Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 05/CT-NHNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 48738 công văn

1

Công văn 3855/NHNN-TTGSNH trả lời kiến nghị trong Báo cáo Quý I năm 2015 về thành lập mới và mở rộng mạng lưới Quỹ tín dụng nhân dân do Ngân hàng Nhà nước ban hành

định về QTDND và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố phải báo cáo Thống đốc NHNN chấp thuận chủ trương trước khi chấp thuận thành lập mới QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Chỉ thị số 05/CT-NHNN ngày 05/8/2014 về các giải pháp nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng (TCTD) là hợp tác xã. - Về việc mở rộng mạng lưới

Ban hành: 28/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

2

Công văn 7935/NHNN-QLNH về dịch vụ quản lý, bảo quản, giữ hộ vàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

thị 05/CT-NHNN ngày 27/4/2012 của Ngân hàng Nhà nước về chấn chỉnh việc thực hiện quy định về huy động, giữ hộ vàng và sử dụng vàng huy động, vàng giữ hộ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 1. Thực hiện đúng các quy định

Ban hành: 03/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2012

3

Công văn 8005/NHNN-QLNH năm 2012 chấm dứt hoạt động huy động vốn bằng vàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

khoản huy động vàng đến hạn. 2. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 05/CT-NHNN ngày 27/4/2012 về việc chấn chỉnh việc thực hiện quy định về huy động, giữ hộ vàng và sử dụng vàng huy động, vàng giữ hộ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 3. Báo cáo lộ trình tất toán các khoản sử dụng vàng huy động vào mục đích khác ngoài các

Ban hành: 05/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

4

Công văn 8352/NHNN-QLNH năm 2020 về nhập khẩu dây vàng để sản xuất linh kiện điện tử do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8352/NHNN-QLNH V/v nhập khẩu dây vàng để sản xuất linh kiện điện tử Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2020 Kính gửi: Công ty TNHH Power Logics Vina Trả lời công văn số 0511/CV-PLV ngày 05/11/2020 và hồ sơ giải trình bổ sung

Ban hành: 18/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

5

Công văn 8247/NHNN-TD năm 2020 về hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8247/NHNN-TD,Công văn 8247 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Miền Trung,Khắc phục hậu quả mưa lũ tại Tây Nguyên,Hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2020

6

Công văn 7928/NHNN-TTGSNH năm 2020 về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

7928/NHNN-TTGSNH,Công văn 7928 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hoạt động kinh doanh bảo hiểm,Hoạt động kinh doanh đại lý bảo hiểm,Kinh doanh bảo hiểm đại lý bảo hiểm,Tiền tệ - Ngân hàng,Bảo hiểm NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

7

Công văn 7751/NHNN-TD năm 2020 về hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

7751/NHNN-TD,Công văn 7751 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ,Hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại Miền Trung,Hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại Tây Nguyên,Tài nguyên - Môi trường NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

8

Công văn 7593/NHNN-QLNH năm 2020 về thay đổi kích thước nguyên vật liệu vàng viên do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

7593/NHNN-QLNH,Công văn 7593 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Nhập khẩu nguyên vật liệu vàng viên,Thay đổi kích thước nguyên vật liệu vàng viên,Nguyên vật liệu vàng viên sản xuất chip điện tử,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 16/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

9

Công văn 4361/NHNN-QLNH năm 2020 về giải đáp câu hỏi công dân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. - Thông tư số 05/2016/TT-NHNN ngày 15/04/2016 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN. - Thông tư số 05/2017/TT-NHNN ngày 30/06/2017 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

10

Công văn 3339/NHNN-TTGSNH năm 2020 về giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3339/NHNN-TTGSNH,Công văn 3339 2020,Ngân hàng Nhà nước,Hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN,Ngân hàng hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do Covid-19,Miễn giảm lãi cho khách hàng chịu ảnh hưởng do Covid-19,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

11

Công văn 3054/NHNN-TT năm 2020 về miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

3054/NHNN-TT,Công văn 3054 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Miễn phí chuyển tiền người dân gặp khó khăn do Covid 19,Chuyển tiền cho người dân gặp khó khăn do Covid 19,Ngân hàng miễ phí chuyển tiền hỗ trợ khó khăn do Covid 19,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 28/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

12

Công văn 2182/NHNN-TCKT năm 2020 về phối hợp tổ chức thực hiện rà soát, lập phương án sắp xếp lại cơ sở nhà, đất của Ngân hàng Hợp tác xã do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2182/NHNN-TCKT,Công văn 2182 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Lập phương án sắp xếp lại xử lý nhà đất,Cơ sở nhà đất của Ngân hàng Hợp tác xã ,Rà soát cơ sở nhà đất của Ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng,Bất động sản NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

13

Công văn 2035/NHNN-TCKT năm 2020 về phối hợp tổ chức thực hiện rà soát, lập phương án sắp xếp lại cơ sở nhà, đất của Vietinbank do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

2035/NHNN-TCKT,Công văn 2035 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Lập phương án sắp xếp lại xử lý nhà đất,Sắp xếp lại cơ sở nhà đất của Vietinbank,Rà soát lại cơ sở nhà đất của Vietinbank,Tiền tệ - Ngân hàng,Bất động sản NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

14

Công văn 1680/NHNN-TT năm 2020 về áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1680/NHNN-TT,Công văn 1680 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Miễn giảm phí,Chi phí dịch vụ,Chính sách miễn giảm,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1680/NHNN

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2020

15

Công văn 1117/NHNN-TD năm 2020 về triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

1117/NHNN-TD,Công văn 1117 2020,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Giải pháp hỗ trợ phát triển,Giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn,Vi rút Corona ,Tiền tệ - Ngân hàng,Thể thao - Y tế NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

16

Công văn 8864/NHNN-QLNH năm 2019 giải đáp kiến nghị về quản lý ngoại hối trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8864/NHNN-QLNH,Công văn 8864 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Ngoại hối,Quản lý ngoại hối,Giải đáp kiến nghị,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8864/NHNN

Ban hành: 12/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2019

17

Công văn 1594/TLĐ năm 2021 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

1594/TLD,Công văn 1594 2021,Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Tổng Liên đoàn lao động thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg,Biện pháp cấp bách phòng chống Covid-19,Thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống Covid-19,Thể thao - Y tế TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

18

Công văn 841/BGTVT-VT năm 2021 triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

841/BGTVT-VT,Công văn 841 2021,Bộ Giao thông vận tải,Bộ Giao thông triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg,Bộ Giao thông triển khai phòng chống Covid-19,Triển khai biện pháp cấp bách phòng chống Covid-19,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

19

Công văn 395/UBND-KGVX năm 2021 về thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Bắc Giang ban hành

395/UBND-KGVX,Công văn 395 2021,Tỉnh Bắc Giang,Bắc Giang thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg,Biện pháp phòng chống Covid-19 Bắc Giang,Thực hiện Chỉ thị phòng chống Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

20

Công văn 8512/NHNN-QLNH năm 2019 giải đáp vướng mắc liên quan đến Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

8512/NHNN-QLNH,Công văn 8512 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Ngoại hối,Quản lý ngoại hối,Vướng mắc Thông tư ,Đầu tư,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.14