>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Những lưu ý khi cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến trong Công ty Cổ Phần

Hình từ Internet

Công ty cổ phần có thể tự thiết lập công cụ thanh toán trực tuyến hoặc sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán từ thương nhân, tổ chức khác trên website thương mại điện tử bán hàng/website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử/ứng dụng thương mại điện tử của mình và phải công bố chính sách bảo mật thông tin thanh toán của khách hàng; nếu thông tin thanh toán của khách hàng qua website thương mại điện tử bị thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho khách hàng thì doanh nghiệp có trách nhiệm đền bù.

Ngoài ra, công ty cổ phần tự thiết lập công cụ thanh toán trực tuyến cho website/ứng dụng của mình cần lưu ý các vấn đề sau đây:

- Hệ thống phải đảm bảo kết nối trực tuyến 24/7. Thời gian dừng hệ thống để bảo trì không quá 12 (mười hai) giờ mỗi lần bảo trì và phải có thông báo trước cho khách hàng;

- Mã hóa thông tin và sử dụng các giao thức bảo mật để đảm bảo không lộ thông tin trên đường truyền;

- Triển khai các ứng dụng có khả năng phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các truy nhập bất hợp pháp và các hình thức tấn công trên môi trường mạng vào hệ thống thông tin phục vụ hoạt động thanh toán trực tuyến của mình;

- Có các phương án kiểm soát quyền truy nhập hệ thống, quyền ra, vào nơi đặt thiết bị hệ thống thông tin phục vụ hoạt động thanh toán trực tuyến của mình;

- Có quy trình, hệ thống sao lưu và phục hồi dữ liệu ra các vật mang tin hoặc trực tuyến toàn bộ dữ liệu khi gặp sự cố;

- Lưu trữ dữ liệu về từng giao dịch thanh toán trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kết thúc công việc kế toán;

- Trường hợp khách hàng thanh toán trước khi mua hàng hóa và dịch vụ, tiền thanh toán của khách hàng phải được giữ tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và khách hàng phải được cung cấp công cụ để theo dõi số dư thanh toán của mình trên hệ thống.

2,685
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: