Tra cứu 71/2000/TTLT-BTC-TCHQ

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 71/2000/TTLT-BTC-TCHQ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 135286 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư liên tịch 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hải quan do Bộ tài chính - Tổng cục Hải quan ban hành

71/2000/TTLT/BTC-TCHQ,Thông tư liên tịch 71 2000,Bộ Tài chính,Tổng cục Hải quan,Thu nộp,Quản lý sử dụng,Sử dụng lệ phí hải quan,Lệ phí hải quan,Xuất nhập khẩu,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH-TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 19/07/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

2

Thông tư liên tịch 71/2014/TTLT/BGTVT-BTC về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ đang khai thác do Bộ trưởng Bộ Bộ Giao thông Vận tải - Bộ Tài chính ban hành

71/2014/TTLT/BGTVT-BTC,Thông tư liên tịch 71 2014 Bộ Giao thông vận tải,Bộ Tài chính,Thông tư liên tịch 71 năm 2014 Bộ Giao thông vận tải,Bộ Tài chính,Thông tư liên tịch 71 Bộ Giao thông vận tải,Bộ Tài chính ban hành 2014,TTLT 71 Bộ Giao thông vận tải,Bộ Tài chính còn hiệu lực,TTLT 71 Bộ Giao thông vận tải,Bộ Tài chính áp dụng 2014,TTLT 71 Bộ Giao

Ban hành: 10/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2014

3

Thông tư liên tịch 71/2014/TTLT-BTC-BNV về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước do Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành

71/2014/TTLT-BTC-BNV,Thông tư liên tịch 71 2014 Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Thông tư liên tịch 71 năm 2014 Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Thông tư liên tịch 71 Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính ban hành 2014,TTLT 71 Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính còn hiệu lực,TTLT 71 Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính áp dụng 2014,TTLT 71 Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính mới nhất,TTLT số 71 năm 2014 Bộ Nội vụ,Bộ Tài

Ban hành: 30/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

4

Thông báo 71/TB-TCHQ năm 2023 về kết quả xác định trước mã số đối với Thức uống nước dừa Cool time/Cool time coconut water drink do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

71/TB-TCHQ,Thông báo 71 2023 Tổng cục Hải quan,Thông báo 71 năm 2023 Tổng cục Hải quan,Thông báo 71 Tổng cục Hải quan ban hành 2023,TB 71 Tổng cục Hải quan còn hiệu lực,TB 71 Tổng cục Hải quan áp dụng 2023,TB 71 Tổng cục Hải quan mới nhất,TB số 71 năm 2023 Tổng cục Hải quan,Thông báo 71/TB-TCHQ ngày 05/01/2023,Thông báo 71 Tổng cục Hải quan về Kết

Ban hành: 05/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2023

5

Thông tư 71/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông 56/2011/TT-BTC hướng dẫn phương pháp tính toán chỉ tiêu giám sát và tổ chức hoạt động giám sát nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

71/2023/TT-BTC,Thông tư 71 2023 Bộ Tài chính,Thông tư 71 năm 2023 Bộ Tài chính,Thông tư 71 Bộ Tài chính ban hành 2023,TT 71 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 71 Bộ Tài chính áp dụng 2023,TT 71 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 71 năm 2023 Bộ Tài chính,Thông tư 71/2023/TT-BTC ngày 21/11/2023,Thông tư 71 Bộ Tài chính về bãi bỏ Thông 56/2011/TT-BTC tổ chức giám

Ban hành: 21/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2023

6

Thông tư liên tịch 71/2012/TTLT-BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

71/2012/TTLT-BTC-BTP,Thông tư liên tịch 71 2012,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước,Kinh phí thực hiện,Lập dự toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH- BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 09/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2012

7

Thông tư 71/2022/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

71/2022/TT-BTC,Thông tư 71 2022 Bộ Tài chính,Thông tư 71 năm 2022 Bộ Tài chính,Thông tư 71 Bộ Tài chính ban hành 2022,TT 71 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 71 Bộ Tài chính áp dụng 2022,TT 71 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 71 năm 2022 Bộ Tài chính,Thông tư 71/2022/TT-BTC ngày 22/11/2022,Thông tư 71 Bộ Tài chính về Quản lý kinh phí Chương trình bảo tồn di

Ban hành: 22/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2022

8

Thông tư liên tịch 120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ hướng dẫn TTLT 176/1998/TTLT-BTC-BCN-TCHQ sửa đổi chính sách thuế theo tỷ nội địa hoá đối với sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí-điện-điện tử do Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp và Tổng cục Hải quan ban hành

120/2000/TTLT-BTC-BCN-TCHQ,Thông tư liên tịch 120 2000,Bộ Công nghiệp,Bộ Tài chính,Tổng cục Hải quan,Chính sách thuế,Bổ sung chính sách thuế,Tỷ lệ nội địa hóa,Sản phẩm ngành cơ khí điện điện tử,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ CÔNG NGHIỆP-BỘ TÀI CHÍNH-TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI

Ban hành: 25/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

9

Thông tư liên tịch 45/2000/TTLT/BTC-TCHQ hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hải quan do Bộ tài chính - Tổng cục hải quan ban hành

45/2000/TTLT/BTC-TCHQ,Thông tư liên tịch 45 2000,Bộ Tài chính,Tổng cục Hải quan,Chế độ thu nộp,Quản lý sử dụng,Sử dụng lệ phí hải quan,Lệ phí hải quan,Xuất nhập khẩu,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH-TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/05/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

10

Thông tư 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết 63/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

