Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10/HD-VKSTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 55406 công văn

1

Công văn 3492/VKSTC-V10 năm 2014 hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

3492/VKSTC-V10,Công văn 3492 2014,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Quy chế kiểm sát thi hành án dân sự ,Kiểm sát thi hành án dân sự ,Chỉ tiêu nghiệp vụ kiểm sát thi hành án,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2015

2

Công văn 2684/VKSTC-V10 năm 2014 trả lời thỉnh thị trong việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

2684/VKSTC-V10,Công văn 2684 2014,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Miễn giảm nghĩa vụ thi hành án ,Thi hành án nộp ngân sách nhà nước,Trả lời thỉnh thị,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2015

3

Công văn 729/VKSTC-V10 năm 2014 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong công tác thi hành án dân sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

729/VKSTC-V10,Công văn 729 2014,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác thi hành án dân sự,Luật thi hành án dân sự,Giải quyết việc thi hành án dân sự,Thi hành án dân sự,Thực hiện Luật Thi hành án dân sự ,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 25/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

4

Công văn 3238/VKSTC-VP năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

3238/VKSTC-VP,Công văn 3238 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Phòng chống kiểm soát lây nhiễm Covid 19,Thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid 19,Viện kiểm soát bảo đảm phòng chống Covid 19,Thể thao - Y tế VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

5

Công văn 3622/VKSTC-HĐTT về một số nội dung thi tuyển Kiểm sát viên năm 2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

3622/VKSTC-HDTT,Công văn 3622 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Thi tuyển thiết kế,Thi tuyển viên chức y tế,Thủ tục thi tuyển công chức,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2019

6

Công văn 1066/VKSTC-V12 năm 2021 về giải đáp khó khăn, vướng mắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết và kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

hạn giải quyết khiếu nại trong hoạt động tư pháp “1. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại trong tố tụng hình sự được thực hiện theo quy định tại Chương về khiếu nại, tố cáo Bộ luật Tố tụng hình sự, gồm: khiếu nại hành vi, quyết định tố tụng của người có thẩm quyền của,...” Cũng tại Hướng dẫn liên ngành số: 24/HD/VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP, ngày 08/5/2014

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

7

Công văn 800/VKSTC-V15 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

800/VKSTC-V15,Công văn 800 2021,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng công chức ngành Kiểm sát,Hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng viên chức ngành Kiểm sát,Đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức ngành Kiểm sát,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

8

Công văn 5814/VKSTC-V14 năm 2020 giải đáp vướng mắc về nhận thức, áp dụng pháp luật trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

trường hợp hoãn phiên tòa. Vì vậy, VKS không yêu cầu Tòa án hoãn phiên tòa mà kiến nghị để Tòa án khắc phục vi phạm. Trường hợp VKS không có đủ thời gian để nghiên cứu hồ sơ tham gia phiên tòa theo khoản 2 Điều 220 BLTTDS thì thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 7 Quy định số 458/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao quy

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2021

9

Công văn 5655/VKSTC-V15 năm 2020 hướng dẫn ký hợp đồng lao động do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh); - VKSND cấp cao 1,2,3; - VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thực hiện Công văn số 5582/VKSTC-V15 ngày 10/12/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện chế độ đối với người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong ngành Kiểm sát

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

10

Công văn 5631/VKSTC-V16 năm 2020 về thực hiện Tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

5631/VKSTC-V16,Công văn 5631 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua,Thực hiện Tiêu chí chấm điểm xếp loại thi đua,Đánh giá kết quả thi đua thường xuyên,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

11

Công văn 5582/VKSTC-V15 năm 2020 thực hiện chế độ đối với hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5582/VKSTC-V15 V/v thực hiện chế độ đối với HĐLĐ theo Nghị định 68 Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2020 Kính gửi: - Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSNDTC (Văn phòng, Cơ quan

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

12

Công văn 5086/VKSTC-C2 năm 2020 về thực hiện Biểu thống kê người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Vụ 6 và Cục 2 thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát quân sự Trung ương; - Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; - Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; - Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Ngày 30/10/2020 Viện trưởng VKSND tối cao đã ký Quyết định số 400/QĐ-VKSTC ban hành Biểu mẫu thống kê người dưới

Ban hành: 06/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

13

Công văn 4688/VKSTC-V14 năm 2020 về hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình áp dụng Điều 201 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 4688/VKSTC-V14 V/v hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong quá trình áp dụng Điều 201 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) Hà Nội, ngày 9 tháng 10 năm 2020 Kính gửi: VKSND tỉnh Phú Thọ Phúc đáp Công văn số 362/CV-VKSPT ngày 19/8/2020

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2020

14

Công văn 1359/VKSTC-V8 năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ kiểm sát tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

dân ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-VKSTC ngày 10/10/2017 và Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 18/6/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; đồng thời bảo đảm thực hiện các quy định về kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều

Ban hành: 01/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2020

15

Công văn 331/VKSTC-V8 năm 2020 về kiểm sát, phối hợp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona gây ra do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

331/VKSTC-V8,Công văn 331 2020,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Viện kiểm sát phòng chống Corona,Phòng chống viêm đường hô hấp cấp do corona,Kiểm sát dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp,Thể thao - Y tế VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

16

Công văn 6183/VKSTC-V14 năm 2019 giải đáp vướng mắc về pháp luật về dân sự, hành chính do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6183/VKSTC-V14 V/v Giải đáp vướng mắc về pháp luật dân sự, hành chính Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2019 Kính gửi: - Các đơn vị: Văn phòng, Vụ 9, Vụ 10, T2, T3 VKSNDTC; - Các VKSND cấp cao 1, 2,

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

17

Công văn 5887/VKSTC-V14 năm 2019 về giải đáp khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

5887/VKSTC-V14,Công văn 5887 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Giải đáp khó khăn liên quan Bộ luật Hình sự,Giải đáp vướng mắc Bộ luật Tố tụng Hình sự,Khó khăn vướng mắc Bộ luật Tố tụng Hình sự,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 05/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

18

Công văn 3615/VKSTC-T1 năm 2019 về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm trong thực thi công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

3615/VKSTC-T1,Công văn 3615 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Đảm bảo kỷ cương,Trật tự kỷ cương,Kỷ cương kỷ luật làm việc,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

19

Công văn 3544/VKSTC-V14 năm 2019 về trả lời thỉnh thị vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

3544/VKSTC-V14,Công văn 3544 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Trả lời vướng mắc,Hình sự,Áp dụng pháp luật,Trách nhiệm hình sự VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2020

20

Công văn 3221/VKSTC-V14 năm 2019 về áp dụng quy định tại khoản 6 Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

3221/VKSTC-V14,Công văn 3221 2019,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Bộ luật Hình sự,Giải quyết vướng mắc,Thống nhất quy tắc,Trách nhiệm hình sự VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251