Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 219/GSQL-GQ1 thực hiện Thông tư 201/2012/TT-BTC; 05/2012/TT-BCT do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 219/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 25/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 219/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Thông tư số 201/2012/TT-BTC ; Thông tư số 05/2012/TT-BCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 191/HQĐT-NV ngày 05/02/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp về việc vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài chính và Thông tư số 05/2012/TT-BCT ngày 20/3/2012 của Bộ Công Thương, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vấn đề vướng mắc chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia, nhập khẩu về nước khi thực hiện Thông tư số 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012: hiện nay Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính đang tham mưu cho Lãnh đạo Bộ có công văn trao đổi với Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch Đầu tư. Khi có ý kiến của Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) sẽ trả lời Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

2. Về Thông tư số 05/2012/TT-BCT ngày 20/3/2012 của Bộ Công Thương và công văn số 407/TCHQ-GSQL ngày 16/01/2013 của Tổng cục Hải quan:

Hiện nay Tổng cục đang xây dựng phần mềm theo dõi về hạn ngạch thuế quan. Trong khi chờ xây dựng phần mềm, Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp thực hiện chế độ báo cáo về hạn ngạch thuế quan theo đúng hướng dẫn tại công văn số 155/TCHQ-GSQL ngày 11/01/2012 và Quyết định số 2285/QĐ-TCHQ ngày 15/10/2012. Đồng thời, Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp chủ động theo dõi các mặt hàng theo hạn ngạch thuế quan theo Thông tư số 05/2012/TT-BCT , khi số lượng nhập khẩu tại Cục đạt khoảng 80%, đề nghị có công văn báo cáo để Tổng cục có ý kiến chỉ đạo.

Về số liệu mặt hàng lá thuốc lá khô, gạo các loại có xuất xứ từ Campuchia nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013. Trên cơ sở tổng hợp kết quả báo cáo của các Cục Hải quan địa phương, Tổng cục sẽ thông báo đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố khi tổng lượng mặt hàng đã nhập khẩu áp dụng thuế suất ưu đãi 0% tại các Chi cục đạt khoảng 80% tổng lượng hạn ngạch của mặt hàng đó năm 2013.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 219/GSQL-GQ1 thực hiện Thông tư 201/2012/TT-BTC; 05/2012/TT-BCT do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.773
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.192.109