Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6984/VP-QLDA năm 2014 thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà đầu tư do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 6984/VP-QLDA Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Kim Phát
Ngày ban hành: 28/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
UBND THÀNH PHỐ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6984/VP-QLDA
Về thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà đầu tư

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở - ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

 

Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4962/BKHĐT-QLĐT ngày 31 tháng 7 năm 2014 về thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà đầu tư; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Hữu Tín có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện theo đúng ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn trên và quy định hiện hành.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố truyền đạt chỉ đạo nêu trên để Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (QLDA-ĐVĐ) TV

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Huỳnh Kim Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6984/VP-QLDA năm 2014 thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 về lựa chọn nhà đầu tư do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.255

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0