Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1043/UBDT-CSDT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 574 công văn

1

Công văn 1043/UBDT-CSDT về danh sách xã, thôn đặc biệt khó khăn và cơ chế quản lý, sử dụng vốn Chương trình 135 năm 2011 do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1043/UBDT-CSDT V/v: Danh sách xã, thôn ĐBKK và cơ chế quản lý, sử dụng vốn Chương trình 135 năm 2011. Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 23/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2012

2

Công văn 1336/UBDT-CSDT năm 2016 xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định 116/2010/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1336/UBDT-CSDT V/v xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP

Ban hành: 27/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

3

Công văn 1138/UBDT-CSDT năm 2016 thực hiện Quyết định 50/2016/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1138/UBDT-CSDT V/v triển khai thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016 Kính gửi: Ủy

Ban hành: 08/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2017

4

Công văn 889/UBDT-CSDT năm 2016 áp dụng chính sách theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 889/UBDT-CSDT V/v: áp dụng chính sách theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016 Kính

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2016

5

Công văn 583/UBDT-CSDT năm 2016 giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 583/UBDT-CSDT V/v giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2016

Ban hành: 20/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2016

6

Công văn 247/UBDT-CSDT năm 2016 hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 247/UBDT-CSDT V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 24/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2016

7

Công văn 224/UBDT-CSDT năm 2016 thực hiện chính sách chuyển đổi nghề theo Quyết định 755/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 224/UBDT-CSDT V/v: thực hiện chính sách chuyển đổi nghề theo Quyết định 755/QĐ-TTg. Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 18/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2016

8

Công văn 198/UBDT-CSDT năm 2016 hỗ trợ cho các đối tượng thiếu đất sản xuất theo Quyết định 755/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 198/UBDT-CSDT V/v hỗ trợ cho các đối tượng thiếu đất sản xuất theo Quyết định 755/QĐ-TTg. Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 14/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2016

9

Công văn 192/UBDT-CSDT năm 2016 thực hiện và thanh toán vốn Chính sách hỗ trợ định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 192/UBDT-CSDT V/v thực hiện và thanh toán vốn Chính sách hỗ trợ ĐCĐC cho đồng bào DTTS tỉnh Điện Biên Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 11/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2016

10

Công văn 191/UBDT-CSDT năm 2016 về giải ngân nguồn vốn vay thực hiện chính sách dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 191/UBDT-CSDT V/v giải ngân nguồn vốn vay thực hiện các chính sách dân tộc Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 11/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2016

11

Công văn 143/UBDT-CSDT năm 2016 báo cáo kết quả thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2011 - 2015 và đề xuất khung chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 143/UBDT-CSDT V/v báo cáo kết quả thực hiện CSDT giai đoạn 2011 - 2015 và đề xuất khung CSDT giai đoạn 2016 - 2020. Hà Nội, ngày 24

Ban hành: 24/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2016

12

Công văn 65/UBDT-CSDT năm 2016 thực hiện Quyết định 1557/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 65/UBDT-CSDT V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg, ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 22 tháng

Ban hành: 22/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2016

13

Công văn 10/UBDT-CSDT năm 2016 vướng mắc trong thực hiện quy định về bảo hiểm y tế do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/UBDT-CSDT V/v vướng mắc trong thực hiện quy định về bảo hiểm y tế Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Bảo

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2016

14

Công văn 09/UBDT-CSDT năm 2016 về ý kiến kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn Chính sách hỗ trợ định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/UBDT-CSDT V/v đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn Chính sách hỗ trợ ĐCĐC cho đồng bào DTTS tỉnh Yên Bái. Hà

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2016

15

Công văn 1431/UBDT-CSDT năm 2015 thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1431/UBDT-CSDT V/v thực hiện chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2015 Kính

Ban hành: 23/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2015

16

Công văn 1403/UBDT-CSDT năm 2015 về kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1403/UBDT-CSDT V/v kéo dài thời gian thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015 Kính

Ban hành: 14/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2015

17

Công văn 1404/UBDT-CSDT năm 2015 về cho hộ cận nghèo được thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1404/UBDT-CSDT V/v cho hộ cận nghèo được thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 14/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2015

18

Công văn 1163/UBDT-CSDT năm 2015 phúc đáp Văn bản 4328/BNV-TL về việc phụ cấp khu vực do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1163/UBDT-CSDT V/v phúc đáp Văn bản số 4328/BNV-TL ngày 21/9/2015 của Bộ Nội vụ Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 20/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2015

19

Công văn 700/UBDT-CSDT năm 2015 về phụ cấp khu vực vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc, miền núi có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 700/UBDT-CSDT V/v phụ cấp khu vực. Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2015 Kính gửi: Bộ Nội vụ Ủy ban Dân tộc nhận được

Ban hành: 14/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2015

20

Công văn 701/UBDT-CSDT năm 2015 về địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định 116/2010/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành

ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 701/UBDT-CSDT V/v địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP. Hà Nội,

Ban hành: 14/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status