Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1725/CT-TTHT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 21536 công văn

1

Công văn 15399/CT-TTHT năm 2017 về đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15399/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: Cổng thông tin

Ban hành: 07/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

2

Công văn 13430/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế khi mua hàng tặng cho khách hàng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13430/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Công ty Cổ phần

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2017

3

Công văn 9720/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9720/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Công

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2017

4

Công văn 9718/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt đường ống và chuyển giao công nghệ công trình cấp nước sinh hoạt liên xã do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9718/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Công ty đầu tư

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2017

5

Công văn 9609/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9609/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Văn phòng đại

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

6

Công văn 9607/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế về hóa đơn hàng hóado Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9607/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Quỹ Thiện Tâm

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

7

Công văn 9606/CT-TTHT năm 2017 chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9606/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Công ty cổ phần

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

8

Công văn 9603/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn đầu vào phục vụ kinh doanh rạp chiếu phim do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9603/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Công ty cổ phần

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2017

9

Công văn 9594/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9594/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế. Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Cục phòng,

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2017

10

Công văn 9595/CT-TTHT năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng khi thay đổi loại hình doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9595/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

11

Công văn 9597/CT-TTHT năm 2017 chính sách thuế với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9597/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Cổng thông tin

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

12

Công văn 9604/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế đối giá trị gia tăng với các khoản chi thưởng, chi hỗ trợ cho các đại lý do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9604/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Công ty Bảo

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2017

13

Công văn 9605/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế đối với khoản giảm trừ doanh thu khi sáp nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9605/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2017

14

Công văn 8384/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh sách giáo khoa, sách giáo trình dùng để giảng dạy và học tập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8384/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Công ty CP đầu

Ban hành: 07/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2017

15

Công văn 8077/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế khi ủy quyền quyết toán thuế do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8077/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: VPĐD Công ty

Ban hành: 06/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2017

16

Công văn 8078/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế đối với khoản thu tiền bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của Công an Thành phố Hà Nội do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8078/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Công an TP Hà

Ban hành: 06/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2017

17

Công văn 9593/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế đối với nguyên tắc lập hóa đơn hàng hóa và dịch vụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9593/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Công ty Cổ phần

Ban hành: 06/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2017

18

Công văn 8089/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế khi đang trong giai đoạn áp dụng cưỡng chế về hóa đơn không còn giá trị sử dụng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8089/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: CN Công ty TNHH

Ban hành: 06/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2017

19

Công văn 8086/CT-TTHT năm 2017 chính sách thuế khi mua hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do Cục Thuế thành Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8086/CT-TTHT V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Cổng thông tin

Ban hành: 06/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2017

20

Công văn 8085/CT-TTHT năm 2017 về chính sách khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với các khoản chi phí tiếp khách do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8085/CT-TTHT V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Cổng thông tin

Ban hành: 06/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status