Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 74/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 34233 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 74/NQ-CP năm 2021 về xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế do Chính phủ ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 74/NQ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

2

Nghị quyết 74/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2018 do Chính phủ ban hành

74/NQ-CP,Nghị quyết 74 2018,Chính phủ,Phiên họp ,Phiên họp Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74/NQ-CP Hà Nội, ngày 07

Ban hành: 07/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2018

3

Nghị quyết 74/NQ-CP năm 2017 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đồng Nai

74/NQ-CP,Nghị quyết 74 2017,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất,Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối,Kế hoạch sử dụng đất,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74/NQ-CP

Ban hành: 09/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2017

4

Nghị quyết 74/NQ-CP năm 2016 về hoạt động xuất khẩu gạo của 09 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Lương thực miền Nam do Chính phủ ban hành

74/NQ-CP,Nghị quyết 74 2016,Chính phủ,Xuất khẩu gạo,Đơn vị hạch toán,Đơn vị hạch toán phụ thuộc,Điều hành xuất khẩu gạo,Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74/NQ-CP

Ban hành: 31/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2016

5

Nghị quyết 74/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2014

74/NQ-CP,Nghị quyết 74 2014,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ Tháng 9,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74/NQ-CP Hà Nội, ngày 04

Ban hành: 04/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2014

6

Nghị quyết 74/NQ-CP năm 2013 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành

Số: 74/NQ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) TỈNH QUẢNG NAM CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét

Ban hành: 13/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2013

7

Nghị quyết 74/NQ-CP năm 2012 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh Thanh Hóa do Chính phủ ban hành

74/NQ-CP,Nghị quyết 74 2012,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất,Kế hoạch sử dụng đất 5 năm ,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 74/NQ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012

Ban hành: 12/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2012

8

Nghị quyết 74/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 – 2016 do Chính phủ ban hành

74/NQ-CP,Nghị quyết 74 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74/NQ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2011 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 01/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2011

9

Nghị quyết 74/NQ-HĐND năm 2022 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

74/NQ-HDND,Nghị quyết 74 2022,Thành phố Đà Nẵng,Hoạt động chất vấn tại Kỳ họp 10 khóa X Đà Nẵng,Hoạt động chất vấn Hội đồng nhân dân Đà Nẵng,Hoạt động chất vấn tại Kỳ họp 10 Hội đồng Đà Nẵng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2023

10

Nghị quyết 74/NQ-HĐND năm 2022 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tỉnh Cao Bằng Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII kỳ hợp thứ 11

74/NQ-HDND,Nghị quyết 74 2022,Tỉnh Cao Bằng,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Cao Bằng,kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Cao Bằng 2023,Phát triển kinh tế xã hội Cao Bằng 2023,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2023

11

Nghị quyết 74/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

74/NQ-HDND,Nghị quyết 74 2022,Tỉnh Ninh Bình,Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực thông tin,Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực thông tin Ninh Bình,Dịch vụ công sử dụng ngân sách lĩnh vực thông tin,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 27/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2022

12

Nghị quyết 74/NQ-HĐND năm 2022 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

74/NQ-HDND,Nghị quyết 74 2022,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đối ngoại,Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đối ngoại Thừa Thiên Huế,Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đối ngoại Huế,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 14/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2022

13

Nghị quyết 74/NQ-HĐND năm 2021 về danh mục công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

74/NQ-HDND,Nghị quyết 74 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Danh mục dự án thu hồi đất Tuyên Quang 2022,Danh mục công trình thu hồi đất Tuyên Quang 2022,Dự án thực hiện thu hồi đất Tuyên Quang 2022,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 21/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2022

14

Nghị quyết 74/NQ-HĐND năm 2021 về phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022 do tỉnh Bình Định ban hành

74/NQ-HDND,Nghị quyết 74 2021,Tỉnh Bình Định,Phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách,Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Bình Định,Phân bổ đầu tư công vốn ngân sách nhà nước,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 11/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2022

15

Nghị quyết 74/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thái Bình

74/NQ-HDND,Nghị quyết 74 2021,Tỉnh Thái Bình,Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch tài chính 05 năm Thái Bình 2021 2025,Kế hoạch tài chính Thái Bình giai đoạn 2021 2025,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2022

16

Nghị quyết 74/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

74/NQ-HDND,Nghị quyết 74 2021,Tỉnh Gia Lai,Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng tỉnh Gia Lai,Tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Gia Lai,Kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Gia Lai khóa XII,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2022

17

Nghị quyết 74/NQ-HĐND năm 2021 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

74/NQ-HDND,Nghị quyết 74 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Nội dung chất vấn Kỳ họp Hội đồng Quảng Ninh,Trả lời chất vấn Kỳ họp 6 Hội đồng Quảng Ninh,Trả lời chất vấn Kỳ họp Hội đồng khóa XIV Quảng Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2022

18

Nghị quyết 74/NQ-HĐND năm 2021 về phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2030

74/NQ-HDND,Nghị quyết 74 2021,Thành phố Cần Thơ,Phát triển thanh niên Cần Thơ 2021 2030,Phát triển thanh niên giai đoạn 2021 2030,Quy định Phát triển thanh niên Cần Thơ,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2022

19

Nghị quyết 74/NQ-HĐND năm 2021 về phát triển thanh niên tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030

74/NQ-HDND,Nghị quyết 74 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Phát triển thanh niên Bắc Ninh 2021 2030,Phát triển thanh niên giai đoạn 2021 2030,Phát triển thanh niên Bắc Ninh giai đoạn 2021 2030,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2022

20

Nghị quyết 74/NQ-HĐND năm 2021 về một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

74/NQ-HDND,Nghị quyết 74 2021,Tỉnh Cao Bằng,Phòng chống dịch COVID19 tỉnh Cao Bằng,Giải pháp phòng chống dịch COVID19 tỉnh Cao Bằng,Giải pháp cấp bách phòng chống COVID19 tỉnh Cao Bằng,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 29/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14