Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 10/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20689 văn bản

1

Chỉ thị 10/CT-UB năm 1998 về tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 01/1998/CT-TTg về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản do tỉnh Bến Tre ban hành

10/CT-UB,Chỉ thị 10,Tỉnh Bến Tre,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UB Bến Tre, ngày 15 tháng 5 năm 1998 CHỈ THỊ “

Ban hành: 15/05/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2014

2

Chỉ thị 10/CT-UB năm 1996 về biện pháp quản lý tài chính ở các cơ quan, đơn vị và các hộ sản xuất kinh doanh do tỉnh Lào Cai ban hành

10/CT-UB,Chỉ thị 10,Tỉnh Lào Cai,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UB Lào Cai, ngày 27 tháng 5 năm 1996 CHỈ

Ban hành: 27/05/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2018

3

Chỉ thị 10/CT-UB năm 1993 về việc tổ chức thực hiện trích nộp bảo hiểm y tế cho các đơn vị hành chánh sự nghiệp và sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10/CT-UB,Chỉ thị 10 1993,Thành phố Hồ Chí Minh,Bảo hiểm,Kế toán - Kiểm toán ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 10/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3

Ban hành: 27/03/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2009

4

Chỉ thị 10/CT-UB năm 1992 về khẩn trương xử lý nợ tín dụng ngoài quốc doanh do Tỉnh Bến Tre ban hành

10/CT-UB,Chỉ thị 10,Tỉnh Bến Tre,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UB Bến Tre, ngày 02 tháng 7 năm 1992

Ban hành: 02/07/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2014

5

Chỉ thị 10/CT-UB năm 1992 về việc đẩy mạnh thực hiện công tác giáo dục phổ cập tiểu học và chống mù chữ ở thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10/CT-UB,Chỉ thị 10 1992,Thành phố Hồ Chí Minh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 10/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 1992

Ban hành: 26/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2009

6

Chỉ thị 10/CT-UB năm 1992 về phát hành và quản lý sử dụng biên lai thu tiền do tỉnh Lào Cai ban hành

10/CT-UB,Chỉ thị 10,Tỉnh Lào Cai,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UB Lào Cai, ngày 2 tháng 3 năm 1992 CHỈ

Ban hành: 02/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2018

7

Chỉ thị 10/CT-UB-KT năm 1997 về việc đẩy mạnh phong trào trồng cây, gây rừng, bảo vệ cây xanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10/CT-UB-KT, Chỉ thị 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Văn hóa- Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 10/CT-UB-KT TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 1997

Ban hành: 08/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2009

8

Chỉ thị 10/CT-UB về công tác thu thuế nông nghiệp trên địa bàn thành phố năm 1991 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10/CT-UB, Chỉ thị 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 10/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 1991

Ban hành: 05/03/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2009

9

Chỉ thị 10/CT-UB-NCVX năm 1996 về việc tham gia cuộc vận động ủng hộ nhân dân Cu Ba do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10/CT-UB-NCVX, Chỉ thị 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Văn hóa- Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10/CT-UB-NCVX TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 1996

Ban hành: 15/04/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2009

10

Chỉ thị 10/CT-UB năm 1990 sửa đổi đăng ký kinh doanh vàng bạc theo tinh thần Chỉ thị 32/CT-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10/CT-UB, Chỉ thị 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Thương mại, Tiền tệ - Ngân hàng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm

Ban hành: 14/03/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2009

11

Chỉ thị 10/CT-UB năm 1989 triển khai Nghị định 12/HĐBT về thủ tục kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10/CT-UB,Chỉ thị 10,Thành phố Hồ Chí Minh,Thủ tục kết hôn,Người nước ngoài,Công dân Việt Nam,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UB TP.

Ban hành: 13/04/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2012

12

Chỉ thị 10/CT-UB-QLĐT năm 1995 về bán nhà, xưởng là tài sản thuộc sở hữu nhà nước giao cho các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh quản lý sử dụng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10/CT-UB-QLDT,Chỉ thị 10 1995,Thành phố Hồ Chí Minh,Doanh nghiệp,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 10/CT-UB-QLĐT TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm

Ban hành: 01/03/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2008

13

Chỉ thị 10/CT-UB năm 1986 về việc vận động tiết kiệm điện để không cắt tiết giảm điện luân phiên ban đêm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10/CT-UB, Chỉ thị 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 1986

Ban hành: 28/04/1986

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2009

14

Chỉ thị 10/CT-UB năm 1985 về tiếp tục thực hiện tốt công tác quy định bổ sung về việc quản lý vũ khí và vật liệu nổ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10/CT-UB,Chỉ thị 10 1985,Thành phố Hồ Chí Minh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 10/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 2 năm 1985 CHỈ

Ban hành: 02/02/1985

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2009

15

Chỉ thị 10/CT-UB năm 1981 về sử dụng và quản lý xe con do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10/CT-UB,Chỉ thị 10 1981,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 10/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 1981

Ban hành: 24/03/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2009

16

Chỉ thị 10/CT-UB năm 1977 về việc trích nộp kinh phí công đoàn và cung cấp phương tiện hoạt động cho công đoàn cơ sở trong các xí nghiệp tư bản tư doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

10/CT-UB,Chỉ thị 10 1977,Thành phố Hồ Chí Minh,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 10/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 5 tháng 3

Ban hành: 15/03/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2009

17

Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả những tháng cuối năm 2019 và dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Quảng Ninh, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 14/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2019

18

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2019,Tỉnh Bạc Liêu,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Bạc Liêu, ngày 21 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 21/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

19

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về chấn chỉnh, tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2019,Tỉnh Đồng Nai,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Đồng Nai, ngày 19 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 19/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2019

20

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2019,Tỉnh Đắk Lắk,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Đắk Lắk, ngày 09 tháng 9 năm 2019 CHỈ

Ban hành: 09/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210