Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2069 TCT/NV1 ngày 27/05/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần

Số hiệu: 2069TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 27/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2069 TCT/NV1
V/v: Thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Cty cổ phần

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2002

.

Kính gửi:

Công ty TNHH cổ phần đầu tư - xây lắp
và kinh doanh thiết bị Hà Nội

 

Trả lời công văn không số ngày 22/4/2002 của Công ty cổ phần đầu tư xây lắp và kinh doanh thiết bị Hà Nội v/v thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đối với những người trực tiếp quản lý phần vốn Nhà nước tại  Công ty cổ phần làm việc kiêm nhiệm, không tham gia Điều hành  trực tiếp SXKD của Công ty cổ phần thì tiền lương do đơn vị công tác chính của người đó theo quy định tại  Điểm 5, Điều 9 Mục III, Phần I Quy chế quản lý phần vốn Nhà nước ở doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 73/2000/NĐ-CP ngày 6/12/2000 của Chính phủ. Vì vậy, những người trực tiếp quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần làm việc kiêm nhiệm, không tham gia Điều hành trực tiếp sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần thì không thuộc đối tượng được hưởng lương và thù lao (phụ cấp) hàng tháng từ Công ty cổ phần. Trường hợp Công ty có chi thù lao cho các đối tượng này, thì Công ty không được tính Khoản chi này vào chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Theo quy định tại Điều 91, Luật doanh nghiệp, thì: Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát do Điều lệ Công ty quy định hoặc do Đại hội cổ đông quyết định.

Trường hợp, các thành viên của Hội đồng quản trị nếu trực tiếp Điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, thì mức thù lao hàng tháng do Điều lệ Công ty quy định hoặc do Đại hội cổ đông quyết định phù hợp với hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Khoản thù lao này được hạch toán vào chi phí để tính thu nhập chịu thuế TNDN. Công ty phải đăng ký với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý về việc chi trả thù lao trên cùng với việc nộp Tờ khai thuế TNDN hàng năm theo quy định tại Điểm 3b, Mục III, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2069 TCT/NV1 ngày 27/05/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.733
DMCA.com Protection Status