Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 87/2004/Q��-TTg; "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 42202 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 87/TTg-ĐMDN năm 2012 phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

87/TTg-DMDN,Công văn 87,Thủ tướng Chính phủ,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/TTg-ĐMDN V/v phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn NN thuộc UBND

Ban hành: 16/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2014

2

Công văn 87/TANDTC-TCCB năm 2022 về đăng ký nhu cầu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

87/TANDTC-TCCB,Công văn 87 2022,Tòa án nhân dân tối cao,Đăng ký nhu cầu bồi dưỡng lãnh đạo,Đăng ký nhu cầu bồi dưỡng quản lý cấp Vụ,Đăng ký bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Vụ,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2022

3

Công văn 87/TCT-CS năm 2022 về thuế suất thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành

87/TCT-CS,Công văn 87 2022,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn thuế suất thuế tài nguyên,Thuế suất thuế tài nguyên đối với nước thiên nhiên,Thuế suất thuế tài nguyên,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2022

4

Công văn 2004/TTg-KTN năm 2013 chủ trương thực hiện Dự án chuyển đổi công năng khu Nhà Rồng-Khánh Hội của Công ty TNHH một thành viên Cảng Sài Gòn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2004/TTg-KTN,Công văn 2004,Thủ tướng Chính phủ,chuyển đổi công năng khu Nhà Rồng,Doanh nghiệp,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2004/TTg-KTN V/v chủ trương thực hiện Dự án

Ban hành: 22/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2013

5

Công văn 87/UBDT-CSDT năm 2021 về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành

87/UBDT-CSDT,Công văn 87 2021,Uỷ ban Dân tộc,Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số,Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi,Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2021

6

Công văn 87/VPCP-CN năm 2019 về cơ chế đầu tư PPP do Văn phòng Chính phủ ban hành

87/VPCP-CN,Công văn 87 2019,Văn phòng Chính phủ,Hình thức PPP,Danh mục dự án PPP,Cơ chế đầu tư,Đầu tư VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/VPCP-CN V/v cơ chế đầu tư PPP Hà

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2019

7

Công văn 87/VPCP-NC năm 2018 về vụ nổ tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

87/VPCP-NC,Công văn 87 2018,Văn phòng Chính phủ,Vật liệu nổ,Vật liệu cháy nổ,Thuốc nổ,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/VPCP-NC V/v vụ nổ tại xã Văn Môn, huyện Yên

Ban hành: 03/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2018

8

Công văn 87/GSQL-TH năm 2017 về thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

87/GSQL-TH,Công văn 87 2017,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Đại lý làm thủ tục hải quan,Đại lý hải quan,Mã số nhân viên đại lý hải quan,Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2017

9

Công văn 314/BXD-KHCN áp dụng tiêu chuẩn TCXDVN 323:2004 cho dự án “Khu dân cư - căn hộ cao tầng-584 LILAMA SHB PLAZA” tại P.6, Q.Gò vấp, TP Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

323:2004 cho DA “Khu dân cư - căn hộ cao tầng-584 LILAMA SHB PLAZA” tại P.6, Q.Gò vấp, TP Hồ Chí Minh Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2010 Kính gửi: Liên doanh Công ty Cổ phần ĐTXD & KTCTGT 584 – Công ty Cổ phần ĐTXD Lilama SHB Theo đề nghị của Liên doanh Công ty Cổ phần ĐTXD&KTCTGT 584 – Công ty Cổ

Ban hành: 19/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2010

10

Công văn 87/KCB-QLCL năm 2016 về tăng cường công tác phòng chống rét cho người bệnh và người nhà thăm nuôi tại các cơ sở khám chữa bệnh do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

87/KCB-QLCL,Công văn 87,Cục Quản lý khám chữa bệnh,Phòng chống rét người bệnh,Người nhà thăm nuôi ,Cơ sở khám chữa bệnh,Rét đậm rét hại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2016

