Xây dựng và thông báo Thang lương, Bảng lương trong Công ty Cổ Phần

xây dựng thang lương

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Công ty cổ phần phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

Ngoài ra, công ty cổ phần phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (áp dụng đối với công ty cổ phần có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở) khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động. Đồng thời, người lao động cũng có quyền tham gia ý kiến về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động.

Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công ty công bố công khai tại nơi làm việc cho người lao động biết trước khi thực hiện.

Lưu ý khi xây dựng thang, bảng lương:

- Mức lương ở bậc thấp nhất của thang, bảng lương phải bằng hoặc cao hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định (Xem chi tiết tại Mức lương tối thiểu vùng).

- Hiện nay, không còn áp dụng quy định về mức lương của người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng. Do đó, công ty cổ phần không cần cộng thêm 7% vào mức lương đối với công việc đã qua học nghề, đào tạo nghề.

- Bộ luật Lao động 2019 không còn bắt buộc khoảng cách giữa hai bậc lương liền kề nhau tối thiếu là 5%. Do đó, công ty cổ phần được quyền tự quyết định khoảng cách giữa các bậc lương cho phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

>> Tham khảo các mẫu văn bản liên quan đến việc xây dựng thang, bảng lương:

- Công văn xác nhận chưa thành lập công đoàn cơ sở.

- Mẫu thang lương, bảng lương.

- Quyết định ban hành thang, bảng lương.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

11,217
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: