Tra cứu 475/CV-NH10

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 475/CV-NH10 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 245485 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

3

Kế hoạch 475/KH-UBND năm 2022 thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

475/KH-UBND,Kế hoạch 475 2022,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công tác hòa giải ở cơ sở Thừa Thiên Huế,Thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở Thừa Thiên Huế,Công tác hòa giải ở cơ sở Thừa Thiên Huế 2023,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 26/12/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2023

4

Quyết định 475/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2022 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

475/QD-UBND,Quyết định 475 2022,Tỉnh Bắc Ninh,Giá thóc thu thuế đất nông nghiệp Bắc Ninh,Giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp 2022,Giá thóc thu thuế đất nông nghiệp Bắc Ninh 2022,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 03/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2022

5

Quyết định 475/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ và lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai

475/QD-UBND,Quyết định 475 2022,Tỉnh Đồng Nai,Công bố thủ tục hành chính đo đạc bản đồ,Thủ tục hành chính thuộc Sở Tài nguyên Đồng Nai,Thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2022

6

Hướng dẫn 475/HD-UBND năm 2022 về trình tự, thủ tục soạn thảo, đề nghị ban hành Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh trình và trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

475/HD-UBND,Hướng dẫn 475 2022,Tỉnh Quảng Nam,Thủ tục soạn thảo nghị quyết Hội đồng nhân dân,Trình tự ban hành quyết định Ủy ban tỉnh,Thủ tục ban hành quyết định nghị quyết Quảng Nam,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2022

7

Quyết định 475/QĐ-UBND phê duyệt, nâng cấp và bãi bỏ Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021

475/QD-UBND,Quyết định 475 2021,Tỉnh Kon Tum,Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tỉnh Kon Tum,Phê duyệt danh mục dịch vụ công mức độ 4 tỉnh Kon Tum,Bãi bỏ Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 4 Kon Tum,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 27/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2021

8

Kế hoạch 475/KH-UBND năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Đắk Nông ban hành

475/KH-UBND,Tỉnh Đắk Nông,Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do COVID 19 Đắk Nông,Hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid 19,Chính sách hỗ trợ lao động gặp khó khăn do COVID Đắk Nông,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

9

Quyết định 475/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, năm 2021

475/QD-UBND,Quyết định 475 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Bảo đảm an toàn thực phẩm về nông nghiệp Quảng Ngãi,An toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp Quảng Ngãi,Bảo đảm an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi 2021,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2021

10

Quyết định 475/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

475/QD-UBND,Quyết định 475 2021,Tỉnh Cà Mau,Thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi,Công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

11

Kế hoạch 475/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

475/KH-UBND,Tỉnh Tây Ninh,Giảm thiểu tảo hôn vùng dân tộc thiểu số Tây Ninh,Giảm thiểu tình trạng tảo hôn vùng dân tộc thiểu số,Giảm thiểu hôn nhân cận huyết tỉnh Tây Ninh 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

12

Quyết định 475/QĐ-UBND về Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của tỉnh Quảng Nam

475/QD-UBND,Quyết định 475 2021,Tỉnh Quảng Nam,Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm tỉnh Quảng Nam,Chương trình tổng thể chống lãng phí tỉnh Quảng Nam,Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí Quảng Nam,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

13

Quyết định 475/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025

475/QD-UBND,Quyết định 475 2021,Thành phố Đà Nẵng,Phê duyệt Chương hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể,Chương hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể Đà Nẵng,Chương hỗ trợ phát triển kinh hợp tác xã Đà Nẵng,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

14

Kế hoạch 475/KH-UBND năm 2020 về thực hiện "Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ năm 2019" trên địa bàn tỉnh Nghệ An

475/KH-UBND,Tỉnh Nghệ An,Tập huấn Luật Dân quân tự vệ tỉnh Nghệ An,Phổ biến Luật Dân quân tự vệ tỉnh Nghệ An,Tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

15

Quyết định 475/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

475/QD-UBND,Quyết định 475,Tỉnh Ninh Bình,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 475/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 17 tháng 4

Ban hành: 17/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

16

Quyết định 475/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai

475/QD-UBND,Quyết định 475 2019,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 475/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 16 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 16/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2019

17

Quyết định 475/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau

475/QD-UBND,Quyết định 475 2019,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 475/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 25 tháng 3 năm

Ban hành: 25/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2019

18

Quyết định 475/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Huỳnh Thị Nhiệm do Chủ tịch nước ban hành

475/QD-CTN,Quyết định 475 2019,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 475/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

19

Quyết định 475/QĐ-KTNN năm 2019 về Đề cương kiểm toán chuyên đề quản lý thu thuế xuất nhập khẩu do Kiểm toán nhà nước ban hành

475/QD-KTNN,Quyết định 475 2019,Kiểm toán Nhà nước,Kiểm toán Nhà nước,Kiểm toán,Xác định thuế xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

20

Quyết định 475/QĐ-UBND năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa kỳ 2014-2018 đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận 6 thành phố Hồ Chí Minh

475/QD-UBND,Quyết định 475 2019,Quận 6,Công bố kết quả hệ thống hóa,Công tác hệ thống hóa văn bản ,Hệ thống hóa văn bản quy phạm ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.253.163