Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10383/TCT-CS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 24028 công văn

1

Công văn 10383/BTC-TCT phối hợp triển khai Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 10383/BTC-TCT V/v: Phối hợp triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 9 tháng 8 năm 2010 Kính

Ban hành: 09/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2010

2

Công văn số 10383/BTC-TCT về việc giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10383 /BTC-TCT V/v giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009 Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 22/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2009

3

Công văn 10383/VPCP-ĐMDN về tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10383/VPCP-ĐMDN V/v tình hình hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 18/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

4

Công văn 1305/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng dự án do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1305/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế thành phố

Ban hành: 07/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2017

5

Công văn 1299/TCT-CS năm 2017 về thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1299/TCT-CS V/v: thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường. Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

Ban hành: 05/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2017

6

Công văn 1234/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1234/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN. Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 03/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2017

7

Công văn 1235/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế khi bán tài sản bảo đảm tiền vay của tổ chức tín dụng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1235/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà rịa

Ban hành: 03/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2017

8

Công văn 1233/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1233/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế thành

Ban hành: 03/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

9

Công văn 1224/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1224/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2017

10

Công văn 1226/TCT-CS năm 2017 về chính sách kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1226/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2017

11

Công văn 1200/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế đối với trường hợp rút vốn bằng tài sản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1200/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2017

12

Công văn 1219/TCT-CS năm 2017 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1219/TCT-CS V/v chính sách thu tiền thuê đất Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2017

13

Công văn 1218/TCT-CS năm 2017 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1218/TCT-CS V/v thuế GTGT. Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: -

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2017

14

Công văn 1220/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1220/TCT-CS V/v chính sách thuế. Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2017

15

Công văn 1225/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1225/TCT-CS V/v Chính sách thuế GTGT. Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 31/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2017

16

Công văn 1171/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1171/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 30/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

17

Công văn 1156/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục trưởng Tổng Cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1156/TCT-CS V/v chính sách thuế. Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH MTV

Ban hành: 29/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2017

18

Công văn 1158/TCT-CS năm 2017 áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1158/TCT-CS V/v áp dụng phương pháp tính thuế GTGT. Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 29/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

19

Công văn 1157/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1157/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 29/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2017

20

Công văn 1127/TCT-CS năm 2017 về chính sách miễn tiền thuê đất đối với dự án xã hội hóa do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1127/TCT-CS V/v chính sách tiền thuê đất Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 28/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status