Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 01/CT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 73912 công văn

1

Công văn 1260/TCHQ-PC thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP và Chỉ thị 01/CT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1260/TCHQ-PC V/v triển khai thực hiện NĐ 55/2011/NĐ-CP và CT 01/CT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

Ban hành: 13/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

2

Công văn 1605/BTC-QLG thực hiện Chỉ thị 01/CT-BTC về tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 1605/BTC-QLG V/v thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2015 Kính gửi: Văn phòng thường trực

Ban hành: 02/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2015

3

Công văn 01/CT-TTHT năm 2014 về hóa đơn, chứng từ giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-TTHT V/v: Hóa đơn, chứng từ TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 1 năm 2014

Ban hành: 02/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

4

Công văn 01/BTC-NDVK triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam do Ban tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam ban hành

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC CÁC DTTS VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 01/BTC-NDVK V/v triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng BCĐ

Ban hành: 15/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2010

5

Công văn 01/2003/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường quản lý thu và chống thất thu thuế hàng hoá xuất nhập khẩu nhằm hoàn thanh chỉ tiêu phấn đấu năm 2003

TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2003/CT-TCHQ Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2003 CHỈ THỊ CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 01/2003-CT-TCHQ NGÀY 19 THÁNG 3 NĂM 2003 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU VÀ CHỐNG CHẤT

Ban hành: 19/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

6

Công văn 63379/CT-TTHT năm 2019 sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63379/CT-TTHT V/v sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2019

Ban hành: 09/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2019

7

Công văn 944/TCHQ-ĐTCBL năm 2014 tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịp Tết Nguyên đán 2014 do Tổng cục Hải quan ban hành

nghiêm túc Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 98/CĐ-TTg ngày 15/01/2014; Công văn số 312/VPCP-V.I ngày 14/01/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu; Chỉ thị số 05/CT-BTC ngày 24/12/2013; Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 06/01/2014 của Bộ Tài chính; Chỉ thị số 6257/CT-TCHQ ngày 25/10/2013

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

8

Công văn 1829/BTC-QLG năm 2015 về tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường do Bộ Tài chính ban hành

chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 22/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 06/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường

Ban hành: 04/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2015

9

Công văn 15012/BTC-NSNN năm 2018 về tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi bổ sung Quyết định 01/2016/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15012/BTC-NSNN V/v tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi bổ sung Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm

Ban hành: 03/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

10

Công văn 63229/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63229/CT-TTHT V/v sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2019

Ban hành: 09/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2019

11

Công văn 1723/BTC-QLG năm 2015 về tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng ô tô do Bộ Tài chính ban hành

gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 22/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 06/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về

Ban hành: 03/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2015

12

Công văn 58609/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58609/CT-TTHT V/v sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2019

Ban hành: 25/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2019

13

Công văn 56769/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56769/CT-TTHT V/v sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 19/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2019

14

Công văn 53583/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53583/CT-TTHT V/v sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ nhiều hơn 01 trang Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 08/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2019

15

Công văn 53584/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53584/CT-TTHT V/v sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 08/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2019

16

Công văn 51361/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51361/CT-TTHT V/v sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 01/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

17

Công văn 37788/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37788/CT-TTHT V/v sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2019

Ban hành: 24/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2019

18

Công văn 37792/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 37792/CT-TTHT V/v sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2019

Ban hành: 24/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2019

19

Công văn 01/BXD-KTXD năm 2018 về báo cáo thực trạng áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/BXD-KTXD V/v báo cáo thực trạng áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 18/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2018

20

Công văn 01/BXD-PTĐT năm 2018 về hướng dẫn vấn đề liên quan đến quy trình, thủ tục đầu tư dự án nhà ở, phát triển đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/BXD-PTĐT V/v hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến quy trình, thủ tục đầu tư các dự án nhà ở, phát triển đô thị Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.254.12