Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10383/TCT-CS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 24465 công văn

1

Công văn 10383/BTC-TCT phối hợp triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 10383/BTC-TCT V/v: Phối hợp triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2010 Kính

Ban hành: 09/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2010

2

Công văn số 10383/BTC-TCT về việc giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10383 /BTC-TCT V/v giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 22/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2009

3

Công văn 10383/VPCP-ĐMDN về tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10383/VPCP-ĐMDN V/v tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 18/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

4

Công văn 3157/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế đối với hoạt động tạm nhập tái xuất xăng dầu do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3157/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT. Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế thành phố

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2017

5

Công văn 3156/TCT-CS năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động rà phá bom mìn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3156/TCT-CS V/v thuế GTGT Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2017

6

Công văn 3161/TCT-CS năm 2017 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3161/TCT-CS V/v Chính sách thu tiền thuê đất Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2017

7

Công văn 3148/TCT-CS năm 2017 về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3148/TCT-CS V/v kê khai, hoàn thuế GTGT. Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2017 Kính

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

8

Công văn 3167/TCT-CS năm 2017 về viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3167/TCT-CS V/v hóa đơn Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

9

Công văn 3164/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng của hoạt động liên quan đến vận tải quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3164/TCT-CS V/v Chính sách thuế GTGT. Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế thành phố

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2017

10

Công văn 3118/TCT-CS năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3118/TCT-CS V/v thuế GTGT Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên.

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

11

Công văn 3101/TCT-CS năm 2017 xử lý truy hoàn thuế giá trị gia tăng qua kiểm tra sau hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3101/TCT-CS V/v thuế GTGT Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước.

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

12

Công văn 3131/TCT-CS năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3131/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

13

Công văn 3137/TCT-CS năm 2017 thông tin sai trên hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3137/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH thương

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

14

Công văn 3136/TCT-CS năm 2017 về thông tin trên hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3136/TCT-CS V/v hóa đơn Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

15

Công văn 3065/TCT-CS năm 2017 về hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3065/TCT-CS V/v hóa đơn. Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH Quốc tế Delta.

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

16

Công văn 3066/TCT-CS năm 2017 về thủ tục cấp hóa đơn đối với cơ cở giáo dục do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3066/TCT-CS V/v hóa đơn Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

17

Công văn 3068/TCT-CS năm 2017 về hóa đơn đối với hộ, cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3068/TCT-CS V/v hóa đơn. Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

18

Công văn 3084/TCT-CS năm 2017 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3084/TCT-CS V/v: phương pháp tính thuế GTGT Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017 Kính

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

19

Công văn 3083/TCT-CS năm 2017 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3083/TCT-CS V/v: phương pháp tính thuế GTGT Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017 Kính

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

20

Công văn 3060/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên, khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3060/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 11/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

TVPL:
DMCA.com Protection Status