Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 14/UQ-LS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 29567 công văn

1

Công văn 687/LS-QHLS năm 2021 trả lời đề nghị của người nước ngoài về hỗ trợ gia hạn tạm trú tại Việt Nam trong thời gian dịch bệnh Covid-19 do Cục Lãnh sự ban hành

687/LS-QHLS,Công văn 687 2021,Cục Lãnh sự,Hỗ trợ gia hạn tạm trú tại Việt Nam trong thời gian Covid19,Hỗ trợ gia hạn tạm trú trong thời gian dịch bệnh Covid19,Tự động gia hạn tạm trú đến hết ngày 31/3/2021,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO CỤC LÃNH SỰ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 08/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

2

Công văn 602/LS-BHCD năm 2021 về đưa công dân ở nước ngoài về nước vì lý do đặc biệt cần thiết tuần từ 01/03 đến 08/03/2021 do Cục Lãnh sự ban hành

602/LS-BHCD,Công văn 602 2021,Cục Lãnh sự,Đưa công dân ở nước ngoài về nước vì lý do đặc biệt,Đưa công dân ở nước ngoài về nước vì lý do cần thiết,Đưa công dân về nước từ 01/03 đến 08/03/2021,Giao thông - Vận tải BỘ NGOẠI GIAO CỤC LÃNH SỰ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 02/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2021

3

Công văn 165/LS-QHLS năm 2021 về cung cấp danh sách hộp thư điện tử của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG do Cục Lãnh sự ban hành

165/LS-QHLS,Công văn 165 2021,Cục Lãnh sự,Danh sách hộp thư điện tử của Cơ quan đại diện Việt Nam,Hộp thư điện tử Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài,Cung cấp hộp thư điện tử của Cơ quan đại diện Việt Nam,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ NGOẠI GIAO CỤC LÃNH SỰ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

4

Công văn 4611/BNG-LS năm 2020 về triển khai Thỏa thuận về Quy trình nhập cảnh ngắn ngày với Hàn Quốc do Bộ Ngoại giao ban hành

4611/BNG-LS,Công văn 4611 2020,Bộ Ngoại giao,Thỏa thuận về nhập cảnh ngắn ngày với Hàn Quốc,Triển khai Thỏa thuận về Quy trình nhập cảnh ngắn ngày,Qúa trình nhập cảnh ngắn ngày với Hàn Quốc,Thể thao - Y tế,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

5

Công văn 4175/BNG-LS về chuyến bay chở công dân từ Nhật Bản về các ngày 26, 27 và 02/12/2020 do Bộ Ngoại giao ban hành

4175/BNG-LS,Công văn 4175 2020,Bộ Ngoại giao,Chuyến bay chở công dân từ Nhật Bản về,Chở công dân mắc kẹt tại Nhật Bản về nước,Chuyến bay chở công dân về các ngày 26 27,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

6

Công văn 4576/LS-HPH năm 2020 về hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ của nước ngoài do Cục Lãnh sự ban hành

4576/LS-HPH,Công văn 4576 2020,Cục Lãnh sự,Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ của nước ngoài,Xử lý phản ánh kiến nghị của Công ty Hall of Goods,Công văn về hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ nước ngoài,Bộ máy hành chính BỘ NGOẠI GIAO CỤC LÃNH SỰ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

7

Công văn 3773/BNG-LS năm 2020 về triển khai Thỏa thuận về Quy trình đi lại ngắn ngày với Nhật Bản do Bộ Ngoại giao ban hành

3773/BNG-LS,Công văn 3773 2020,Bộ Ngoại giao,Thỏa thuận đi lại ngắn ngày,Thỏa thuận Quy trình đi lại ngắn ngày,Đi lại ngắn ngày từ nước này nhập cảnh nước kia,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2020

8

Công văn 290/LS-BHCD năm 2020 đưa công dân ở nước ngoài về nước vì lý do đặc biệt cần thiết tuần từ 27/7 đến 02/8/2020 do Cục Lãnh sự ban hành

290/LS-BHCD,Công văn 290 2020,Cục Lãnh sự,Đưa công dân ở nước ngoài về nước,Đưa công dân về nước vì lý do đặc biệt,Triển khai đưa công dân về nước từ 27/7,Giao thông - Vận tải,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO CỤC LÃNH SỰ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2020

9

Công văn 2148/BNG-LS năm 2020 về sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực lãnh sự do Bộ Ngoại giao ban hành

2148/BNG-LS,Công văn 2148 2020,Bộ Ngoại giao,Sử dụng dịch vụ công giải quyết thủ tục hành chính,Sử dụng dịch vụ bưu chính công ích giải quyết thủ tục,Giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lãnh sự,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ NGOẠI GIAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

10

Công văn 3906/BNG-LS năm 2018 trả lời kiến nghị liên quan đến Công ước Apostille do Bộ Ngoại giao ban hành

