Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 2353/TCT-CS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6017 văn bản

1

Kế hoạch 2353/KH-BVHTTDL năm 2020 về tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lào Cai do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

2353/KH-BVHTTDL,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Mô hình bảo tồn lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì,Bảo tồn lễ hội truyền thống để phát triển du lịch,Phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc thiểu số,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 24/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

2

Quyết định 2353/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh

2353/QD-UBND,Quyết định 2353 2019,Tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2353/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 30 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 30/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2020

3

Quyết định 2353/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018-2021

2353/QD-UBND,Quyết định 2353 2018,Tỉnh Quảng Trị,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2353/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 12 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 12/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

4

Quyết định 2353/QĐ-BTTTT năm 2017 về phê duyệt Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

2353/QD-BTTTT,Quyết định 2353 2017,Bộ Thông tin và Truyền thông,Phòng chống ma túy,Tham gia phòng chống ma túy,Phòng chống ma túy và tội phạm,Văn hóa - Xã hội BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2018

5

Quyết định 2353/QĐ-BTC về bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành

2353/QD-BTC,Quyết định 2353 2017,Bộ Tài chính,Dự toán chi ngân sách Nhà nước ,Ngân sách Nhà nước,Bổ sung dự toán ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2353

Ban hành: 14/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2017

6

Quyết định 2353/QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2017 công trình: hồ Tây Trác, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

2353/QD-UBND,Quyết định 2353 2017,Tỉnh Thanh Hóa,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2353/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 04 tháng 7 năm

Ban hành: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

7

Quyết định 2353/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An

2353/QD-UBND,Quyết định 2353 2017,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2353/QĐ-UBND Long An, ngày 27 tháng 6

Ban hành: 27/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

8

Quyết định 2353/QĐ-BTTTT năm 2016 Quy chế xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển quy phạm pháp luật và tham gia góp ý kiến vào dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Bộ Thông tin và Truyền thông

2353/QD-BTTTT,Quyết định 2353 2016,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy chế xây dựng văn bản ,Rà soát hệ thống hóa ,Văn bản quy phạm pháp luật,Hợp nhất Văn bản,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2017

9

Quyết định 2353/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt dự án đầu tư Đường nối từ Quốc lộ 1A vào vườn quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

2353/QD-UBND,Quyết định 2353 2016,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Đầu tư,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2353/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 04

Ban hành: 04/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2016

10

Quyết định 2353/QĐ-UBND năm 2016 về giao nhiệm vụ vận động, xúc tiến, xây dựng và thực hiện Dự án “Đầu tư nâng cấp trang thiết bị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh”

2353/QD-UBND,Quyết định 2353,Tỉnh Hà Tĩnh,Đầu tư,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2353/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 23/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2016

11

Quyết định 2353/QĐ-UBND năm 2016 giao quyền tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự cho đơn vị sự nghiệp đã được giao tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh An Giang

2353/QD-UBND,Quyết định 2353 2016,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2353/QĐ-UBND An Giang, ngày 19 tháng 8 năm

Ban hành: 19/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2016

12

Quyết định 2353/QĐ-UBND giao kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai đợt 1 năm 2016 do tỉnh Lào Cai ban hành

2353/QD-UBND,Quyết định 2353 2016,Tỉnh Lào Cai,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2353/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 26 tháng 7

Ban hành: 26/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2016

13

Quyết định 2353/QĐ-TCHQ năm 2015 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

2353/QD-TCHQ,Quyết định 2353 2015,Tổng cục Hải quan,Đại lý làm thủ tục hải quan,Thủ tục hải quan 2015,Doanh nghiệp,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2015

Ban hành: 08/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

15

Quyết định 2353/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

2353/QD-UBND,Quyết định 2353 2012,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Lĩnh vực hành chính tư pháp ,Công bố thủ tục hành chính ,Thủ tục hành chính Vũng Tàu ,Thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

16

Quyết định 2353/QĐ-UBND năm 2010 công bố sửa đổi bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

2353/QD-UBND,Quyết định 2353 2010,Tỉnh Thái Nguyên,Công bố bộ thủ tục hành chính,Sở Tư pháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc --------- Số: 2353/QĐ-UBND Thái

Ban hành: 12/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2011

17

Quyết định 2353/QĐ-UBND năm 2010 về Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập úng do mưa lớn và triều cường trên địa bàn thành phố do chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2353/QD-UBND,Quyết định 2353 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Phòng chống ứng phó ,Tình trạng ngập úng ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2353

Ban hành: 26/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2010

18

Quyết định 2353/QĐ-UBND năm 2009 về công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

2353/QD-UBND,Quyết định 2353 2009,Tỉnh Hậu Giang,Công bố bộ thủ tục hành chính,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2011

19

Quyết định 2353/QĐ-UBND năm 2006 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Bến Tre

2353/QD-UBND,Quyết định 2353 2006,Tỉnh Bến Tre,Ban Tôn giáo,Nhiệm vụ Ban Tôn giáo ,Cơ cấu tổ chức Ban Tôn giáo,Cơ cấu Ban Tôn giáo ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2014

20

Quyết định 2353/2005/QĐ-BTM về việc Ủy quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quản lý hoạt động xuất nhập khẩu và hoạt động thương mại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

2353/2005/QD-BTM,Quyết định 2353,Bộ Thương mại,Tỉnh Gia Lai,Ủy quyền quản lý,Hoạt động thương mại,Hoạt động xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ THƯƠNG MẠI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2353/2005/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2005

Ban hành: 13/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64