Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1725/CT-TTHT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22542 công văn

1

Công văn 63942/CT-TTHT năm 2017 giải đáp về chính sách thuế do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63942/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 25/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

2

Công văn 63767/CT-TTHT năm 2017 chính sách thuế về xác định nghĩa vụ thuế phát sinh đối với khoản tài trợ từ tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63767/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2017 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 25/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

3

Công văn 63770/CT-TTHT năm 2017 về giải đáp chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63770/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2017 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 25/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

4

Công văn 63772/CT-TTHT năm 2017 về trả lời chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63772/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2017 Kính gửi: Cổng

Ban hành: 25/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

5

Công văn 63769/CT-TTHT năm 2017 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63769/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2017 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 25/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

6

Công văn 63771/CT-TTHT năm 2017 về trả lời chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63771/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2017 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 25/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

7

Công văn 63360/CT-TTHT năm 2017 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63360/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2017

Ban hành: 21/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

8

Công văn 63361/CT-TTHT năm 2017 về trả lời chính sách thuế về thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63361/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2017

Ban hành: 21/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

9

Công văn 63356/CT-TTHT năm 2017 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63356/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2017 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 21/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

10

Công văn 63359/CT-TTHT năm 2017 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63359/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2017 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 21/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

11

Công văn 63348/CT-TTHT năm 2017 về nộp lệ phí trước bạ đối với xe ô tô biển quân sự đổi sang biển quân đội làm kinh tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63348/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2017 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 21/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

12

Công văn 63352/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63352/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2017 Kính gửi: Tổ chức

Ban hành: 21/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

13

Công văn 60177/CT-TTHT năm 2017 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60177/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2017 Kính gửi: Cổng Thông

Ban hành: 05/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

14

Công văn 60178/CT-TTHT năm 2017 về thuế nhà thầu đối với hàng hóa nhập khẩu chỉ kèm theo điều kiện bảo hành do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60178/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2017 Kính gửi: Công ty Cổ

Ban hành: 05/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

15

Công văn 59181/CT-TTHT năm 2017 về giải đáp chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59181/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH công

Ban hành: 30/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2017

16

Công văn 58893/CT-TTHT năm 2017 về trả lời chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58893/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH D.I.D

Ban hành: 29/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2017

17

Công văn 58896/CT-TTHT năm 2017 về giả đáp chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58896/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH Woori

Ban hành: 29/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2017

18

Công văn 58895/CT-TTHT năm 2017 trả lời chính sách thuế về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58895/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH Thiên

Ban hành: 29/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2017

19

Công văn 58966/CT-TTHT năm 2017 giải đáp chính sách thuế về chi phí sửa chữa tài sản cố định do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58966/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH điện

Ban hành: 29/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2017

20

Công văn 58897/CT-TTHT năm 2017 về giải đáp chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58897/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH điện

Ban hành: 29/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status