3906/BNG-LS,Công văn 3906,Bộ Ngoại giao,Chứng từ hợp pháp hóa lãnh sự,Thủ tục hợp pháp hóa ,Chứng nhận hợp pháp hóa lãnh sự,Bộ máy hành chính BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3906/BNG-LS V/v trả

Ban hành: 04/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2018

11

Công văn 696/BNG-LS năm 2017 quy định ảnh để làm hộ chiếu theo tiêu chuẩn ICAO và giới thiệu con dấu, chữ ký và chức danh của người có thẩm quyền ký Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài do Bộ Ngoại giao ban hành

696/BNG-LS,Công văn 696 2017,Bộ Ngoại giao,Cấp hộ chiếu ,Hộ chiếu ngoại giao,Hộ chiếu công vụ,Cấp hộ chiếu công vụ,Công tác nước ngoài,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2017

12

Công văn 809/BNG-LS năm 2016 thực hiện Quyết định 58/2012/QĐ-TTg về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ do Bộ Ngoại giao ban hành

809/BNG-LS,Công văn 809,Bộ Ngoại giao,Hộ chiếu ngoại giao,Sử dụng hộ chiếu ngoại giao công vụ,Hộ chiếu công vụ,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 809/BNG-LS V/v thực hiện Quyết

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2016

13

Công văn 1872/CV-LS-PL năm 2017 về giấy tờ thuộc diện miễn hợp pháp hóa lãnh sự do Cục Lãnh sự ban hành

1872/CV-LS-PL,Công văn 1872 2017,Cục Lãnh sự,Xác nhận hợp pháp hóa lãnh sự,Hợp pháp hóa lãnh sự,Miễn hợp pháp hóa lãnh sự,Bộ máy hành chính BỘ NGOẠI GIAO CỤC LÃNH SỰ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2017

14

Công văn 453/BNG-LS năm 2014 hoạt động môi giới hôn nhân bất hợp pháp Việt Nam và Trung Quốc do Bộ Ngoại giao ban hành

453/BNG-LS,Công văn 453,Bộ Ngoại giao,Trung Quốc,Việt Nam - Trung Quốc,Trung Quốc công bố ,Kết hôn với người nước ngoài,Văn hóa - Xã hội BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 453/BNG-LS V/v hoạt

Ban hành: 26/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

15

Công văn 3826/BNG-LS năm 2013 phối hợp thực hiện Thông tư 92/2013/BTC về quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân do Bộ Ngoại giao ban hành

3826/BNG-LS,Công văn 3826 2013,Bộ Ngoại giao,quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3826/BNG-LS V/v phối hợp thực hiện

Ban hành: 02/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

16

Công văn 3327/BNG-LS năm 2013 thông báo mẫu văn bản theo Thông tư 02/2013/TT-BNG do Bộ Ngoại giao ban hành

3327/BNG-LS,Công văn 3327 2013,Bộ Ngoại giao,bổ sung hộ chiếu ngoại giao,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3327/BNG-LS V/v thông báo các mẫu văn bản theo

Ban hành: 03/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2013

17

Công văn 1810/BNG-LS về đối tượng cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ do Bộ Ngoại giao ban hành

1810/BNG-LS,Công văn 1810,Bộ Ngoại giao, đối tượng cấp hộ chiếu ngoại giao , đối tượng cấp hộ chiếu công vụ ,Hộ chiếu công vụ,Cấp hộ chiếu công vụ,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

18

Công văn 2156/HD-LS năm 2013 hướng dẫn áp dụng hệ số phân bổ để xác định đơn giá thuê đất đối với nhà, đất nhiều tầng, nhiều đơn vị sử dụng do Sở Tài chính - Cục thuế - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ban hành

huyện. Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Công văn số 1280/HD-LS ngày 24/02/2006 của Liên Sở: Sở Tài chính - Cục Thuế - Sở Xây dựng - Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn áp dụng Bảng giá

Ban hành: 14/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2013

19

Công văn 188/BNG-LS triển khai Quyết định 58/2012/QĐ-TTg về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, công vụ do Bộ Ngoại giao ban hành

188/BNG-LS,Công văn 188 2013,Bộ Ngoại giao,Triển khai Quyết định 58/2012/QĐ-TTg,Quản lý hộ chiếu ngoại giao công vụ 2013,Sử dụng hộ chiếu ngoại giao công vụ,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2013

20

Công văn 136/BNG-LS thông báo mới về thủ tục nhập cảnh của Hàn Quốc do Bộ Ngoại giao ban hành

136/BNG-LS,Công văn 136,Bộ Ngoại giao,Thủ tục nhập cảnh ,Nhận dạng bằng sinh trắc học,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 136/BNG-LS V/v thông báo mới về thủ tục nhập cảnh của Hàn

Ban hành: 17/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228