Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 24/CT-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 112438 văn bản

1

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2019 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

24/CT-UBND,Chỉ thị 24 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

2

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

24/CT-UBND,Chỉ thị 24 2018,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng

Ban hành: 15/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2018

3

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2017 về tăng cường biện pháp phòng chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2018 do tỉnh Bình Dương ban hành

24/CT-UBND,Chỉ thị 24 2017,Tỉnh Bình Dương,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/CT-UBND Bình Dương, ngày 05 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 05/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2018

4

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác tiết kiệm điện do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

24/CT-UBND,Chỉ thị 24 2017,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng

Ban hành: 21/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2017

5

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2017 về tập trung ngăn chặn, giảm thiểu và chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài

24/CT-UBND,Chỉ thị 24 2017,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/CT-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày

Ban hành: 16/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2017

6

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2016 về tăng cường kỷ cương trong hoạt động dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

24/CT-UBND,Chỉ thị 24,Tỉnh Quảng Ngãi,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/CT-UBND Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2017

7

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

24/CT-UBND,Chỉ thị 24,Tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/CT-UBND Hải Dương, ngày 15 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 15/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2017

8

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2016 về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới và Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 do tỉnh Thái Bình ban hành

24/CT-UBND,Chỉ thị 24 2016,Tỉnh Thái Bình,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/CT-UBND Thái Bình, ngày 04 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 04/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2016

9

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2016 về tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê năm 2015 và văn bản hướng dẫn có liên quan trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

24/CT-UBND,Chỉ thị 24,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/CT-UBND Ninh Thuận, ngày 31 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 31/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2017

10

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2016 về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần thứ VIII năm 2017-2018

24/CT-UBND,Chỉ thị 24,Tỉnh Đồng Nai,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/CT-UBND Đồng Nai, ngày 26 tháng 10 năm 2016 CHỈ

Ban hành: 26/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2016

11

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

24/CT-UBND,Chỉ thị 24 2016,Tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/CT-UBND Bình Dương, ngày 20 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 20/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

12

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2016 về tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 do tỉnh Bình Định ban hành

24/CT-UBND,Chỉ thị 24,Tỉnh Bình Định,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/CT-UBND Bình Định, ngày 13 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 13/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2016

13

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2016 thực hiện Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

24/CT-UBND,Chỉ thị 24 2016,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/CT-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu,

Ban hành: 07/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2016

14

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2016 tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế

24/CT-UBND,Chỉ thị 24,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/CT-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 9 năm

Ban hành: 26/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

15

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại trên động vật do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

24/CT-UBND,Chỉ thị 24,Tỉnh Thanh Hóa,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/CT-UBND Thanh Hóa, ngày 20 tháng 7 năm 2016

Ban hành: 20/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2016

16

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2015 triển khai thi hành Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật do tỉnh Thái Bình ban hành

24/CT-UBND,Chỉ thị 24,Tỉnh Thái Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/CT-UBND Thái Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 21/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2016

17

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2015 về tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

24/CT-UBND,Chỉ thị 24 2015,Tỉnh Đắk Nông ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/CT-UBND Đắk Nông, ngày 17 tháng 12 năm 2015 CHỈ THỊ

Ban hành: 17/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2015

18

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2015 về tổ chức thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

24/CT-UBND,Chỉ thị 24,Tỉnh Thanh Hóa,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/CT-UBND Thanh Hóa, ngày 07 tháng 12 năm

Ban hành: 07/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2016

19

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2015 về giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc về địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

24/CT-UBND,Chỉ thị 24,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/CT-UBND Quảng Nam, ngày 19 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 19/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2015

20

Chỉ thị 24/CT-UBND năm 2014 tổ chức thực hiện điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

24/CT-UBND Quảng Nam, ngày 28 tháng 11 năm 2014 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐIỀU TRA VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM Để thu thập các thông tin về tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2015 của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công

Ban hành: 28/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.208.66