Tra cứu 47/NQ-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 47/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-13 trong 13 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2024 Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận 57-KL/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

47/NQ-CP,Nghị quyết 47 2024 Chính phủ,Nghị quyết 47 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 47 Chính phủ ban hành 2024,NQ 47 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 47 Chính phủ áp dụng 2024,NQ 47 Chính phủ mới nhất,NQ số 47 năm 2024 Chính phủ,Nghị quyết 47/NQ-CP ngày 15/04/2024,Nghị quyết 47 Chính phủ về thực hiện Kết luận 57-KL/TW thông tin đối ngoại 2024,NQ 47 Chính

Ban hành: 15/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2024

2

Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2023 thí điểm về tháo gỡ khó khăn cấp phép khai thác các mỏ đất đắp phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết do Chính phủ ban hành

47/NQ-CP,Nghị quyết 47 2023 Chính phủ,Nghị quyết 47 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 47 Chính phủ ban hành 2023,NQ 47 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 47 Chính phủ áp dụng 2023,NQ 47 Chính phủ mới nhất,NQ số 47 năm 2023 Chính phủ,Nghị quyết 47/NQ-CP ngày 01/04/2023,Nghị quyết 47 Chính phủ về Cấp phép khai thác các mỏ đất đắp dự án cao tốc 2023,NQ 47 Chính

Ban hành: 01/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2023

3

Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2022 thông qua Dự án Nghị quyết về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH 14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

47/NQ-CP,Nghị quyết 47 2022 Chính phủ,Nghị quyết 47 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 47 Chính phủ ban hành 2022,NQ 47 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 47 Chính phủ áp dụng 2022,NQ 47 Chính phủ mới nhất,NQ số 47 năm 2022 Chính phủ,Nghị quyết 47/NQ-CP ngày 29/03/2022,Nghị quyết 47 Chính phủ về Kéo dài áp dụng Nghị quyết 42/2017/QH14 2022,NQ 47 Chính phủ về

Ban hành: 29/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2022

4

Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2021 thông qua dự thảo Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 47/NQ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2020 CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 04/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2021

5

Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2020 về điều chuyển một phần kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Thuế sang cho Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Học viện Tài chính do Chính phủ ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/NQ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHUYỂN MỘT PHẦN KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC THUẾ SANG CHO TỔNG CỤC HẢI QUAN, TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC, ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

6

Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Gia Lai do Chính phủ ban hành

47/NQ-CP,Nghị quyết 47 2018,Chính phủ,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất đai,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/NQ-CP

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2018

7

Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2016 phê duyệt “Hiệp định Vận tải biển” giữa Việt Nam và Xu-Đăng do Chính phủ ban hành

47/NQ-CP,Nghị quyết 47 2016,Chính phủ,Hiệp định vận tải biển,Phê duyệt hiệp định,Việt Nam Xu Đăng,Vận tải biển,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/NQ-CP

Ban hành: 06/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2016

8

Nghị quyết 47/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2014

47/NQ-CP,Nghị quyết 47 2014 Chính phủ,Nghị quyết 47 năm 2014 Chính phủ,Nghị quyết 47 Chính phủ ban hành 2014,NQ 47 Chính phủ còn hiệu lực,NQ 47 Chính phủ áp dụng 2014,NQ 47 Chính phủ mới nhất,NQ số 47 năm 2014 Chính phủ,Nghị quyết 47/NQ-CP ngày 08/07/2014,Nghị quyết 47 Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ 2014,NQ 47 Chính phủ về Phiên họp

Ban hành: 08/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2014

9

Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Hoàng Mai; thành lập phường thuộc thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An do Chính phủ ban hành

47/NQ-CP,Nghị quyết 47 2013,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập thị xã Hoàng Mai,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/NQ-CP

Ban hành: 03/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

10

Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2012 đàm phán, ký Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a do Chính phủ ban hành

47/NQ-CP,Nghị quyết 47 2012,Chính phủ,Việt Nam và In-đô-nê-xi-a CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 47/NQ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2012 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 31/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2012

11

Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2011 phê chuẩn đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Chính phủ ban hành

47/NQ-CP,Nghị quyết 47 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 47/NQ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2011 NGHỊ QUYẾT PHÊ

Ban hành: 28/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2011

12

Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2010 thành lập thị trấn Yên Bình - thị trấn huyện lỵ huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang do Chính phủ ban hành

47/NQ-CP,Nghị quyết 47 2010,Chính phủ,Thị trấn Yên Bình,Huyện Quang Bình,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 47/NQ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm

Ban hành: 07/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

13

Nghị quyết 47/NQ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính phường, thành lập các phường thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương do Chính phủ ban hành

47/NQ-CP,Nghị quyết 47 2009,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập,Tỉnh Hải Dương,Thành phố Hải Dương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 47/NQ-CP

Ban hành: 23/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!