Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 04/BK-CTNNS) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 26425 công văn

1

Công văn 1040/TCT-TNCN hướng dẫn nhập dữ liệu trên Phụ lục 05A/BK-TNCN đối với cá nhân không có số chứng minh nhân dân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1040/TCT-TNCN V/v hướng dẫn nhập dữ liệu trên Phụ lục 05A/BK-TNCN đối với cá nhân không có số CMND. Hà Nội, ngày 23 tháng

Ban hành: 23/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2012

2

Công văn số 1962/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với thành viên BKS do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1962/LĐTBXH-LĐTL V/v: chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với thành viên BKS Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2008

Ban hành: 05/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2008

3

Công văn 04/TANDTC-PC năm 2018 về áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/TANDTC-PC V/v áp dụng BLHS năm 2015 và Nghị quyết số 41 của Quốc hội Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 09/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

4

Chương trình 04/CTr-UBND năm 2017 An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thái Bình đến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CTr-UBND Thái Bình, ngày 11 tháng 4 năm 2017 CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Ban hành: 11/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2017

5

Công văn 3195/TCHQ-TXNK vướng mắc trong triển khai dự án HĐHNTNSNN tại Kho bạc Nhà nước do Tổng cục Hải quan ban hành

mắc về quản lý số thu các phòng, đội của cơ quan Hải quan: Tổng cục hải quan đề nghị KBNN theo đội quản lý thông tin thu đến từng cấp phòng, đội của cơ quan Hải quan. Theo mẫu số 04/BK-CTNNS Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính có phản ánh Mã địa bàn, Mã cơ quan thu, mặt khác, Tổng cục Hải quan đã xây dựng Bảng ánh

Ban hành: 26/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2013

6

Công văn 04/TCT-CS năm 2017 xử lý thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định đã khấu trừ khi doanh nghiệp phá sản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2017

7

Công văn 3276/TCT-KK năm 2016 giới thiệu nội dung mới của Thông tư 84/2016/TT-BTC về thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa do Tổng cục Thuế ban hành

với ngân hàng uỷ nhiệm thu để bổ sung, Điều chỉnh thông tin cho phù hợp. - Cơ quan kho bạc nhà nước tập hợp thông tin thu nộp NSNN để truyền sang cơ quan thuế bảng kê chứng từ nộp ngân sách nhà nước (mẫu số 04/BK-CTNNS) bằng phương thức điện tử chậm nhất là 10 giờ sáng ngày làm việc tiếp theo. - Nội dung từng Khoản nộp ngân sách nhà

Ban hành: 21/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2016

8

Công văn 04/CTVN-THGP năm 2016 về phúc đáp văn bản 1623/GSQL-GQ1 do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CTVN-THGP V/v phúc đáp văn bản số 1623/GSQL-GQ1 Hà Nội, ngày 06 tháng

Ban hành: 06/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

9

Công văn 807/KBNN-THPC hướng dẫn Thông tư 85/2011/TT-BTC do Kho bạc Nhà nước ban hành

mặt, thì người ký là thủ quỹ và đóng dấu “Đã thu tiền”; trường hợp thu bằng chuyển khoản, thì người ký là kế toán viên). - Về lưu giữ chứng từ: + Bảng kê giấy nộp tiền vào NSNN (mẫu số C1-06/NS) nhận được từ chi nhánh ngân hàng thương mại nơi tổ chức phối hợp thu NSNN được lưu kèm Bảng kê chứng từ nộp ngân sách (mẫu số 04/BK-CTNNS)

Ban hành: 19/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2012

10

Công văn 04/BXD-KTXD năm 2015 về thanh toán giá hợp đồng theo đơn giá cố định do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/BXD-KTXD V/v thanh toán giá hợp đồng theo đơn giá cố định. Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 02/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2015

11

Công văn số 2069 TCT/NV1 ngày 27/05/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2069 TCT/NV1 V/v: Thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Cty cổ phần Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2002 .

Ban hành: 27/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

12

Công văn 04/GSQL-GQ4 năm 2017 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/GSQL-GQ4 V/v vướng mắc C/O Hà Nội ngày 03 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải quan TP Cần

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2017

13

Công văn 04/BXD-VLXD năm 2014 xác nhận gạch Carbon grafit trong nước chưa sản xuất được do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/BXD-VLXD V/v xác nhận gạch Carbon grafit trong nước chưa sản xuất được. Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2014

14

Công văn 04/TTg-KTN năm 2014 thực hiện dự án xây dựng đường 2,5 quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng BT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/TTg-KTN V/v triển khai thực hiện dự án xây dựng đường 2,5 quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng BT. Hà Nội, ngày

Ban hành: 03/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2014

15

Công văn 1846/KBNN-KQ năm 2011 đối chiếu số liệu giữa kế toán và kho quỹ khi kiểm quỹ tiền mặt cuối ngày do Kho bạc Nhà nước ban hành

thực hiện truy vấn quỹ đối với tài khoản tiền mặt, theo hướng dẫn tại Phụ lục 01. Bước 3: Trên chương trình TCS, đối với các khoản thu bằng tiền mặt tại KBNN đã được nhập vào TCS, chọn tài khoản tiền mặt, in, lưu “Bảng kê chứng từ nộp ngân sách” bằng tiền mặt theo mẫu số 04/BK-CTNNS ban hành theo Thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ

Ban hành: 03/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2015

16

Công văn 04/HTQTCT-HT năm 2013 hướng dẫn vướng mắc trong công tác đăng ký hộ tịch tỉnh Bắc Giang do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

BỘ TƯ PHÁP CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/HTQTCT-HT V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2013

Ban hành: 25/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2015

17

Công văn 04/BNN-KH quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/BNN-KH V/v quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 02/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2013

18

Công văn số 2443/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc áp mã số và thuế suất đối với mặt hàng Giấy nguyên liệu, không tráng, dạng cuộn, màu vàng thuộc tờ khai hải quan số 4774/BK-KDLC

Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai Trả lời công văn số 36/CV-TA ngày 20/6/2005 của Tòa án nhân dân tỉnh Lào cai về việc áp mã số và thuế suất đối với mặt hàng Giấy nguyên liệu, không tráng, dạng cuộn, màu vàng thuộc tờ khai hải quan số 4774/BK-KDLC ngày 15/9/2004 do Công ty Hoa Vinh nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, Tổng

Ban hành: 21/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

19

Công văn 04/GSQL-GQ1 năm 2015 về nhập khẩu máy trò chơi điện tử do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/GSQL-GQ1 V/v nhập khẩu máy trò chơi điện tử Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 05/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2015

20

Công văn 04/GSQL-TH vướng mắc trong việc thực hiện quy trình thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/GSQL-TH V/v trả lời vướng mắc Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2012 Kính gửi: Cục Hải

Ban hành: 04/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.109