Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 11/2001/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22193 văn bản

1

Chỉ thị 11/2001/CT-UB triển khai “Tháng hành động vì trẻ em” từ 15/5 - 30/6/2001 do tỉnh Lào Cai ban hành

11/2001/CT-UB,Chỉ thị 11,Tỉnh Lào Cai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2001/CT-UB Lào Cai, ngày 09 tháng 05 năm 2001 CHỈ THỊ

Ban hành: 09/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2014

2

Chỉ thị 11/2001/CT-UB về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh từ năm học 2000 - 2001 do tỉnh An Giang ban hành

11/2001/CT-UB,Chỉ thị 11,Tỉnh An Giang,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 11/2001/CT-UB Long Xuyên, ngày 02 tháng 5 năm 2001 CHỈ THỊ

Ban hành: 02/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2014

3

Chỉ thị 11/2001/CT- UB công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2001 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

11/2001/CT-UB,Chỉ thị 11,Thành phố Hà Nội,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 11/2001/ CT- UB Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2001 CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO, GIẢM NHẸ THIÊN

Ban hành: 05/04/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

4

Chỉ thị 11/2001/CT-UB về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

11/2001/CT-UB,Chỉ thị 11 2001,Tỉnh Cần Thơ,Truyền phổ biến giáo dục pháp luật ,Phổ biến giáo dục pháp luật,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 11/2001/CT-UB

Ban hành: 28/03/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

5

Chỉ thị 11/CT-CT năm 2018 về tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

11/CT-CT,Chỉ thị 11 2018,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-CT Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 9 năm 2018

Ban hành: 05/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2018

6

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về thực hiện hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI do tỉnh Quảng Ninh ban hành

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2019,Tỉnh Quảng Ninh,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-UBND Quảng Ninh, ngày 15 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 15/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

7

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2019,Tỉnh Đồng Nai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-UBND Đồng Nai, ngày 19 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 19/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

8

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2019,Tỉnh Quảng Trị,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-UBND Quảng Trị, ngày 03 tháng 09 năm 2019

Ban hành: 03/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2019

9

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 do tỉnh Quảng Bình ban hành

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2019,Tỉnh Quảng Bình,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-UBND Quảng Bình, ngày 26 tháng 8 năm 2019 CHỈ

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2019

10

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Hòa Bình ban hành

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2019,Tỉnh Hòa Bình,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-UBND Hòa Bình, ngày 22 tháng 8 năm 2019 CHỈ

Ban hành: 22/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

11

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên

11/CT-UBND,Chỉ thị 11,Tỉnh Hưng Yên,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-UBND Hưng Yên, ngày 22 tháng 8 năm 2019 CHỈ THỊ

Ban hành: 22/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2019

12

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2019,Tỉnh Hải Dương,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-UBND Hải Dương, ngày 12 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 12/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2019

13

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lai Châu ban hành

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2019,Tỉnh Lai Châu,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-UBND Lai Châu, ngày 05 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 05/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

14

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của tỉnh Bắc Ninh

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2019,Tỉnh Bắc Ninh,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-UBND Bắc Ninh, ngày 02 tháng 8 năm 2019 CHỈ

Ban hành: 02/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2019

15

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2019,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-UBND Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 02 tháng 8

Ban hành: 02/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2019

16

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2019,Tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-UBND Kiên Giang, ngày 29 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 29/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2019

17

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2019,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-UBND Lào Cai, ngày 25 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 25/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

18

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường thực hiện biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia trên địa bàn thành phố Cần Thơ

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2019,Thành phố Cần Thơ,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-UBND Cần Thơ, ngày 15

Ban hành: 15/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

19

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2019,Tỉnh Hà Tĩnh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-UBND Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 10/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2019

20

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

11/CT-UBND,Chỉ thị 11 2019,Tỉnh Vĩnh Phúc,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/CT-UBND Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 05/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.51.159