71/2021/TT-BTC,Thông tư 71 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 71 năm 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 71 Bộ Tài chính ban hành 2021,TT 71 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 71 Bộ Tài chính áp dụng 2021,TT 71 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 71 năm 2021 Bộ Tài chính,Thông tư 71/2021/TT-BTC ngày 17/08/2021,Thông tư 71 Bộ Tài chính về Thuế thu nhập doanh nghiệp chưa truy thu

Ban hành: 17/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2021

11

Quyết định 71/QĐ-BTC năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2018

tịch 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/05/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ 12/07/2010 71

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

12

Thông tư liên tịch 71/2007/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước do Bộ Tài Chính- Bộ Nội Vụ ban hành

71/2007/TTLT-BTC-BNV,Thông tư liên tịch 71 2007 Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Thông tư liên tịch 71 năm 2007 Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Thông tư liên tịch 71 Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính ban hành 2007,TTLT 71 Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính còn hiệu lực,TTLT 71 Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính áp dụng 2007,TTLT 71 Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính mới nhất,TTLT số 71 năm 2007 Bộ Nội vụ,Bộ Tài

Ban hành: 26/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2007

13

Thông tư 71/2020/TT-BTC về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 do Bộ Bộ Tài chính ban hành

71/2020/TT-BTC,Thông tư 71 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 71 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 71 Bộ Tài chính ban hành 2020,TT 71 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 71 Bộ Tài chính áp dụng 2020,TT 71 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 71 năm 2020 Bộ Tài chính,Thông tư 71/2020/TT-BTC ngày 30/07/2020,Thông tư 71 Bộ Tài chính về Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách

Ban hành: 30/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

14

Thông tư 71/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 116/2012/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính quy mô nhỏ trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương, Thông tư 135/2013/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các tổ chức tài chính vi mô do Bộ trưởng Bộ

71/2019/TT-BTC,Thông tư 71 2019 Bộ Tài chính,Thông tư 71 năm 2019 Bộ Tài chính,Thông tư 71 Bộ Tài chính ban hành 2019,TT 71 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 71 Bộ Tài chính áp dụng 2019,TT 71 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 71 năm 2019 Bộ Tài chính,Thông tư 71/2019/TT-BTC ngày 08/10/2019,Thông tư 71 Bộ Tài chính về Thuế thu nhập doanh nghiệp 2019,TT 71 Bộ

Ban hành: 08/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

15

Thông tư liên tịch 71/2004/TTLT-BTC-BGDĐT sửa đổi Thông tư liên tịch 28/2003/TTLT-BTC-BGD&ĐT quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

71/2004/TTLT-BTC-BGDDT,Thông tư liên tịch 71 2004,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Lệ phí tuyển sinh,Cơ sở giáo dục,Hệ thống giáo dục quốc dân,Sửa đổi,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO-BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2011

16

Thông tư 71/2018/TT-BTC quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

71/2018/TT-BTC,Thông tư 71 2018 Bộ Tài chính,Thông tư 71 năm 2018 Bộ Tài chính,Thông tư 71 Bộ Tài chính ban hành 2018,TT 71 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 71 Bộ Tài chính áp dụng 2018,TT 71 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 71 năm 2018 Bộ Tài chính,Thông tư 71/2018/TT-BTC ngày 10/08/2018,Thông tư 71 Bộ Tài chính về Hội thảo quốc tế 2018,TT 71 Bộ Tài chính

Ban hành: 10/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2018

17

Thông tư 71/2017/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

71/2017/TT-BTC,Thông tư 71 2017 Bộ Tài chính,Thông tư 71 năm 2017 Bộ Tài chính,Thông tư 71 Bộ Tài chính ban hành 2017,TT 71 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 71 Bộ Tài chính áp dụng 2017,TT 71 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 71 năm 2017 Bộ Tài chính,Thông tư 71/2017/TT-BTC ngày 13/07/2017,Thông tư 71 Bộ Tài chính về Ngân sách Nhà nước 2017,TT 71 Bộ Tài

Ban hành: 13/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2017

18

Thông tư liên tịch 71/1999/TTLT-BTC-MTTƯ hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu vực dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động do Bộ Tài chính - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

71/1999/TTLT-BTC-MTTU,Thông tư liên tịch 71 1999,Bộ Tài chính,Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt N,Ngân sách Nhà nước,Hỗ trợ kinh phí,Cuộc vận động,Toàn dân đoàn kết,Đoàn kết xây dựng cuộc sống mới,Khu vực dân cư,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH-UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM ******** CỘNG

Ban hành: 11/06/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2012

19

Thông tư 71/2016/TT-BTC quy định chế độ tài chính đối với hoạt động của Cục Sở hữu trí tuệ áp dụng trong năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

71/2016/TT-BTC,Thông tư 71 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 71 năm 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 71 Bộ Tài chính ban hành 2016,TT 71 Bộ Tài chính còn hiệu lực,TT 71 Bộ Tài chính áp dụng 2016,TT 71 Bộ Tài chính mới nhất,TT số 71 năm 2016 Bộ Tài chính,Thông tư 71/2016/TT-BTC ngày 18/05/2016,Thông tư 71 Bộ Tài chính về Chế độ tài chính 2016,TT 71 Bộ Tài chính

Ban hành: 18/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2016

20

Quyết định 2000/QĐ-BTC về bổ sung dự toán chi Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành

2000/QD-BTC,Quyết định 2000 2017,Bộ Tài chính,Bổ sung dự toán chi,Bổ sung dự toán chi ngân sách,Phát triển lâm nghiệp bền vững ,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!