Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 05/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 64328 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 1594/TLĐ năm 2021 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1594/TLĐ V/v thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021 Kính gửi: - LĐLĐ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

2

Công văn 841/BGTVT-VT năm 2021 triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 841/BGTVT-VT V/v: Triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021 Kính gửi:

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

3

Công văn 395/UBND-KGVX năm 2021 về thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Bắc Giang ban hành

-------------------- Số: 395/UBND-KGVX V/v thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Bắc Giang, ngày 28 tháng 01 năm 2021 Kính gửi: - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - UBND các

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

4

Công văn 179/VPCP-TCCV năm 2021 về Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 179/VPCP-TCCV V/v Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021 Kính gửi: - Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân tỉnh,

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

5

Công văn 362/BYT-KCB năm 2020 về thực hiện Công điện 121/CĐ-TTg và Chỉ thị 05/CT-TTg do Bộ Y tế ban hành

121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2020 Kính gửi: - Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Y tế ngành. Thực

Ban hành: 28/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2020

6

Công văn 126/TCLN-CTVN năm 2020 về kiểm soát hoạt động nhập khẩu động vật hoang dã vào Việt Nam theo Chỉ thị 05/CT-TTg do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 126/TCLN-CTVN V/v kiểm soát hoạt động nhập khẩu động vật hoang dã vào Việt Nam theo Chỉ thị số 05/CT-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020 Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT các

Ban hành: 06/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2020

7

Công văn 724/BNN-TY năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 724/BNN-TY V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2020 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày

Ban hành: 01/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

8

Công văn 2572/BHXH-CSYT năm 2015 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

2572/BHXH-CSYT,Công văn 2572 2015,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg ,Thực hiện chính sách bảo hiểm,Chính sách bảo hiểm y tế,Chính sách bảo hiểm xã hội ,Chính sách bảo hiểm,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2015

9

Công văn 931/BGTVT-VT năm 2021 về tiếp tục triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 931/BGTVT-VT V/v: Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021 Kính gửi:

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

10

Công văn 299/SGDĐT-CTTT năm 2021 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

299/SGDDT-CTTT,Công văn 299 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg Sở Giáo dục Hồ Chí Minh,Biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19,Biện pháp phòng chống COVID-19 Hồ Chí Minh,Giáo dục,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

11

Công văn 877/BGTVT-VT năm 2021 về tiếp tục triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 877/BGTVT-VT V/v: Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021 Kính

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

12

Công văn 7634/VPCP-CN năm 2017 về báo cáo tổng hợp việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

tổng hợp việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Xây dựng; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Về đề nghị của Xây dựng (Công văn số

Ban hành: 20/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2017

13

Công văn 4890/BGDĐT-TCCB triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4890/BGDDT-TCCB,Công văn 4890,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4890/BGDĐT-TCCB V/v: triển khai thực hiện Chỉ thị số

Ban hành: 30/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2012

14

Công văn 2361/BYT-BH năm 2015 về thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, đẩy nhanh lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân và

Ban hành: 13/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2015

15

Công văn 3083/UBND-VX năm 2015 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3083/UBND-VX Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày

Ban hành: 08/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2015

16

Công văn 1711/LĐTBXH-BHXH năm 2015 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số: 1711/LĐTBXH-BHXH V/v thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2015 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Để tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội hướng tới các mục tiêu

Ban hành: 13/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2015

17

Công văn 05/TTg-CN năm 2017 bổ sung Quy hoạch và cấp phép hoạt động khoáng sản 02 khu vực mỏ đá hoa tại xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/TTg-CN,Công văn 05 2017,Thủ tướng Chính phủ,Hoạt động khoáng sản,Cấp phép hoạt động khoáng sản,Quản lý hoạt động khoáng sản,Không đấu giá quyền khai thác khoáng sản ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2017

18

Công văn 844/CT-TTg năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

844/CT-TTg,Công văn 844 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ,Bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải,Điều chỉnh Quy hoạch giao thông đường bộ Việt Nam,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

19

công văn 05/TTg-KGVX Chủ trương thành lập Trường Đại học Thái Bình trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/TTG-KGVX,Công văn 05,Thủ tướng Chính phủ,Trường Đại học Thái Bình ,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 05/TTg-KGVX V/v Chủ trương thành lập Trường Đại học Thái Bình trên cơ sở nâng

Ban hành: 04/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2011

20

Công văn số 05/TTg-NN về việc sử dụng đất tạm thời Vườn quốc gia Ba Vì để xây dựng công trình thủy lợi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/TTg-NN,Công văn 05 2008,Thủ tướng Chính phủ,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 05/TTg-NN V/v Sử dụng đất tạm thời Vườn quốc gia Ba Vì để xây

Ban hành: 02/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113