11

Công văn số 5646/UBND-ĐT của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ

5646/UBND-DT, Công văn 5646, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ máy hành chính, Xây dựng- Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5646/UBND-ĐT V/v:Thực hiện Quyết định số 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 08/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2006

12

Công văn 87/CTVN-THGP năm 2015 phúc đáp văn bản 311/GSQL-GQ1 về thủ tục nhập khẩu gỗ trắc tận dụng tận thu do Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam ban hành

87/CTVN-THGP,Công văn 87 2015,Cơ quan quản lý CITES Việt Nam,Thủ tục nhập khẩu gỗ Trắc,Gỗ trắc tận dụng tận thu,Xuất nhập khẩu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2015

13

Công văn 87/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

87/TCT-CS,Công văn 87 2015,Tổng cục Thuế,Xử phạt hành vi khai sai thuế suất ,Thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/TCT-CS V/v thuế

Ban hành: 12/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2015

14

Công văn 87/BTC-QLG năm 2015 tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá mặt hàng phân đạm Urê, phân NPK, thức ăn chăn nuôi do Bộ Tài chính ban hành

87/BTC-QLG,Công văn 87 2015,Bộ Tài chính,Công tác quản lý giá,Quản lý giá,Tăng cường công tác quản lý giá,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/BTC-QLG V/v tiếp tục tăng cường công

Ban hành: 06/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

15

Công văn 87/SXD-QLXD năm 2015 về tuân thủ quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực xây dựng Dân dụng - Công nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật đô thị do Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum ban hành

87/SXD-QLXD,Công văn 87,Tỉnh Kon Tum,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xây dựng , Dân dụng Công nghiệp,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH KON TUM SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2015

16

Công văn 87/BXD-KTXD năm 2014 thanh toán, quyết toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng liên quan đến thưởng, phạt hợp đồng do Bộ Xây dựng ban hành

87/BXD-KTXD,Công văn 87 2014,Bộ Xây dựng,Nghiệm thu quyết toán hợp đồng,Quyết toán hợp đồng xây dựng,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87

Ban hành: 27/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2014

17

Công văn 87/SXD-KT năm 2014 sửa đổi Công văn 123/SXD-KTXD hướng dẫn điều kiện năng lực và đánh giá xếp hạng các đơn vị, tổ chức hoạt động tư vấn xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre ban hành

87/SXD-KT,Công văn 87 2014,Tỉnh Bến Tre,Tổ chức tư vấn xây dựng ,Điều kiện năng lực xây dựng,Hướng dẫn điều kiện năng lực ,Đánh giá xếp hạng ,Đánh giá xếp hạng năng lực ,Doanh nghiệp,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH BẾN TRE SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

18

Công văn 87/BNN-TCTL năm 2013 về chủ trương lập dự án xử lý sạt lở bờ sông Ba tại huyện Phú Hòa và huyện Tây Hòa tỉnh Phú Yên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

87/BNN-TCTL,Công văn 87 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Xử lý sạt lở bờ sông,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87

Ban hành: 08/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2013

19

Công văn 87/BXD-QLN trả lời công văn 1416/TNMT-VPĐK do Bộ Xây dựng ban hành

87/BXD-QLN,Công văn 87 2012,Bộ Xây dựng,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Trả lời công văn 1416/TNMT-VPĐK ,Quyền sở hữu nhà ở,Cấp sổ đỏ,Tài sản khác gắn liền với đất ,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2012

20

Công văn 87/BXD-KTXD hướng dẫn thanh toán hợp đồng liên quan đến hàng hóa nhập khẩu do Bộ Xây dựng ban hành

87/BXD-KTXD,Công văn 87,Bộ Xây dựng,Thanh toán hợp đồng,Hướng dẫn thanh toán hợp đồng,Hàng hóa nhập khẩu,Hệ thống cấp nước thành phố Hưng Yên,Xuất nhập khẩu BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87

Ban hành: 16/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198