Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 10/CT-BYT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 63226 công văn

1

Công văn 3664/BYT-TB-CT năm 2019 thực hiện cấp đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3664/BYT-TB-CT V/v thực hiện cấp đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D. Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 28/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2019

2

Công văn 15/BYT-TB-CT năm 2019 triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/BYT-TB-CT V/v triển khai Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

3

Công văn 16/BYT-TB-CT năm 2019 triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/BYT-TB-CT V/v triển khai Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

4

Công văn 14/BYT-TB-CT năm 2019 về triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/BYT-TB-CT V/v triển khai Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

5

Công văn 5897/BYT-TB-CT năm 2018 về tăng cường hậu kiểm, hướng dẫn đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế trên địa bàn do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5897/BYT-TB-CT V/v tăng cường hậu kiểm, hướng dẫn đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh TTBYT trên địa bàn Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 04/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

6

Công văn 4196/BYT-TB-CT năm 2018 thực hiện điều chỉnh hiệu lực của giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4196/BYT-TB-CT V/v thực hiện điều chỉnh hiệu lực của giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 23/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

7

Công văn 3796/BYT-TB-CT năm 2018 về cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3796/BYT-TB-CT V/v cấp phép nhập khẩu TTBYT Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2018 Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng

Ban hành: 03/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2018

8

Công văn 2582/BYT-TB-CT năm 2018 về cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2582/BYT-TB-CT V/v cấp phép nhập khẩu TTBYT Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018 Kính gửi: Sở Y tế Kiên Giang Căn cứ Thông tư số

Ban hành: 10/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2018

9

Công văn 1787/BYT-TB-CT năm 2018 về triển khai nội dung xây dựng tiêu chuẩn định mức máy móc thiết bị chuyên dùng theo Quyết định 50/2017/QĐ-TTg do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1787/BYT-TB-CT V/v triển khai nội dung xây dựng tiêu chuẩn định mức máy móc thiết bị chuyên dùng theo Quyết định 50/2017/QĐ-TTg. Hà Nội,

Ban hành: 02/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2018

10

Công văn 1567/BYT-TB-CT năm 2018 thực hiện nhập khẩu đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1567/BYT-TB-CT V/v thực hiện nhập khẩu đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D. Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 23/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2018

11

Công văn 7370/BYT-TB-CT năm 2017 về thực hiện nội dung Nghị quyết 131/NQ-CP do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7370/BYT-TB-CT V/v thực hiện nội dung Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/12/2017 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 25/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2017

12

Công văn 7165/BYT-TB-CT năm 2017 về thực hiện nội dung Nghị quyết 131/NQ-CP do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7165/BYT-TB-CT V/v thực hiện nội dung Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/12/2017 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 14/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

13

Công văn 6932/BYT-TB-CT năm 2017 về điều chỉnh/bổ sung kế hoạch vốn trung hạn 2016-2020 của Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện” vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6932/BYT-TB-CT V/v điều chỉnh/bổ sung kế hoạch vốn trung hạn 2016-2020 của Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện” vay vốn WB Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

14

Công văn 6845/BYT-TB-CT năm 2017 về cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6845/BYT-TB-CT V/v cấp phép nhập khẩu TTBYT Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017 Kính gửi: Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

Ban hành: 29/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

15

Công văn 5464/BYT-TB-CT năm 2017 về phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5464/BYT-TB-CT V/v phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

Ban hành: 26/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

16

Công văn 5278/BYT-TB-CT năm 2017 về thực hiện đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5278/BYT-TB-CT V/v Thực hiện đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội,

Ban hành: 19/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

17

Công văn 3608/BYT-TB-CT năm 2017 về tăng cường trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ trong việc thực hiện phân loại trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3608/BYT-TB-CT V/v tăng cường trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ trong việc thực hiện phân loại trang thiết bị y tế Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm

Ban hành: 26/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2017

18

Công văn 3593/BYT-TB-CT năm 2017 phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3593/BYT-TB-CT V/v phối hợp hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Ban hành: 23/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2017

19

Công văn 3600/BYT-TB-CT năm 2017 thực hiện quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3600/BYT-TB-CT V/v thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2017

20

Công văn 1527/BYT-TB-CT năm 2017 áp dụng văn bản trong hoạt động đăng ký, nhập khẩu sinh phẩm chẩn đoán in-vitro do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1527/BYT-TB-CT V/v áp dụng văn bản trong hoạt động đăng ký, nhập khẩu sinh phẩm chẩn đoán in-vitro Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2017

Ban hành: 28/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.254.12