Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 03/DT-QLDA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 33365 công văn

1

Công văn 5494/UBND-QLDA năm 2015 về cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công tư – PPP do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5494/UBND-QLDA Về Cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công tư – PPP trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 11/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2015

2

Công văn 6984/VP-QLDA năm 2014 thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà đầu tư do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6984/VP-QLDA Về thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà đầu tư

Ban hành: 28/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2014

3

Công văn 6783/SXD-QLDA thực hiện Quyết định 26/2012/QĐ-UBND do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội ban hành

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6783/SXD-QLDA V/v Thực hiện Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 21/9/2012 của UBND Thành phố. Hà Nội, ngày 17 tháng 10

Ban hành: 17/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2013

4

Công văn số 528/BKH-QLDA ngày 17/05/2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Vector Việt Nam

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 528/BKH-QLDA Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2002 BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại

Ban hành: 17/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

5

Công văn 5382/BTC-ĐT năm 2019 hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5382/BTC-ĐT V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động QLDA Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019 Kính

Ban hành: 13/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

6

Công văn 563/BNV-ĐT năm 2019 về thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ phục vụ xây dựng Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 563/BNV-ĐT V/v thống kê thực trạng và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ phục vụ XD Chương trình quốc gia về học tập NN Hà Nội, ngày

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

7

Công văn 53/KL-ĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT do Cục Kiểm lâm ban hành

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP CỤC KIỂM LÂM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/KL-ĐT V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2019

8

Công văn 5154/UB-QLDA bổ sung Công văn 4870/UB-TM về trang bị, quản lý và sử dụng điện thoại cho cán bộ làm việc trong các cơ quan hành chánh sự nghiệp thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số : 5154/UB-QLDA Về bổ sung Công văn số 4870/UB-TM ngày 23/11/1999 của Ủy ban nhân dân thành phố TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 04/03/2010

Cập nhật: 02/03/2010

9

Công văn 1479/DP-DT năm 2018 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết và mùa lễ hội 2019 do Cục Y tế dự phòng ban hành

BỘ Y TẾ CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1479/DP-DT V/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong dịp Tết và mùa lễ hội 2019. Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

10

Công văn 15471/BTC-ĐT năm 2018 kiến nghị về tạm ứng và thu hồi tạm ứng hợp đồng xây dựng do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15471/BTC-ĐT V/v kiến nghị của ông Trần Bá Tấn - Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng khu công nghiệp Nam Định Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm

Ban hành: 12/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2019

11

Công văn 1013/AIDS-ĐT năm 2018 về thu thập thông tin cơ sở dữ liệu của bệnh nhân điều trị thuốc ARV do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành

BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1013/AIDS-ĐT V/v thu thập thông tin cơ sở dữ liệu của bệnh nhân điều trị thuốc ARV Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm

Ban hành: 29/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

12

Công văn 13289/BTC-ĐT năm 2018 trả lời kiến nghị về nguyên tắc thẩm tra chi phí đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13289/BTC-ĐT V/v trả lời kiến nghị của Công ty TNHH MTV 19/5-Tỉnh Quảng Ngãi Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 29/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2018

13

Công văn 13143/BTC-ĐT năm 2018 kiến nghị về quyết định đầu tư và phê duyệt quyết toán dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13143/BTC-ĐT V/v trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Đấu thầu Việt Nam - TP Hải Phòng Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 26/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2018

14

Công văn 858/AIDS-ĐT năm 2018 hướng dẫn điều trị HIV/AIDS tạm thời sử dụng thuốc ARV cho trẻ để dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành

BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 858/AIDS-ĐT V/v Hướng dẫn điều trị HIV/AIDS tạm thời sử dụng thuốc ARV cho trẻ để DPLTMC. Hà Nội, ngày 18 tháng 10

Ban hành: 18/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2018

15

Công văn 12622/BTC-ĐT năm 2018 hướng dẫn thực hiện đầu tư điện các điểm bản trắng tỉnh Điện Biên theo Quyết định 2081/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12622/BTC-ĐT V/v hướng dẫn thực hiện đầu tư điện các điểm bản trắng tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 15 tháng

Ban hành: 15/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

16

Công văn 5052/BNV-ĐT năm 2018 thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5052/BNV-ĐT V/v thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh,

Ban hành: 11/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2019

17

Công văn 603/KL-ÐT năm 2018 phúc đáp văn bản 2716/GSQL-GQI về hồ sơ lâm sản đối với mặt hàng gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ xuất khẩu, nhập khẩu do Cục Kiểm lâm ban hành

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP CỤC KIỂM LÂM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 603/KL-ĐT V/v phúc đáp văn bản số 2716/GSQL-GQI của Cục GSQL về Hải quan Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 03/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2018

18

Công văn 11826/BTC-ĐT năm 2018 về thanh toán chi phí hạng mục chung trong Hợp đồng trọn gói do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11826/BTC-ĐT V/v thanh toán chi phí hạng mục chung trong Hợp đồng trọn gói Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018

Ban hành: 28/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2018

19

Công văn 2053/TY-DT năm 2018 về chủ động triển khai biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn châu Phi vào Việt Nam do Cục Thú y ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC THÚ Y ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2053/TY-DT V/v chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn châu Phi vào Việt

Ban hành: 30/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2019

20

Công văn về việc xác nhận Danh mục hàng hoá nhập khẩu điều chỉnh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 9079/BKH-QLDA Về việc xác nhận Danh Mục hàng hoá nhập khẩu Điều chỉnh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.243.191