Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 11/2004/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22840 văn bản

1

Chỉ thị 11/2004/CT-UB tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Số: 11/2004/CT-UB Bến Tre, ngày 18 tháng 8 năm 2004 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi bổ sung năm 2002), Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11

Ban hành: 18/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2013

2

Chỉ thị 11/2004/CT-UB về đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động do tỉnh Tiền Giang ban hành

11/2004/CT-UB,Chỉ thị 11,Tỉnh Tiền Giang,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2004/CT-UB Mỹ Tho, ngày 12 tháng 5 năm 2004

Ban hành: 12/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2015

3

Chỉ thị 11/2004/CT-UB triển khai thực hiện Quyết định 63/2004/QĐ-UB phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và quản lý thu thuế của ngành thuế Lâm Đồng đến năm 2010

11/2004/CT-UB,Chỉ thị 11 2004,Tỉnh Lâm Đồng,Quản lý thu thuế,Quy chế quản lý thu thuế ,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2004/CT-UB ĐàLạt, ngày 07

Ban hành: 07/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2014

4

Chỉ thị 11/2004/CT-UB về tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

11/2004/CT-UB, Chỉ thị 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** SỐ: 11/2004/CT-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2004 CHỈ THỊ VỀ TẬP TRUNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

Ban hành: 31/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

5

Chỉ thị 11/2004/CT-UB về tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và tiêm phòng bệnh lở mồm long móng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân nhân thành phố Hà Nội ban hành

11/2004/CT-UB, Chỉ thị 11, Thành phố Hà Nội, Tài nguyên- Môi trường, Thể thao- Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/2004/CT-UB Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2004 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP

Ban hành: 10/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

6

Chỉ thị 11/2004/CT-UB đẩy mạnh thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh Nghệ An ban hành

11/2004/CT-UB,Chỉ thị 11 2004,Tỉnh Nghệ An,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2004/CT-UB Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2004

Ban hành: 16/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2014

7

Chỉ thị 11/CT-CT năm 2018 về tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

11/CT-CT,Chỉ thị 11 2018,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-CT Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 9 năm 2018

Ban hành: 05/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2018

8

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về thực hiện hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI do tỉnh Quảng Ninh ban hành

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2019,Tỉnh Quảng Ninh,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-UBND Quảng Ninh, ngày 15 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 15/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

9

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2019,Tỉnh Đồng Nai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-UBND Đồng Nai, ngày 19 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 19/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

10

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2019,Tỉnh Quảng Trị,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-UBND Quảng Trị, ngày 03 tháng 09 năm 2019

Ban hành: 03/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

11

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 do tỉnh Quảng Bình ban hành

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2019,Tỉnh Quảng Bình,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-UBND Quảng Bình, ngày 26 tháng 8 năm 2019 CHỈ

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2019

12

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Hòa Bình ban hành

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2019,Tỉnh Hòa Bình,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-UBND Hòa Bình, ngày 22 tháng 8 năm 2019 CHỈ

Ban hành: 22/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

13

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên

11/CT-UBND,Chỉ thị 11,Tỉnh Hưng Yên,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-UBND Hưng Yên, ngày 22 tháng 8 năm 2019 CHỈ THỊ

Ban hành: 22/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2019

14

Quyết định 11/2004/QĐ-UB quy định mức thu phí an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

11/2004/QD-UB,Quyết định 11 2004,Tỉnh Lạng Sơn,Phí an ninh trật tự,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 11/2004/QĐ-UB Lạng Sơn, ngày 12 tháng 02

Ban hành: 12/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2010

15

Quyết định 11/2004/QĐ-UB về đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thành Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

11/2004/QD-UB,Quyết định 11 2004,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2004/QĐ-UB Tuyên Quang, ngày 09 tháng 02

Ban hành: 09/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2018

16

Quyết định 11/2004/QĐ-UB quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị- xã hội của tỉnh Bình Phước

11/2004/QD-UB,Quyết định 11,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2004/QĐ-UB Bình Phước, ngày 09

Ban hành: 09/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2014

17

Quyết định 11/2004/QĐ-UB về cho phép thực hiện thí điểm khoán định biên và kinh phí hoạt động đối với phường-xã, thị trấn do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

11/2004/QD-UB,Quyết định 11 2004,Thành phố Hồ Chí Minh,Định mức khoán biên chế,Khoán biên chế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/2004/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2004

Ban hành: 03/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

18

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2019,Tỉnh Hải Dương,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-UBND Hải Dương, ngày 12 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 12/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2019

19

Quyết định 11/2004/QĐ-UB ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

11/2004/QD-UB,Quyết định 11 2004,Thành phố Hà Nội,Ban Chỉ Đạo,Quy chế hoạt động,Xử lý vi phạm hành lang bảo vệ,An toàn lưới điện cao áp,Vi phạm hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 16/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2009

20

Quyết định 11/2004/QĐ-UB về Tập ”Định mức quản lý và bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh, đường huyện tỉnh Quảng Ngãi”

11/2004/QD-UB,Quyết định 11 2004,Tỉnh Quảng Ngãi,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11 /2004/QĐ-UB Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 01 năm 2004

Ban hành: 14/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144