Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 219/2013/TT-BTC, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 72737 công văn

1

Công văn 10315/TCHQ-TXNK năm 2014 về thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu theo Thông tư 219/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT bao gồm các loại sản phẩm đã qua chế biến hoặc chưa qua chế biến như: Cám, bã, khô dầu các loại, bột cá, bột xương" thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. b) Tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC có các quy định sau: + Khoản 1 Điều 4: "Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thuỷ

Ban hành: 19/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2014

2

Công văn 2311/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế qua triển khai thực hiện Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

2311/TCT-CS V/v: chính sách thuế Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1597/CT-THNVDT ngày 22/04/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng báo cáo vướng mắc về chính sách thuế qua triển khai thực hiện Thông tư số 219/2013/TT-BTC về thuế

Ban hành: 20/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

3

Công văn 219/BTC-NSNN năm 2015 về kinh phí thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2013-2015 do Bộ Tài chính ban hành

do - Hạnh phúc ---------------- Số: 219/BTC-NSNN V/v kinh phí thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng năm 2013-2015 Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 08/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2015

4

Công văn 1689/BGDĐT-KHTC năm 2017 báo cáo theo yêu cầu tại Thông tư 219/2015/TT-BTC do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

--------------- Số: 1689/BGDĐT-KHTC V/v báo cáo theo yêu cầu tại Thông tư số 219/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: Bộ Tài chính Thực hiện theo yêu cầu tại Công văn số 4724/BTC-TCDN ngày 11/4/2017 về báo cáo theo yêu cầu tại Thông tư số 219/2015/TT-BTC của Bộ

Ban hành: 26/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

5

Công văn 219/VPCP-NN năm 2021 về kiến nghị chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành

219/VPCP-NN,Công văn 219 2021,Văn phòng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án,Chuyển mục đích sử dụng đất tỉnh Bình Phước,Cụm công trình thủy lợi vùng cao biên giới Bình Phước,Đầu tư,Bất động sản VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

6

Công văn 219/GSQL-GQ1 thực hiện Thông tư 201/2012/TT-BTC; 05/2012/TT-BCT do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

219/GSQL-GQ1,Công văn 219 2013,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Hàng nông sản chưa qua chế biến,Thực hiện Thông tư 201/2012/TT-BTC,Thực hiện Thông tư 05/2012/TT-BCT ,Nông sản chưa qua chế biến ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

7

Công văn 219/BXD-KHCN năm 2019 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2020 do Bộ Xây dựng ban hành

219/BXD-KHCN,Công văn 219 2019,Bộ Xây dựng,Dự toán ngân sách khoa học công nghệ ,Khoa học Công nghệ,Dự toán ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 219/BXD-KHCN V/v

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

8

Công văn 219/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành

219/QLD-MP,Công văn 219,Cục Quản lý dược,Đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm ,Thu hồi mỹ phẩm,Mỹ phẩm không đạt chất lượng,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

9

Công văn 219/BXD-KTXD năm 2017 về thẩm quyền thẩm định công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

219/BXD-KTXD,Công văn 219 2017,Bộ Xây dựng,Khảo sát lập bản đồ địa hình ,Thành lập bản đồ địa hình,Đo đạc thành lập bản đồ địa hình ,Quy hoạch xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2017

10

Công văn 4231/CT-TTHT năm 2019 về cấp hóa đơn lẻ khi thanh lý tài sản của Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

phòng đại diện của thương nhân nước ngoài là tổ chức không kinh doanh bán thanh lý tài sản thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, không thuộc trường hợp được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Cục Thuế TP thông báo Văn phòng biết để

Ban hành: 03/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2019

11

Công văn 6315/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với chi nhánh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

sản điều chuyển. Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc như sau: + Trường hợp Chi nhánh là đơn vị thực hiện xây dựng nhà xưởng, nếu hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào mang tên Chi nhánh, đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và thuộc đối

Ban hành: 04/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2016

12

Công văn 3450/CTHN-TTHT năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

của Bộ Tài chính. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn Điều 17 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, trong đó có quy định về thanh toán qua ngân hàng đối với hàng

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

13

Công văn 3072/BTC-CST năm 2018 về vướng mắc thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu theo Thông tư 201/2012/TT-BTC, 81/2013/TT-BTC và Quyết định 72/2013/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

3072/BTC-CST V/v vướng mắc về thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu theo Thông tư số 201/2012/TT-BTC, Thông tư số 81/2013/TT-BTC và Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh. Trả lời công văn số 2446/HQTN-NV ngày 15/12/2017 của Cục Hải

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

14

Công văn 219/TCT-CS năm 2014 về hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

trên hóa đơn đã lập nhưng không ảnh hưởng đến doanh thu và số thuế GTGT phải nộp. Căn cứ hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc xử lý đối với hóa đơn đã lập. Trường hợp hóa đơn đã lập ghi sai tên, mã số thuế, địa chỉ, tên hàng hóa, dịch vụ, những chỉ tiêu sai này không ảnh hưởng

Ban hành: 17/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

15

Công văn 15072/BTC-PC năm 2013 thực hiện Thông tư 153/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

thực hiện Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: - Tổng cục Thuế - Kho bạc Nhà nước - Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Ngày 31/10/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư

Ban hành: 04/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2014

16

Công văn 7540/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Căn cứ quy định trên, trường hợp Chi nhánh hạch toán phụ thuộc, không phát sinh doanh thu, có phát sinh chi phí thì Chi nhánh vẫn thực hiện khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính theo quy định. Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng điều kiện hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, khoản 10 Điều 1 Thông tư

Ban hành: 26/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

17

Công văn 76731/CT-TTHT năm 2020 về hướng dẫn chính sách thuế đối với tiền hỗ trợ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Cương theo thỏa thuận tại Hợp đồng hợp tác các bên đã ký theo đúng quy định của pháp luật thì thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, khi nhận khoản tiền hỗ trợ nêu trên Tổng công ty Vận tải Hà Nội lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

18

Công văn 219/SXD-KTKT năm 2013 hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

219/SXD-KTKT,Công văn 219 2013,Tỉnh Đồng Tháp,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH ĐỒNG THÁP SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 219 /SXD-KTKT V/v hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn

Ban hành: 11/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2013

19

Công văn 219/BGTVT-TCCB thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, y tế giai đoạn 2012 - 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

219/BGTVT-TCCB,Công văn 219 2013,Bộ Giao thông vận tải,Thực hiện Nghị quyết 21,Công tác bảo hiểm xã hội,Công tác bảo hiểm y tế ,Công tác bảo hiểm ,Bảo hiểm,Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm xã hội,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2013

20

Công văn 2514/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp, phục vụ suất ăn bán trú cho học sinh tiểu học do Tổng cục Thuế ban hành

thuộc đối tượng không chịu thuế; - Trường hợp Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Than Uông Bí ký hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho học sinh và giáo viên với Trường tiểu học Quang Trung thì dịch vụ trên không thuộc đối tượng không chịu thuế như hướng dẫn tại Khoản 13, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, mà thuộc đối tượng chịu thuế theo

Ban hành: 22/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49