Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 14/2010/TT-BTTTT, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 70252 công văn

1

Công văn 2984/BTTTT-CVT áp dụng Thông tư 14/2011/TT-BTTTT và 20/2011/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

2984/BTTTT-CVT,Công văn 2984 2011,Bộ Thông tin và Truyền thông,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2984/BTTTT-CVT V/v áp dụng Thông tư 14/2011/TT-BTTTT

Ban hành: 30/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2011

2

Công văn 839/CVT-CL hướng dẫn thực hiện Thông tư 14/2011/TT-BTTTT Cục Viễn thông ban hành

14/2011/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, trả lời Công văn số 3169/TCHQ-GSQL ngày 10/6/2013 của Quý Tổng cục về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 07 tháng 6 năm 2011 Quy định chi tiết

Ban hành: 12/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

3

Công văn 4305/TCHQ-GSQL thực hiện Thông tư 14/2011/TT-BTTTT do Tổng cục Hải quan ban hành

4305/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2011 Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2080/HQHCM-GSQL ngày 05/08/2011, công văn số 2107/HQHCM-GSQL ngày 08/08/201 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về thực hiện Thông tư số

Ban hành: 01/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2011

4

Công văn 3169/TCHQ-GSQL năm 2013 hướng dẫn thực hiện Thông tư 14/2011/TT-BTTTT do Tổng cục Hải quan ban hành

hàng hóa quy định tại Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính thì sản phẩm là thiết bị chưa hoàn chỉnh, hoàn thiện (không phải là linh kiện, phụ kiện) nhưng mang đặc trưng của thiết bị hoàn chỉnh thì phải có Giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT. Tổng cục Hải quan xin trao đổi và đề nghị Quý Bộ

Ban hành: 10/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2013

5

Công văn 439/GSQL-GQ1 vướng mắc thực hiện Thông tư 14/2011/TT-BTTTT do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

hiện Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2011 Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Đà Nẵng; - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; - Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh. Trả lời công văn số 907/HQĐNg-TXNK ngày 25/8/2011 của Cục hải quan TP. Đà

Ban hành: 06/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2011

6

Công văn 74/BXD-VLXD năm 2013 vướng mắc thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

74/BXD-VLXD,Công văn 74 2013,Bộ Xây dựng,Vướng mắc thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD ,Thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD ,Thương mại,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74/BXD-VLXD

Ban hành: 07/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2013

7

Công văn 6404/TCHQ-GSQL thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD do Tổng cục Hải quan ban hành

6404/TCHQ-GSQL,Công văn 6404 2012,Tổng cục Hải quan,Kiểm tra chất lượng,Hàng nhập khẩu,Đá Granit ,Thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD ,Kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2012

8

Công văn 1949/BXD-VLXD vướng mắc thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

1949/BXD-VLXD,Công văn 1949 2012,Bộ Xây dựng, Giải đáp vướng mắc ,Vướng mắc thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1949/BXD-VLXD V/v Vướng mắc

Ban hành: 06/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2012

9

Công văn 5339/TCHQ-GSQL vướng mắc thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD do Tổng cục Hải quan ban hành

5339/TCHQ-GSQL,Công văn 5339 2012,Tổng cục Hải quan,Vướng mắc thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5339/TCHQ-GSQL V/v vướng

Ban hành: 04/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

10

Công văn 2902/BTTTT-KHCN năm 2019 hướng dẫn áp dụng, thực hiện Thông tư 05/2019/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số: 2902/BTTTT-KHCN V/v hướng dẫn áp dụng, thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2019 Kính gửi: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 28/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

11

Công văn 2148/BXD-VLXD thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

tư số 14/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011 Kính gửi: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng nhận được công văn số 958/BQLL-VP ngày 29/11/2011 của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thực hiện Thông tư số 14/2010/TT-BXD. Sau khi xem xét Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ban hành: 12/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2011

12

Công văn 605/BXD-KHCN hướng dẫn quy định tại Thông tư 14/2010/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

dung quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2010   Kính gửi: - Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3; - Viện Vật liệu xây dựng.   Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1455/KT3-TH ngày 16/9/2010

Ban hành: 14/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2010

13

Công văn 1551/BTTTT-KHCN năm 2018 hướng dẫn áp dụng, thực hiện Thông tư 04/2018/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

--------------- Số: 1551/BTTTT-KHCN V/v hướng dẫn áp dụng, thực hiện Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2018 Kính gửi: …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày

Ban hành: 21/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

14

Công văn 885/GSQL-GQ1 năm 2013 vướng mắc thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

885/GSQL-GQ1 V/v vướng mắc thực hiện Thông tư số 14/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng. Vừa qua, Cục Giám sát quản lý (Tổng cục Hải quan) nhận được công văn số 48/2013/CV-HT ngày 15/8/2013 của Công ty TNHH XD và TM Hải Thuận đề nghị hướng dẫn về việc

Ban hành: 10/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2013

15

Công văn 30/GSQL-GQ1 thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

30/GSQL-GQ1,Công văn 30 2013,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD ,Chất lượng vật liệu xây dựng ,Kiểm tra chất lượng,Đá Granit ,Đá granit dạng tấm nhập khẩu,Đá granit nhập khẩu,Công ty Hùng Hưng,Xây dựng - Đô thị TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 15/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2013

16

Công văn 915/GSQL-GQ1 thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

915/GSQL-GQ1,Công văn 915 2012,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Kiểm tra nhà nước,Thực hiện Thông tư 14/2010/TT-BXD ,Kiểm tra nhà nước về chất lượng ,Chất lượng sản phẩm hàng hoá,Kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng ,Chất lượng vật liệu xây dựng ,Vật liệu xây dựng,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị TỔNG CỤC HẢI QUAN

Ban hành: 04/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2012

17

Công văn 3977/BTTTT-CNTT năm 2019 về xác nhận ngành nghề sản xuất phần mềm, dịch vụ phần mềm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

kế toán AGS về xác nhận ngành nghề sản xuất phần mềm, dịch vụ phần mềm, căn cứ vào Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT ngày 18/11/2019 quy định việc xác định hoạt động sản xuất phần mềm, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau: 1. Về việc cơ quan Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm về thủ tục cấp xác nhận ngành nghề sản xuất phần mềm

Ban hành: 07/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

18

Công văn 324/BXD-KHCN hướng dẫn Thông tư 14/2010/TT-BXD liên quan đến công bố hợp quy của doanh nghiệp trong nước do Bộ Xây dựng ban hành

324/BXD-KHCN,Công văn 324 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 324/BXD-KHCN V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2010/TT-BXD liên quan đến công bố hợp

Ban hành: 26/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2011

19

Công văn 325/BXD-KHCN hướng dẫn Thông tư 14/2010/TT-BXD liên quan đến nội dung hồ sơ đăng ký và tiếp nhận công bố hợp quy do bộ Xây dựng ban hành

325/BXD-KHCN,Công văn 325 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 325/BXD-KHCN V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 14/2010/TT-BXD liên quan đến nội dung hồ sơ

Ban hành: 26/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2011

20

Công văn 3362/BTTTT-TTĐN năm 2019 về hướng dẫn xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

3362/BTTTT-TTĐN V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2020 Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Triển khai Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ chính trị về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn

Ban hành: 02/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100